PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 29, nr 5 | 329--342
Tytuł artykułu

Raymond Carré de Malberg: The Unknown Inspirer of the Fifth French Republic

Warianty tytułu
Raymond Carré de Malberg - mało znany inspirator V Republiki Francuskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Swą oryginalność i trwałość V Republika Francuska zawdzięcza przekonaniom konstytucyjnym Charlesa de Gaulle'a i jego determinacji w przeprowadzaniu reform. Jednakże w przypadku Francji, której kultura umysłowa zakłada, że to logiczna sekwencja idei kształtuje instytucje, istotne znaczenie musiało mieć naukowe uzasadnienie zmiany ustrojowej. Autorem teoretycznej racjonalizacji V Republiki i jej rewolucji instytucjonalnej, w ramach tradycji republikańskiej, był zapomniany prawnik Raymond Carré de Malberg. Prekursorski charakter jego prac nie może budzić wątpliwości. Carré de Malberg z pozycji republikańskich zakwestionował teorię suwerenności parlamentu. Miało to istotny wpływ na myślenie części elit prawniczych, które wzięły udział w pracach nad przygotowaniem projektu Konstytucji V Republiki. Carré de Malberg otworzył szeroko drzwi francuskiej tradycji republikańskiej dla powszechnych wyborów prezydenckich i referendum. Ukazał postulowane przez siebie rozwiązania jako całkowicie zgodne z pojęciami i zasadami rewolucji francuskiej. Językiem prawniczym wskazał na to, że demokratyzacja republiki pozwoli na upodmiotowienie władzy wykonawczej, przywrócenie władzy konstytuującej narodu oraz odbudowę prymatu konstytucji, a w konsekwencji także na kontrolę konstytucyjności ustaw. Carré de Malberg dokonał przełomu we francuskiej teorii prawa konstytucyjnego, tym samym otwierając możliwość dokonania republikańskiej rewolucji instytucjonalnej, która była dziełem twórców V Republiki. (abstrakt oryginalny)
EN
The Fifth French Republic owes its originality and permanence to Charles de Gaulle's constitutional convictions and his determination to reform. However, in the case of France, which intellectual culture presupposes that institutions are shaped by a logical sequence of ideas, also the scientific justification of the political change must have been of great importance. The author of the theoretical rationalization of the Fifth Republic and its institutional revolution within the republican tradition was the forgotten lawyer Raymond Carré de Malberg. Pioneering nature of his writings may not raise any doubts. Carré de Malberg challenged a theory of parliament's sovereignty from the republican perspective, which had an impact on thinking of the juristic elites participating in drafting the Fifth Republic Constitution. Carré de Malberg opened the door of republican tradition wide to the general presidential elections and referendum. He delineated the solution he recommended as the one that was in full accord with the notions and principles of the French Revolution. He applied the legal language to underscore the fact that the republic democratization would allow for the subjectivization of the executive power, restoration of the constituting power of the nation, primacy of the constitution and, consequently, the review of the constitutionality of bills. Carré de Malberg made a breakthrough in the French theory of constitutional law and thus opened up an opportunity for staging a republican institutional revolution that was an act of the founders of the Fifth Republic. (original abstract)
Rocznik
Strony
329--342
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Aromatario S., La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré, Paris 2006.
 • Capitant R., La nature représentative du régime parlementaire, [in:] Écrits constitutionnels, Paris 1982.
 • Carré de Malberg R., Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les idées et les institutions c consacrées par le droit positif français relativement a sa formation, Paris 1933.
 • Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l'État, vol. 1, Paris 1920.
 • Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l'État, vol. 2, Paris 1922 (ré-éd. Paris 1962).
 • Carré de Malberg R., Histoire de l'exception en droit romain et dans l'ancienne procédure française, Paris 1888.
 • Carré de Malberg R., La loi, expression de la volonté générale, Paris 1931 (ré-éd. Paris 1984).
 • Carré de Malberg R., Teoretyczne rozważania na temat związku referendum z systemem parlamentarnym, [in:] K.M. Ujazdowski, V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, Kraków 2010.
 • Czuma I., Absolutyzm ustrojowy, Lublin 1934.
 • Gicquel J., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris 2001.
 • Giraud É., Le pouvoir exécutif dans les démocratie d'Europe et l'Atlantique, Paris 1938.
 • Esmein A., Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris 2001.
 • Estreicher S., Suwerenność Sejmu czy suwerenność narodu, [in:] idem, O Konstytucji i polityce II Rzeczypospolitej, ed. A. Wołek, Warszawa 2001.
 • Estreicher S., Walka z partyjnictwem, [in:] idem, O Konstytucji i polityce II Rzeczypospolitej, ed. A. Wołek, Warszawa 2001.
 • Hauriou M., Précis de droit constitutionnel, Paris 1923.
 • Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936.
 • Mirkine-Guetzévitch B., Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Paris 1931.
 • Pinon S., Le « nouveau droit constitutionnel » a travers les ages. VII Congres français de droit constitutionnel, Paris 2008.
 • Pinon S., Les réformistes constitutionnels des années trente. Aux origines de la Ve République, Paris 2003.
 • Prélot M., Manuel politique, le programme du Parti Démocrate Populaire?, Paris 1928.
 • Rousseau J.-J., Umowa społeczna, Warszawa 1966.
 • Sacriste G., La République des constitutionnalistes, Paris 2011.
 • Ujazdowski K.M., V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, Kraków 2010.
 • Waline M., L'Individualisme et le droit, Paris 1945.
 • Waline M., Les partis contre la République, Paris 1948.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.