PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 3--17
Tytuł artykułu

Kto stanie po stronie konsumenta? Aktualne problemy ochrony praw klientów na polskim i amerykańskim rynku finansowym

Autorzy
Warianty tytułu
Who will be on the consumer's side? Current problems of clients' rights protection in Polish and American financial markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W roku 2020 zarówno amerykańskie Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), jak i polski Rzecznik Finansowy zmierzyły się z możliwością likwidacji. Ze względu na rozbieżności w orzecznictwie sądów federalnych niższego szczebla, dotyczące zgodności struktury CFPB z zasadą podziału władzy wynikającej z art. 2 Konstytucji, kwestię tę rozstrzygnął w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy. Orzeczenie to powinno wyeliminować wątpliwości podnoszone od wielu lat przez podmioty powiązane z rynkiem finansowym i dążące do zniwelowania działań mających na celu wzmocnienie pozycji konsumentów w relacji z takimi podmiotami. Z kolei polscy klienci podmiotów rynku finansowego mogą utracić możliwość uzyskania pomocy przez niezależny i wyspecjalizowany podmiot - Rzecznika Finansowego. Jego kompetencje mają zostać przejęte przez Prezesa UOKiK, zajmującego się przede wszystkim ochroną konkurencji, a także ochroną zbiorowych interesów konsumentów. Mimo sprzeciwu naukowców, ekspertów i różnorodnych organizacji oraz mimo szeregu poważnych zastrzeżeń zarówno co do istoty zmiany systemu ochrony konsumenta, jak i co do konkretnych rozwiązań lub przeoczeń ze strony projektodawcy, projekt ustawy znoszącej urząd Rzecznika Finansowego został zaakceptowany przez Radę Ministrów.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2020, both the American Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) and the Polish Financial Ombudsman faced the possibility of abolishment. Due to the discrepancies in the case law of lower-level federal courts, regarding the compliance of the CFPB structure with the principle of separation of powers resulting from Art. 2 of the Constitution, the issue was resolved by the Supreme Court. This ruling should eliminate the doubts raised for many years by entities related to the financial market, seeking to eliminate actions aimed at strengthening the position of consumers in relation to such entities. On the other hand, Polish clients of financial market entities may not be able to obtain assistance from an independent and specialized entity - the Financial Ombudsman. His competences are to be taken over by the President of the Office of Competition and Consumer Protection, dealing mainly with competition protection and protection of collective consumer interests. Despite the objections of scientists, experts and various organizations, and despite a number of serious objections to the essence of the change in the consumer protection system as well as to specific solutions or omissions on the part of the drafters, the draft act abolishing the office of the Financial Ombudsman was approved by the Council of Ministers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--17
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • American Bankers Association, TBA Op-Ed: Dodd-Frank Has Harmed Consumers, 17 lipca 2015 r., https://bankingjournal.aba.com/2015/07/tba-op-ed-dodd-frank-has-harmed-consumers/ [dostęp: 11.10.2020].
 • Bankier.pl, Były prezes NIK: Niepokoi mnie plan likwidacji funkcji Rzecznika Finansowego, 2 listopada 2020 r., https://www.bankier.pl/wiadomosc/Byly-prezes-NIK-Niepokoi-mnie-plan-likwidacjifunkcji- Rzecznika-Finansowego-7992920.html [dostęp: 15.11.2020].
 • Barnett K. H., The Consumer Financial Protection Bureau's Appointment with Trouble, Am. U. L. Rev. 1459 (2011).
 • Campbell J. Y., Jackson H. E., Madrian B. C., Tufano P., Consumer financial protection, "Journal of Economic Perspectives" 2011, nr 1.
 • GUS, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r., 10 września 2020 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/ wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2020- -roku,4,2.html [dostęp: 7.10.2020].
 • Holtz-Eakin D., The Growth Consequences of Dodd-Frank, 6 maja 2015 r., https://www.americanactionforum. org/research/the-growth-consequences-of-dodd-frank/ [dostęp: 11.10.2020].
 • Makowiecki A., Rząd przyjął kontrowersyjną ustawę o likwidacji Rzecznika Finansowego, 29 października 2020 r., https://gu.com.pl/prawo/rzad-przyjal-kontrowersyjna-ustawe-o-likwidacji- -rzecznika-finansowego/ [dostęp: 15.11.2020].
 • Minister Finansów, Większa ochrona interesów klientów podmiotów rynku finansowego, 28 października 2020 r., https://www.gov.pl/web/finanse/wieksza-ochrona-interesow-klientow-podmiotow- rynku-finansowego [dostęp: 15.11.2020].
 • Misiak H., Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji "nowego ładu dla konsumentów", "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2018, nr 2.
 • NIK, Kredyty frankowe: Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele, 16 sierpnia 2018 r., https:// www.nik.gov.pl/aktualnosci/kredyty-frankowe-panstwo-pozwolilo-bankom-na-zbyt-wiele.html [dostęp: 15.11.2020].
 • NIK, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym z dnia 23 lipca 2019 r., https://www.nik. gov.pl/plik/id,21513,vp,24159.pdf [dostęp: 15.11.2020].
 • Rzecznik Finansowy, Coraz więcej skarg dotyczących nieautoryzowanych transakcji, 24 czerwca 2020 r., https://rf.gov.pl/2020/06/24/coraz-wiecej-skarg-dotyczacych-nieautoryzowanych- -transakcji/ [dostęp: 7.10.2020].
 • Rzecznik Finansowy, Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące sektora bankowo-kapitałowego, https://rf.gov.pl/fundusz-edukacji-finansowej/twoje-finanse-w-czasie-covid-19/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-sektora-bankowo-kapitalowego/ [dostęp: 7.10.2020].
 • Rzecznik Finansowy, Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące sektora ubezpieczeniowego, https://rf.gov.pl/fundusz-edukacji-finansowej/twoje-finanse-w-czasie-covid-19/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-sektora-ubezpieczeniowego/ [dostęp: 7.10.2020].
 • Rzecznik Finansowy, Oświadczenie Biura Rzecznika Finansowego dotyczące doniesień medialnych likwidacji BRF, 6 sierpnia 2020 r., https://rf.gov.pl/2020/08/06/oswiadczenie-biura-rzecznika- finansowego-dotyczace-doniesien-medialnych-o-likwidacji-brf/ [dostęp: 15.11.2020].
 • Rzecznik Finansowy, Sprawozdania Rzecznika Finansowego za lata 2016-2019, https://rf.gov. pl/o-nas/sprawozdania/ [dostęp: 15.11.2020].
 • Smith A., Nguyen J., Consumer Financial Protection Bureau: The First Year, "UCC Law Journal" 2012. U. S. Buearau of Labor Statistics, Impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic on The
 • Employment Situation for September 2020, wrzesień 2020 r., https://www.bls.gov/covid19/employment- situation-covid19-faq-september-2020.htm [dostęp: 7.10.2020].
 • Wyatt E., Dodd-Frank Under Fire a Year Later, "The New York Times", https://www.nytimes. com/2011/07/19/business/dodd-frank-under-fire-a-year-later.html [dostęp: 15.11.2020].
 • Ziemiak M., Komentarz do projektu ustawy. Przeciwko planom likwidacji Rzecznika Finansowego, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2020, nr 44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.