PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | R. IX, t. 17, nr 1 | 109--122
Tytuł artykułu

Priority Directions in Reforming the Management of Cross-Budgetary Relations in Ukraine

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Priorytetowe kierunki reformy zarządzania relacjami międzybudżetowymi na Ukrainie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce oraz kierunkom reformy zarządzania relacjami międzybudżetowymi na Ukrainie. Wyjaśniono, iż relacje pomiędzy regionalnymi i stanowymi budżetami w warunkach finansowej decentralizacji nie zostały wystarczająco zbadane. Doświadczenie krajów europejskich w organizacji relacji międzybudżetowych na poziomie powiatowym zostało przebadane i uogólnione. W oparciu o uogólnione doświadczenia zagraniczne określono następujące, obowiązkowe przesłanki wprowadzenia zmian systemowych w relacjach międzybudżetowych na Ukrainie: prawna determinacja delegowanych i własnych funkcji oraz uprawnień instytucji samorządów lokalnych; kalkulacja liczby zasobów finansowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania tychże funkcji oraz uprawnień, jak i realistyczna kalkulacja kosztów podstawowego zestawu usług zapewnianych mieszkańcom przez instytucje samorządów lokalnych; wypracowanie niezależnego od mechanizmu woli politycznej wspiercia samorządu terytorialnego poprzez dystrybucję środków finansowych. Zaproponowany system zarządzania relacjami międzybudżetowymi sprzyja stymulowaniu instytucji samorządów lokalnych w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania pojemności wewnętrznej terytoriów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to the problems and directions in reforming the management of cross-budgetary relations in Ukraine. It has been clarified that the relationships between regional and state budgets under conditions of financial decentralization have not been studied sufficiently. The experience of European countries in organization of cross-budgetary relations on a county level is researched and generalized. Based on generalized foreign experience, the following mandatory prerequisites for the implementation of systemic changes in cross-budgetary relations in Ukraine were determined, namely: legislative determination of delegated and own functions and powers of the local self-government institutions; calculation of the number of financial resources necessary for the proper execution of those functions and powers as well as a realistic calculation of cost of a basic set of services provided to residents by local governance institutions; development of an independent from political will mechanism for support of the local self-government through the distribution of financial resources. The proposed cross-budgetary relations management system will foster the stimulation of local governance institutions towards the more effective use of the internal capacity of the territories. (original abstract)
Rocznik
Strony
109--122
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Lviv University of Business and Law
 • National University of Life and Environmental Ssiences of Ukraine
 • National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Bibliografia
 • European Charter of Local Self-Government of 15 October 1985, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (6.05.2020).
 • Actual problems of formation and development of local self-government in Ukraine, Edited by V.V. Kravchenko, M.O. Baimuratova, O.V. Batanova, 2007, 864 p.
 • Petrishina M.O., Petrishina O.O., International legal standards in the field of local self-government, Pravo, 2016, 44 p. (Series «Scientific reports»).
 • Kuchabsky O.G., Prospects for the implementation of the statistical system NUTS in Ukraine in the context of administrative-territorial reform, URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/dutp/20062/txts/REGIONALNE 06kogkar.pdf (12.05.2020).
 • Kulchytsky M.I., Intergovernmental relations in the economic system of Ukraine. The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of economic sciences, Lviv 2016, 474 p.
 • Administrative and territorial organization of the European Union: textbook, Edited by Y.V. Kovbasyuk, M.K. Orlaty, 2015, 628 p.
 • Popko V.V., Swedish model of local self-government, "Journal of European and Comparative Law", 2017, Ed. 2, 42-56 p.
 • Budget Code of Ukraine of July 8, 2010. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (7.05.2020).
 • Mayev A.P., Conceptual principles of development of the institute of regional management in modern Ukraine: European and domestic experience: Cand. Sciences in Public Administration: 25.00.01,Odessa, 2016, 196 p.
 • Reforming the budget system of Ukraine on an innovative basis: a monograph, General edited by F.O. Yaroshenko, Ministry of Finance of Ukraine, 2010, 544 p.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.