PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 19--31
Tytuł artykułu

Problem stosowania art. 3855 k.c. w stosunkach ubezpieczenia gospodarczego z udziałem banków

Warianty tytułu
The problem of applying of Art. 385(5) of the Civil Code in the bancassurance sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ocena, w jaki sposób status prawny jednoosobowego przedsiębiorcy wpływa na możliwość stosowania wobec niego instrumentów ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi w sytuacji, gdy do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia dochodzi w pośrednim lub bezpośrednim związku z zawarciem innej umowy o usługi finansowe - np. umowy kredytu bankowego. W ramach swoich rozważań autor zestawia artykuł 385(5) k.c.(który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2021 roku) z obowiązującym już wcześniej - a niezmienianym - artykułem 805 ust. 4 k.c. w kontekście specyfiki stosunków ubezpieczenia z udziałem banków (bancassurance). Nowelizacja Kodeksu cywilnego zakłada rozszerzenie zakresu ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile umowa podlegająca kontroli nie ma dla nich charakteru zawodowego. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób - albo czy w ogóle - wprowadzone zmiany korespondują z aktualnym otoczeniem prawnym i prowadzą do postulowanego od lat ujednolicenia sytuacji prawnej klienta na rynku finansowym, niezależnie od sektora usług, z których korzysta. Z uwagi na ramy opracowania rozważania ograniczają się do sytuacji prawnej kontrahenta - osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to assess how the legal status of a sole proprietor affects the possibility of using instruments of protection against unfair contract terms in a situation where insurance contract is directly or indirectly related to another contract for financial services - e.g. bank loan agreement. The author compares Article 385(5) of the Civil Code (entered into force on January 1, 2021) with the previously applicable - and unrevised - Article 805 par. 4 of the Civil Code in the context of the specificity of bancassurance sector. The amendment of the Civil Code widens the scope of protection against unfair contract terms to sole proprietors. The author tries to answer the question of how - or if at all - this amendment corresponds to the current legal system and leads to the standardization of the legal situation of clients on the financial market, which has been postulated for years. Key words: bancassurance, consumer protection in contracts for financial services, protection of entrepreneurs against unfair contract terms, abusive contract clauses, cross-selling of financial services.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Daszewski A., Dąbrowska A., Kiziewicz E., Więcko M., Wybrane przepisy noweli do kodeksu cywilnego- próba interpretacji, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, nr 2.
 • Fuchs D., Szymański Ł., Zróżnicowanie zakresu ochrony poszczególnych kategorii nieprofesjonalnych uczestników rynku ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 2012, nr 3.
 • Janiak A., Bank jako instytucja zaufania publicznego, "Glosa" 2003, nr 2.
 • Jasińska K., Komentarz do art. 385(5) k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Załucki M. [red.],Warszawa 2019, Legalis/el.
 • Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, Fuchs D.,Malinowska K., Maśniak D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 • Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 k.c. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis/el.
 • Maśniak D., Komentarz do art. 10, [w:] Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, Fras M., Kucharski B., Malinowska K., Maśniak D., Szaraniec M. [red], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 • Maśniak D., Ramy prawne bancassurance, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2015, t. XXXIII.
 • Mikłaszewicz P., Komentarz do art. 385(5), [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.],Warszawa 2020, Legais/el.
 • Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B. [red.], Kraków-Warszawa 2007, LEX/el.
 • Popiołek W., Komentarz do art. 385(5), [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449(10), Pietrzykowski K. [red.], Warszawa 2020, Legalis/el.
 • Rogowski S., Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie polskim, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze w gospodarce rynkowej. Tom 4, Sangowski T. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta,Bydgoszcz-Poznań 2002.
 • Rogoziński D., Kredytowanie składki z tytułu pakietowych umów ubezpieczenia przy kredytach waloryzowanych kursem waluty obcej a "koszt kredytu" i "rzeczywisty koszt ochrony ubezpieczeniowej",[w:] Raport. Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta, Jurkowska-Zeidler A., Monkiewicz J. [red.], Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym, Warszawa 2019.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, druk sejmowy VIII kadencji, Nr 3622.
 • Wiak J., Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w kodeksie cywilnym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2020, nr 5(863).
 • Zagrobelny K., Komentarz do art. 385(5), [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], Warszawa 2019, Legalis/el.
 • Ziemiak M., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, TNOiK, Toruń 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.