PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 89 nr 2 Innovation, Creativity, Financing and Growth in the Digital World = Innowacyjność, kreatywność, fnansowanie i rozwój w cyfrowym świecie | 55--66
Tytuł artykułu

Property Taxes in the Revenue Structure of Local Governments: EU vs Ukraine

Warianty tytułu
Podatki od nieruchomości w strukturze dochodów samorządów lokalnych. Unia Europejska a Ukraina
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono europejskie doświadczenia w zakresie opodatkowania nieruchomości (podatek od nieruchomości, podatek od gruntów i podatek od środków transportu). Udowodniono, że system opodatkowania nieruchomości na Ukrainie odpowiada systemom wielu krajów europejskich. Czynnikami odpowiedzialnymi za niewielkie znaczenie podatków od nieruchomości w dochodach budżetów lokalnych są przeważnie niepełny państwowy rejestr praw własności do nieruchomości i nieefektywna polityka samorządów lokalnych w kształtowaniu dochodów budżetów lokalnych. Autorzy określili główne elementy zarządzania opłatami za grunty na Ukrainie z uwzględnieniem doświadczeń krajów europejskich, tzn. odrębne traktowanie podatku od nieruchomości i podatku od gruntów, ustawowe ustalenia minimalnych i maksymalnych stawek opłat za grunty oraz szacowanie gruntów na podstawie ich wartości rynkowej. Zmiany w zakresie podatku od środków transportu na Ukrainie idą w kierunku wzmocnienia jego funkcji stymulującej i fiskalnej, rozszerzenia bazy podatkowej oraz promowania roli samorządów w tworzeniu istotnych warunków poboru podatku od środków transportu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article outlines the European experience of property taxation (immovable property tax, land tax and vehicle tax). The authors demonstrate that the system of immovable property taxation in Ukraine resembles those found in many European countries. The analysis focuses on factors responsible for the marginal role that real estate taxes play in revenues of local government units, namely the incomplete real estate register and inefficient policies of local governments regarding their role in the creation of local budgets. The main aspects of land tax regulations in Ukraine are discussed taking into account the experience of European countries, namely the separate treatment of land tax and immovable property tax, the legal basis of minimum and maximum rates of land tax and land estimation based on its market value. Directions of changes concerning vehicle tax in Ukraine are intended to strengthen its stimulating and fiscal function, expand the tax base and promote the role of local government in establishing conditions for vehicle tax collection.(original abstract)
Twórcy
 • State Institution "Institute of Regional Research Named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine"
 • State Institution "Institute of Regional Research Named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine"
autor
 • State Institution "Institute of Regional Research Named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine"
 • State Institution "Institute of Regional Research Named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine"
Bibliografia
 • Ali M., Fjeldstad O.-H., Katena L., 2017, Property taxation in developing countries, Bergen: Chr. Michelsen Institute, https://www.cmi.no/publications/6167-property-taxation-in-developing- countries [accessed: 21.03.2020].
 • Bahl R.W., Linn J.F., 1992, Urban public fnance in developing countries, New York: Oxford University Press, http://documents.worldbank.org/curated/en/963911468739534803/Urban- public-finance-in-developing-countries [accessed: 21.04.2020].
 • Bartik T.J., 1991, Who Benefts from State and Local Economic Development Policies?, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, doi.org/10.17848/9780585223940 [accessed: 5.05.2020].
 • Dubrovskyi V., Cherkashyn V., 2016, Yak udoskonalyty podatok na nerukhomemayno v Ukrayini? [How to improve the tax on real estate in Ukraine?], Kyyiv: Yevropeys'kyy informatsiyno- doslidnyts'kyy tsentr, http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28998.pdf [accessed: 6.05.2020] [In Ukraine].
 • European Automobile Manufacturers' Association, Overview - CO2-based motor vehicle taxes in the European Union, 18.06.2020, https://www.acea.be/publications/article/overview-of-co2- based-motor-vehicle-taxes-in-the-eu [accessed: 24.04.2020].
 • European Automobile Manufacturers' Association, ACEA Tax Guide, 27.04.2020, https://www. acea.be/publications/article/acea-tax-guide [accessed: 29.05.2020].
 • Eurostat. European Commission Taxation and Customs. Taxes in Europe Database v3: database, http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html [accessed: 29.04.2020].
 • Eurostat. Government revenue, expenditure and main aggregates, https://appsso.eurostat.ec.europa. eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main&lang=en [accessed: 29.04.2020].
 • Eurostat. Tax revenue statistics: database, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index. php/Tax_revenue_statistics?fbclid=IwAR2xlw_0sP7haRQ9anyySQ_k833zVn-jHUm5dERSXG- wXYvLepe-qr4olQWw [accessed: 29.04.2020].
 • Guide to Taxes on Real Estate in Central and Eastern Europe, 2016, https://assets.kpmg/content/ dam/kpmg/lt/pdf/Guide-to-Taxes-on-Real-Estate-in-CEE.pdf [accessed: 18.05.2020].
 • Janoušková J., Sobotovičová S., 2019, Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic, Land Use Policy, 82: 30-36, doi.org/10.1016/j.landuse- pol.2018.11.048.
 • Kenyon D.A., Langley A.H., Paquin B.P., 2012, Rethinking Property Tax Incentives for Business, Policy focus report, Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, https://community-wealth. org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/paper-kenyon-et-al.pdf [accessed: 21.03.2020].
 • Kitchen H.M., Slack E., 1993, Business Property Taxation, Working Papers, Queen's at Kingston - School of Policy Studies, https://EconPapers.repec.org/RePEc:fth:qkinpo:93-24 [accessed: 25.03.2020].
 • Maličká L., 2017, The Role of Immovable Property Taxes in the EU Countries - Taxes on Land, Buildings and Other Structure in Sub national Tax Revenues under the Conditions of Tax Decentralization, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(4): 1383-1392, doi.org/ 10.11118/actaun201765041383.
 • OECD. Revenue Statistics: 2016, database, http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics_19963726 [accessed: 29.04.2020].
 • Patytska K., 2018, Plata za zemlyu v systemi maynovoho opodatkuvannya: osoblyvosti spravlyannya v Ukrayini ta krayinakh EU [Land tax in the system of property taxation: specifcs administration in Ukraine and EU countries], Svit fnansiv, 4(57): 86-98 [In Ukraine].
 • State Treasury Service of Ukraine: database, https://www.treasury.gov.ua/en [accessed: 28.04.2020].
 • Strovolidis G., Vappas, T.A., 2013, Comparative Study on Real Estate Property Taxation in Europe, UIPI Taxation Committee, https://www.uipi.com/wp-content/uploads/2018/09/Comparative- Analysis-on-Real-Estate-Taxation-2013.pdf [accessed: 15.04.2020].
 • Transportnyy podatok: vybirkovyy podatok na rozkish, 2019 [The Price of the State Project (CASE Ukraine). Vehicle tax: Selective luxury tax], http://cost.ua/news/727-transportnyy-podatok- vybirkovyy-podatok-na-rozkish [accessed: 28.04.2020].
 • Verkhovna Rada of Ukraine, 2010, Legal Act of Ukraine, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2755- 17 [accessed April 25, 2020].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.