PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty | 13--33
Tytuł artykułu

Zrównoważona konsumpcja jako element zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego rozdziału jest przedstawienie szerokich podstaw definicyjnych zrównoważonej konsumpcji. Ma on stanowić teoretyczny wstęp do dalszych, szczegółowych opracowań stanowiących treść kolejnych rozdziałów. W związku z tym w rozdziale pierwszym wykorzystano wyłącznie informacje o charakterze wtórnym, których źródłem jest polsko- i anglojęzyczna literatura z zakresu zrównoważonej konsumpcji, zrównoważonych zachowań konsumentów, ekonomii ekologicznej, a także raporty, opracowania i strony internetowe związane w tworzeniem polityki zrównoważonego rozwoju i wprowadzaniem w życie jej założeń. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Agenda 21 (1992), United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil 3 to 14 June 1992, https://docs.google.com/gview?url=http://sustainabledevelop-ment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf&embedded=true (dostęp: 21.03.2016).
 • Alger C.F., ed. (1998), The future of the United Nations system: Potential for the twenty first century, United Nations University Press, Tokyo - New York - Paris.
 • Anderson K., Ryan B., Sonntag W., Kavvada A., Friedl L. (2017), Earth observation in service of the 2030 Agenda for Sustainable Development, "Geospatial Information Science", Vol. 20(2), s. 77-96.
 • Aydin N. (2010), Subjective well-being and sustainable consumption, "The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability", Vol. 6(5), s. 133-147.
 • Ayre G., Callway R. (2013), Governance for sustainable development: A foundation for the future, Earthscan, London - Sterling, VA.
 • Babonea A.M., Joia R.M. (2012), Transition to a green economy - a challenge and a solution for the world economy in multiple crisis context, "Theoretical and Applied Economics", Vol. XIX (10), s. 105-114.
 • Bauhardt Ch. (2014), Solutions to the crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity Economy: Alternatives to the capitalist growth economy from an eco-feminist economics perspective, "Ecological Economics" , Vol. 102, s. 60-68.
 • Biermann F. (2013), Curtain down and nothing settled: Global sustainability governance after the 'Rio+ 20'Earth Summit, "Environment and Planning C: Govern-ment and Policy", Vol. 31(6), s. 1099-1114.
 • Borel-Saladin J.M., Turok I.N. (2013), The green economy: Incremental change or transformation? "Environmental Policy and Governance", nr 23, s. 209-220.
 • Clark A., Flèche S., Layard R., Powdthavee N., Ward G. (2017), The key determinants of happiness and misery [w:] J. Helliwell, R. Layard, J. Sachs (eds.), World Happiness Report 2017, https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2017/HR17.pdf (dostep: 10.11.2018).
 • Cruz I., Stahel A., Max-Neef M. (2009), Towards a systemic development approach: Building on the Human-Scale Development paradigm, "Ecological Economics", Vol. 68, s. 2021-2030.
 • Cruz I.S., Katz-Gerro T. (2016), Urban public transport companies and strategies to promote sustainable consumption practices, "Journal of Cleaner Production", Vol. 123, s. 28-33.
 • Daly H.E., Farley J. (2004), Ecological economics. Principles and applications, Island Press, Washington - Covelo, London.
 • Di Giulio A., Fuchs D. (2014), Sustainable consumption corridors: Concept, objections, and responses, "Gaia. Ecological Perspectives for Science and Society", Vol. 23/S1, Special Issue: Sustainable consumption, s. 184-192.
 • Drexhage J., Murphy D. (2010), Sustainable development: From Brundtland to Rio 2012, United Nations Headquarters, New York http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background on Sustainable Devt.pdf (dostęp: 21.03.2016).
 • Egorova M., Pluzhnic M., Glik P. (2015), Global trends of 'green' economy development as a factor for improvement of economic and social prosperity, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 166, s. 194-198.
 • Fournier V. (2008), Escaping from the economy: The politics of dedgrowth, "International Journal of Sociology and Social Policy", Vol. 28 (11/12), s. 528-545.
 • Fuchs D. (2017), Consumption corridors as a means for overcoming trends in (un-)sustainable consumption [in:] C. Bala, W. Schuldzinski (eds.), The 21st century consumer: vulnerable, responsible, transparent? Verbraucherzentrale NRW, Dusseldorf, s. 147-159.
 • Fuchs D.A., Lorek S. (2004), Sustainable consumption: Political debate and actual impact, "Sustainable Europe Research Institute (SERI) Background Paper", No. 4, Vienna, Austria.Green economy. Measuring progress towards a green economy (2012), Draft Working Paper, UNEP, http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_products/MeasuringProgress.pdf (dostęp: 28.03.2016).
 • Guillén Royo M. (2007), Consumption and wellbeing: Motives for consumption and needs satisfiers in Peru, PhD Thesis, Department of Social and Policy Sciences, University of Bath, Bath.
 • Hens L., Nath B. (2003), The Johannesburg Conference, "Environment, Development and Sustainability", Vol. 5(1-2), s. 7-39.
 • Hobson K. (2003), Thinking habits into action: The role of knowledge and process in questioning household consumption practices, "Local Environment", Vol. 8(1), s. 95-112.
 • Horodecka A. (2016), Koncepcja człowieka a polityka zrównoważonego rozwoju, https://www.researchgate.net/publication/281110116_Koncepcja_czlowieka_a_polityka_zrownowazone-go_rozwoju_The_concept_of_human_nature_and_the_sustainable_economic_policy (dostęp: 7.01.2016).
 • Hull Z. (2007), Czy idea sustainable developement ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego? "Problemy Ekorozwoju", nr 2(1), s. 49-57.
 • Jackson T., Jager W., Stagl S. (2004), Beyond insatiability: Needs theory, consumption and sustainability, Working Paper Series, No. 2, Centre for Environment Strategy, University of Surrey, s. 79-110.
 • Jackson T., Marks N. (1999), Consumption, sustainable welfare and human needs - with reference to UK expenditure patterns between 1954 and 1994, "Ecological Economics" Vol. 28, s. 421-441.
 • Jackson T., Michaelis L. (2003), Policies for sustainable consumption, Sustainable Development Commission, London.
 • Jaeger-Erben M., Rückert-John J., Schäfer M. (2015), Sustainable consumption through social innovation: A typology of innovations for sustainable consumption practices, "Journal of Cleaner Production", Vol. 108, s. 784-798.
 • Jager W., Janssen M.A., De Vries H.J.M., De Greef J., Vlek C.A.J. (2000), Behaviour in commons dilemmas: Homo economicus and Homo psychologicus in an ecological-economic model, "Ecological Economics", Vol. 35, s. 357-379.
 • Janikowski R. (2004), Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Komiyama H., Takeuchi K. (2006), Sustainability science: Building a new discipline, "Sustainability Science", Vol. 1, s. 1-6.
 • Kozłowski S. (1994), Droga do ekorozwoju, WN PWN, Warszawa.
 • La Viña A.G., Hoff G., DeRose A.M. (2003), The outcomes of Johannesburg: Assessing the world summit on sustainable development, "SAIS Review", Vol. 23(1), s. 53-70.
 • Lisiecka H. (2005), Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 246-259.
 • Loewe M. (2012), Post 2015: How to reconcile the millennium development goals (MDGs) and the sustainable development goals (SDGs)? Briefing Paper 18, German Development Institute, Bonn.
 • Lorek S. (2009), Debunking weak sustainable consumption. Towards strong sustainable consumption governance, Academic Dissertation, Helsinki, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20918/debunkin.pdf?sequence=2 (dostęp: 10.03.2017).
 • Lorek S. (2016), Sustainable Consumption [in:] H.G. Brauch, Ú.O. Spring, J. Grin, J. Scheffran (eds.), Handbook on sustainability transition and sustainable peace, Springer International Publishing, Switzerland, s. 559-570.
 • Lorek S., Spangenberg J.H. (2014), Sustainable consumption within a sustainable economy - beyond green growth and green economies, "Journal of Cleaner Pro-duction" Vol. 63, s. 33-44.
 • Matthews R.A., Hammill A. (2010), Sustainable development and climate change, "International Affairs", Vol. 85(6), s. 1117-1128.
 • Max-Neef M. (1991), Human scale development: Conception, application and further reflections, The Apex Press, New York.
 • Max-Neef M. (2010), The world on a collision course and the need for a new economy, Contribution to the 2009 Royal Colloquium, "AMBIO", Vol. 39, s. 200-210.
 • Max-Neef M., Elizalde A., Hopenhayn M. (1992), Development and human needs [w:] P. Ekins, M. Max-Neef (ed.), Real-life economics: Understanding wealth creation, Routledge, London, s. 197-213.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2005), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 33-44.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, "Ekonomia" nr 4(21), s. 76-87.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W. (1972), The limits to growth, Universe Books, New York.
 • Mebratu D. (1998), Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual review, "Environmental Impact assessment Review", Vol. 18(6), s. 493-520.
 • Norwegian Ministry of the Environment (1994), Report from the Oslo Ministerial Roundtable Conference on Sustainable Production and Consumption, Oslo Symposium, http://enb.iisd.org/consume/oslo000.html (dostęp: 12.01.2017).
 • O'Rourke D., Lollo N. (2015), Transforming consumption: From decoupling, to behavior change, to system changes for sustainable consumption, "Annual Review of Environment and Resources" Vol. 40, s. 233-259.
 • Opschoor H., Reijnders L. (1991), Towards sustainable development indicators [w:] O. Kuik, H. Verbruggen (eds.), In search of indicators of sustainable development, Kluwer Academic Publishers, s. 8-27.
 • Paris Agreement (2015), United Nations, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (dostęp: 16.11.2019).
 • Pelletier N. (2010), Environmental sustainability as the first principle of distributive justice: Towards an ecological communitarian normative foundation for ecologi-cal economics, "Ecological Economics", Vol. 69, s. 1887-1894.
 • Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa.
 • Reichel J. (2006), Czas ziemi, Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków.
 • Reisch L.A., Cohen M.J., Thøgersen J.B., Tukker A. (2016), Frontiers in sustainable consumption research, "GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society", Vol. 25(4), s. 234-240.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future (1987), http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (dostęp: 21.03.2016).
 • Røpke I. (2004), The early history of modern ecological economics, "Ecological Economics" Vol. 50, s. 293-314.
 • Sachs J.D., McArthur J.W. (2005), The millennium project: A plan for meeting the millennium development goals, "The Lancet", Vol. 365(9456), s. 347-353.
 • Schrader U., Thøgersen J. (2011), Putting sustainable consumption into practice, "Journal of Consumer Policy", Vol. 34, s. 3-8.
 • Seyfang G. (2003), Environmental mega-conferences - from Stockholm to Johannesburg and beyond, "Global Environmental Change", Vol. 13(3), s. 223-228.
 • Sharma A., Schwarte C., Bird P., Michaelowa A., Müller B. (2019), COP24: Key out-comes, European Capacity Building Initiative, Oxford.
 • Spangenberg J.H. (2002), Environmental space and the prism of sustainability: Frame-works for indicators measuring sustainable development, "Ecological Indicators", Vol. 2, s. 295-309.
 • Spangenberg J.H. (2014), Institutional change for strong sustainable consumption: Sustainable consumption and the degrowth economy, "Sustainability: Science, Practice & Policy", Vol. 10(1), s. 62-77.
 • Spangenberg J.H., ed. (1996), Towards sustainable Europe. A study from the Wuppertal Institute for friends of the Earth Europe, Friends of the Earth Publications, Second edition, Wuppertal, https://www.academia.edu/1874332/Towards_sustainable_Europe._A_study_from_the_Wuppertal_Institute_for_Friends_of_the_Earth_Europe (dostęp: 5.02.2017).
 • Sustainable Consumption and Production for Poverty Alleviation (2012), United Nations Environment Programme, http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1515xPA-SCPforPovertyAlleviation.pdf (dostęp: 5.03.2017).
 • Stern P.C. (2000), New environmental theories: Toward a coherent theory of environ-mentally significant behavior, "Journal of Social Issues", Vol. 56(3), s. 407-424.
 • Straughan R.D., Roberts J.A. (1999), Environmental segmentation alternatives: A look at green consumer behavior in the new millennium, "Journal of Consumer Market-ing", Vol. 16(6), s. 558-575.
 • Szyja P. (2015), Zielona gospodarka w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 41, s. 432-447.
 • Terama E., Milligan B., Jiménez-Aybar R., Mace G.M., Ekins P. (2016), Accounting for the environment as an economic asset: Global progress and realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development, "Sustainability Science", Vol. 11(6), s. 945-950.
 • UN Sustainable Development Knowledge Platform (s.a.), https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainableconsumptionandproduction (dostęp: 16.03.2017).
 • (www 1.1) http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf (dostęp: 30.03.2016).
 • (www 1.2) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (do-stęp: 15.11.2019).
 • (www 1.3) https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030 (dostęp: 12.11.2019).
 • (www 1.4) https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030 (dostęp: 15.11.2019).
 • (www 1.5) https://www.un.org.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.