PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | R. IX, t. 18, nr 2 | 53--80
Tytuł artykułu

Social networking services - nowa etyka? Nowe prawo?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Networking Services - New Ethics? New Law?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W debatach poświęconych wpływowi mediów (a za takie uznać można media społecznościowe) zbyt często zapomina się, iż z jednej strony media stanowią źródło informacji, z drugiej jednakże kształtują system wartości i postawy ludzi. Problematyka etyczna i prawna, dotycząca tej płaszczyzny komunikacji, winna być podejmowana w dyskursie publicznym. Tym bardziej, iż badania psychologii Internetu dowodzą, że pojmowanie tego, co jest moralne, etyczne i dopuszczalne w Internecie jest inne, niż poza nim. Szczególnie w przypadku młodych ludzie, którzy są aktywni w sieci, piszą komentarze, wrzucają zdjęcia, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swoich zachowań. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie, iż użytkownicy mediów społecznościowych nieustannie balansują na granicy prawa, przyzwoitości i moralności. Prowadzi to do coraz liczniejszych powództw z tytułu naruszenia np. wizerunku czy kradzieży tożsamości. Nie zmienia to jednak faktu, iż obowiązujące prawo nie jest dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości komunikacyjnej, której istotną determinantą jest technologia. (abstrakt oryginalny)
EN
In debates on the influence of the media (and social media can be considered as such) it is too often forgotten that the media are a source of information, but on the other side, it shapes the system of values and attitudes of people. Ethical and legal issues concerning this level of communication should be addressed in the public discourse. The more so as research on the psychology of the Internet proves that understanding what is moral, ethical and permissible on the Internet is different than outside it. Especially in the case of young people who are active online: they write comments, upload photos, without thinking about the consequences of their behavior. The purpose of this publication is to show that social media users are constantly hovering on the verge of law, decency and morality. This leads to an increasing number of actions for infringement of, for example, image or identity theft. However, this does not change the fact that the applicable law is not adapted to the changing reality of communication, which is determined by technology. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
53--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka
Bibliografia
 • Barani K., Rola więzi online w życiu człowieka, w: Psychologiczne konteksty Internetu, (red.) B. Szmigielska, Wyd. WAM, Kraków 2009.
 • Borkowska M., Gałkowski J.W., Etyka w biznesie, Lublin 2002.
 • Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.
 • Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Wyd. Rebis, Poznań 2003.
 • Drożdż M., Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje, "Studia Medioznawcze", 3 (34), 2008.
 • Filiciak M., Internet - społeczne metamedium, w: Media audiowizualne, (red.) W. Godzic, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Gałkowski J.W., Zasady etyki zawodowej - etyka biznesu, w: Etyka w biznesie, (red.) M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Lublin 2002.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Kuraszko I., Bąk D., Rok B., Wolność czy swawola?, "Management and Business Administration", Central Europe 19/5 (2011), Warszawa 2011.
 • Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 • Grabowski R. (red.), Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
 • Hacklin F., Management of Convergence in Innovation: Strategies and Capabilities for Value Creation Beyond Blurring Industry Boundaries, Springer 2007, s. 29, za: D. Yoffie, Competing in the Age of Digital Convergence, "California Management Review" 1996, vol. 38, no. 4.
 • Hayek A.F., Konstytucja wolności, Wyd. Naukowe PWN SA, 2006.
 • Jung B., Wokół mediów ery web 2.0, Warszawa 2010.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Wyd. PWN, Warszawa 1971.
 • Kapralska Ł., O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, w:Komunikowanie się w zmieniającym się społeczeństwie, (red.) M. Niezgoda i inni, Kraków 2010.
 • Karciarz M., Dutko M., Informacje w Internecie, Warszawa 2010.
 • Karwat M., O wymuszeniu medialnym, [w:] Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, (red.) M. Duczmal, B. Nierenberg, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005.
 • Pleszczyński J., Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
 • Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu w której płaci się za każdą chwilę życia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Różycka M., Nowe oblicze komunikacji. Wybrane aspekty prawne i etyczne rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni, Zarządzanie Mediami, Tom 3, Numer 2, Wyd. UJ, Kraków 2015.
 • Różycka M., Świętanowska A., Wybrane aspekty prawne tabloidyzacji mediów. Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych, Zarządzanie Mediami, Tom 4, Numer 2, Wyd. UJ, Kraków 2016.
 • Sobczak J., Dziennikarz - sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Wyd. Prawnicze, Warszawa 2000.
 • Thompson J.B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wyd. Astrum, Wrocław 2006.
 • Wawrzyniak M., Hejtoholik, czyli jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać się na tych, którzy Cię oczerniają, Wyd. Helion, Gliwice 2015.
 • Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
 • Zawojski P., Monitory między nami O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, w: Wiek Ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, (red.) A. Gwoździa i P. Zawojskiego, Wyd. Rabid, Kraków 2002.
 • Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.
 • Art. 54 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r.).
 • Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 • Dz.U. z 2005 Nr. 267, poz. 2258.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi - I Wydział Cywilny z dnia 18 stycznia 2013 r. (IACa 1031/12).47A.
 • Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 19 czerwiec 2017 r. U.S. 15-1194.
 • Wspólna deklaracja specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. wolności przekonań i wypowiedzi, specjalnego sprawozdawcy ds. wolności wypowiedzi Organizacji Państw Amerykańskich oraz przedstawiciela ds. wolności mediów OBWE, opublikowana w 2001 r.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt U 5/97, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 4/98, poz. 46.
 • http://www.tvp.info/16770543/usmierceni-w-sieci-polscy-celebryci-padaja-ofiarami-hejterow
 • www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/27/id/587
 • http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-Twitterze.html.
 • http://www.focus.pl/artykul/czym-sie-rozni-etyka-od-moralnosci.
 • wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/546353,media-spolecznosciowe-facebook-pokolenie-mlodych-w-internecie-rozmowa.html.
 • http://jankreft.pl/pdf/artykuly/Konsekwencje%20wspoltworzenia%20wartosci%20w%20mediach%20przez%20uzytkownikow.pdf.
 • wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/546353,media-spolecznosciowe-facebook-pokolenie-mlodych-w-internecie-rozmowa.html.
 • http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,13321914,Rok_po_ACTAco_nam_daly_protesty__W_imie_czego_wyszlismy.html.
 • http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/regulacje-prawne-dotyczace-portali-spolecznosciowych.
 • https://www.google.pl/search?rlz=1C1GGRV_enPL752PL752&biw=1280&bih=918&tbm.
 • https://www.google.pl/search?q=dawid+kwiatkowski+nie+%C5%BCyje&source=lnms&tbm
 • M. Szabłowska, Ochrona prywatności w krajowych oraz międzynarodowych systemach prawnych: (zagadnienia wybrane), http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/649/2006/23276/
 • http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/308199833-Biskup-ofiara-cyberoszustow.html.
 • http://technowinki.onet.pl/artykuly/po-co-cyberprzestepcom-falszywe-profile-na-facebooku/bhws2.
 • P. Miączyński, T. Grynkiewicz, Internet. Co nam zostało z prywatności? Kto nam skradł odciski palców; http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,7967228,Kto_nam_skradl_odciski_palcow.html.
 • http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/naukowcy-zbadali-hejt-internetowy-co-piaty-komentarz-jest-obelzywy-,artykuly,345268,1.html.
 • http://mikolaj.blog.pl/2015-rokiem-hejtu/
 • http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html.
 • http://mikolaj.blog.pl/2018-rokiem-hejtu/
 • https://www.spidersweb.pl/2018/02/twitter-hejt.html
 • https://socialpress.pl/2018/06/ukarany-za-lajki-na-facebooku-nietypowy-wyrok-szwajcarskiego-sadu/
 • https://socialpress.pl/tag/wyrok/
 • https://socialpress.pl/2017/07/czy-facebook-moze-sledzic-nasza-aktywnosc-w-sieci-okazuje-sie-ze-tak/
 • https://socialpress.pl/2017/02/ilu-uzytkownikow-na-swiecie-korzysta-z-mediow-spolecznosciowych/
 • http://www.misilo.pl/images/pdf/Etyka_w_polskich_mediach_ethics_mortuus.pdf.
 • swipblog.pl/pl/2018/02/lsw-w-sprawie-awatara-prof-letowskiej
 • https://socialpress.pl/2017/08/nowa-ustawa-polacy-zadecyduja-co-jest-prawda-w-internecie/
 • http://www.mojeopinie.pl/semantyczna_przyszlosc_sieci,3,1305409053-
 • R. Hajduk, 10 lat polskiego Internetu http://www.pcworld.pl/artykuly/10106/10.lat.polskiego.Internetu.html
 • M. Matuzik, Konwergencja mediów, http://matysoss.w.interia.pl/Konwergencja.htm
 • https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-hejt-i-ataki-na-pracownikow-ochrony-zdrowia-niepokoja-rpo
 • https://www.google.com/search?q=hejt+w+mediach+spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych+na+lekarzy&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtnrfX3JzpAhWZBJoKHaxdDXUQ2.
 • https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Koronawirus-frustracja-i-strach-poteguja-hejt-n144731.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.