PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje | 101--119
Tytuł artykułu

Miejskie przestrzenie publiczne - przykładowe metody ewaluacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poznanie wartości dobra jest istotne z punktu widzenia poznania potrzeb społeczeństwa. Pieniądz stanowić może główny instrument w kontekście określenia tego, czego życzy sobie społeczeństwo [Maciejczak, Grzelak, 2013]. Dodatkowo przez poznanie wartości możliwe staje się określenie, jak istotne jest wykorzystanie zasobów gospodarczych do zaspokojenia potrzeb społecznych. Przez wiele lat wartość przestrzeni publicznych czy zasobów naturalnych nie była przedstawiana w porównywalnych wartościach ekonomicznych, z tego powodu w wielu przypadkach nie były one brane pod uwagę w procesach decyzyjnych. Główny problem wynikał z faktu, że dobra te nie stanowią przedmiotu obrotu na rynku, a z tego powodu nie można było określić ich ceny. Sytuacja z biegiem lat zmieniała się, gdy dobra o charakterze wspólnym zaczęły być brane pod uwagę w procesie tworzenia polityki rozwoju, a tym samym zrodziła się potrzeba określenia wartości tych dóbr w formie pieniężnej. Jak wskazuje A. Żylicz [2007], jeszcze kilkadziesiąt lat temu ekonomia nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie dotyczące wyceny dóbr nierynkowych. Dopiero pod koniec XIX w. rozwinęły się metody pozwalające skonfrontować tę sferę gospodarczą z pieniędzmi. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bajerowski T. (2007), Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn.
 • Benn S., Gauss G. (1983), Public and the Private Concepts and Action [w:] S. Benn, G. Gauss (eds.), Public and Private in Social Life, St. Martin's Press, New York, s. 7-11.
 • Bierwiaczonek K. (2015), Przestrzeń publiczna jako przestrzeń tożsamości miasta. Szansa czy balast dla rozwoju miasta?, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 54, s. 61-78.
 • Bierwiaczonek K. (2016), Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T. (2012), Rynki, malle i cmentarze, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Brown T., Gregory R. (1999), Why the WTA - WTP Disparity Matters, "Ecological Economics", Vol 28(3), s. 323-335.
 • Carson T.R. (2011), Contingent Valuation: A Comprehensive Bibliography and History, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Drobniak A. (2003), Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Drobniak A. (2005), Ocena projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Dymnicka M. (2013), Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Garrod G., Willis K.G. (1999), Economic Valuation of Environment. Methods and Case Studies, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 • Giergiczny M., Kronenberg J. (2012), Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi, "Zrównoważony Rozwój, Zastosowania", nr 3, Przyroda w mieście, usługi ekosystemów niewykorzystywany potencjał miast, T. Bergier, J. Kronenberg (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków, s. 73-89.
 • Habdas M. (2012), Publiczna własność nieruchomości, LexisNexis, Warszawa.
 • Hoevenagel R. (1994), A Comparison of Economic Valuation Methods [w:] R. Pethig (ed.), Valuing the Environment: Methodological and Measurement Issues, Kluwer Academic Publishes, s. 251-320.
 • How Much Value Does the City of Philadelphia Receive from Its Park and Recreation System? (2008), Report by the Trust for Public Land's Center for City Park Excellence for the Philadelphia Parks Alliance.
 • Jałowiecki B. (2007), Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa, s. 33-52.
 • Jeżowski P. (2013), Metoda deklarowanych preferencji na tle metod analizy i wyceny wartości ekologicznych [w:] J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżewski, I. Dymitryszyn (red.), Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, s. 313-332.
 • Karta Przestrzeni Publicznej przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich (2009).
 • Kochanowski M. (2002), Wnioskowanie poznawcze i aplikacyjne [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 263-270.
 • Kohn M. (2004), Brave New Neighbourhoods: The Privatization of Public Space, Routledge, London - New York.
 • Kowicki M. (2003), Nikt nie jest samotną wyspą. Uwagi o architekturze bibliotek publicznych, "Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni", nr 1, s. 12-15.
 • Lofland H. (2007), The Public Realm. Exploring the City's Quintessential Social Terri-tory, Aldine Transaction, A Division of Transaction Publishers, London.
 • MacCannell D. (2002), The Ego Factor in Tourism, "Journal of Consumer Research", Vol. 29(1), s. 146-151.
 • Maciejczak M., Grzelak P. (2013), Metody wyceny dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Maślanka T. (2014), Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw [w:] Z. Dresler (red.), Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 223-255.
 • Nawratek K. (2008), Miasto jako przestrzeń korekcyjna: stadluft macht...?, "Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie", nr 4, s. 83-93.
 • Olbińska K. (2014), Wartość miejskiej przestrzeni publicznej [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 350-362.
 • Olbińska K. (2018), The Value of Urban Parks in Lodz, DE Gruyter Open, Lodz.
 • Oldenburg R. (2010), The Character of Third Places [w:] A.M. Orum, Z.P. Neal (eds.), Common Ground? Readings and Reflections on Public Space, Routledge, New York - London, s. 779-805.
 • Ossowicz T. (2009), Przestrzeń publiczna w sferze dyskusji, Biuro Rozwoju Regionalnego, Poznań.
 • Pearce D.W., Turner R.K. (1990), Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, London.
 • Polko A. (2012), Urban Public Spaces - From Economics to Management, "Studia Regionalia", nr 34, s. 9-21.
 • Popławski Ł., Kaczmarczyk B. (2016), Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego, "Barometr Regionalny", nr 4, s. 163-170.
 • Ritzer G. (2009), Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Sobol A. (2017), Wpływ przestrzeni wspólnych na rozwój miast [w:] I. Rącka (red.), Przemiany przestrzeni publicznej miast, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz, s. 63-74.
 • Twardzik M. (2015), Śródmiejskie centrum handlowe jako quasi-publiczna przestrzeń miasta (na przykładzie Galerii Katowickiej), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia", nr 250, s. 141-151.
 • Thomas W.I., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r., poz. 778, art. 2, §6.
 • Vernez A. (1987), Public Streets for Public Use, Van Nostrand Reinhold, U.S.
 • Wallis A. (1990), Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Wolf K. (2004), Public Value of Nature: Economics of Urban Trees, Park and Open Space, University of Washington, Washington.
 • Znaniecki F. (1999), Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej [w:] M. Malikowski, S. Sołecki (red.), Społeczność i przestrzeń zurbanizowana, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów, s. 122-146.
 • Żylicz A. (2007), Wycena dóbr nierynkowych, "Czasopismo Aura", nr 8.
 • Żylicz T. (2014), Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.