PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 35 Krajobraz sakralny i pamiętanie w czasach postsekularnych - kościoły, krzyże, cmentarze | 29--45
Tytuł artykułu

Children's Perceptions of Local Religious Sites in Rural Central Europe: Case Studies in the Czech-Polish and Polish-Slovak Borderland

Warianty tytułu
Postrzeganie przez dzieci miejsc kultu religijnego na terenach wiejskich Europy Środkowej: studia przypadków na pograniczu czesko-polskim i polsko-słowackim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejsze opracowanie koncentruje się na badaniu lokalnej tożsamości dzieci mieszkających w małych miastach na pograniczu Czech, Polski i Słowacji. Mapy poznawcze, sporządzane przez uczniów szkół podstawowych w gminach położonych w pobliżu granic państwowych, pozwalają zbadać znaczenie lokalnych miejsc kultu religijnego w umysłach młodych ludzi. Badanie to z powodzeniem analizuje codzienne interakcje między badanymi a ich lokalnym krajobrazem. Ma na celu podkreślenie religijnych elementów tożsamości lokalnej. Metody zastosowane w badaniach prezentują bardziej humanistyczne i jakościowe podejście, rzucając światło na codzienne doświadczenia dzieci mieszkających na wsi. Mapy szczegółowej lokalizacji miejsc kultu religijnego szkicowane przez dzieci są doskonałym narzędziem na przeniesienie badań poza sferę "oficjalnie sakralną". Metody te pozwalają również na wymieszanie na mapie elementów zarówno pasywnych (miejsca sakralne na mapie poznawczej), jak i aktywnych, zaliczających dany obiekt religijny do trzech najważniejszych preferencji elementów religijnych, w ramach lokalnej tożsamości terytorialnej. Niniejsze badanie pokazuje, w jaki sposób dzieci wykorzystują elementy lokalnego krajobrazu religijnego do konstruowania i rekonstruowania tożsamości społecznej. Dwie słowackie gminy wykazały największą sympatię do elementów religijnych. Polskie gminy uplasowały się pośrodku, a dwie czeskie gminy uzyskały najniższe oceny pod względem miejsc kultu religijnego uznanych za ważne dla uczestników badania. (abstrakt oryginalny)
EN
This study focuses on the local identities of children living in rural towns of Czechia, Poland and Slovakia. Cognitive maps, drawn by elementary school students in geographically proximate municipalities near international borders, provide a means of investigating the significance of local religious sites in the minds of young people. This research successfully examines everyday interactions between the subjects and their local landscape. It seeks to highlight religious elements of local identities. The methods employed in this research present a more humanistic and qualitative approach, shedding light on the daily experiences of children in rural settings. Recognizing the inclusion and even the placement and artistic details of a religious site in a child-drawn map is a powerful way to move research "beyond the 'officially sacred'". The methods also allow for a blending of both passive - including a religious site in a cognitive map - and active - ranking a religious site among the top three important places - declarations of a religious element within local, territorial identity. This study demonstrates how children use elements of the local religious landscape in constructing and re-constructing their community identity. The two Slovak municipalities showed the greatest affinity for religious elements among the expressions of local identity (children's cognitive maps). Poland's municipalities ranked in the middle and the two Czech municipalities scored lowest in terms of religious sites being considered important to the research participants. (original abstract)
Twórcy
 • Charles University, Prague
 • Charles University, Prague
Bibliografia
 • Bilska-Wodecka E., 2005, Poland. Post-communist religious revival, [in:] Knippenberg H. (ed.), The changing religious landscape of Europe, Het Spinhuis, Amsterdam: 120-144.
 • Bilska-Wodecka E., 2006, From multi-confessional to mono-confessional state. Statechurch relations in Poland following World War II, "GeoJournal", 67 (4): 341-355.
 • Brace C., Bailey A.R., Harvey D.C., 2006, Religion, place and space: A framework for investigating historical geographies of religious identities and communities, "Progress in Human Geography", 30 (1): 28-43, https://doi.org/10.1191/0309132506ph589oa
 • Chromý P., Jančák V., Marada M., Havlíček T., 2011, Venkov - žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku [Rural Areas - Living Space: Regional Differencies in the Perceptions of Representatives of Rural Municipalities in Czechia Regarding Rural Areas], "Geografie", 116 (1): 23-45.
 • Ellard C., 2015, Places of the Heart the Psychogeography of Everyday Life, Bellevue Literary Press, New York.
 • European Union (ed.), 2005, Special Eurobarometer 225: Social values, science and technology.
 • Hammond P., 1988, Religion and the persistence of identity, "Journal of Scientific Study of Religion", 27 (1): 1-11.
 • Hamplová D., 2013, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí [Religion in the Czech Society on the threshold of the third millennium], Karolinum, Prague.
 • Havlíček T., 2014, Development and Transformation of Religious Landscape in Prague after the Fall of Communism, "Prace Geograficzne", 137: 51-67.
 • Havlíček T., Hupková M., 2008, Religious landscape in Czechia: New structures and trends, "Geografie", 113 (3): 302-319.
 • Havlíček T., Hupková M., 2013, Sacred structures in the landscape: The case of rural Czechia, "Scottish Geographical Journal", 129 (2): 100-121, https://doi.org/10.1080/1 4702541.2012.754931
 • Havlíček T., Hupková M., Smržová, K., 2009, Changes in the geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period, "AUC Geographica", 44 (1-2): 31-47.
 • Havlíček T., Klingorová K., 2018, City with or without God? Features of post-secularism in religious landscape of post-communist Prague, "Social & Cultural Geography", 19 (6): 789-811, https://doi.org/10.1080/14649365.2017.1312696
 • Hemming P.J., Madge N., 2011, Researching children, youth and religion: Identity, complexity, agency, "Childhood", 19 (1): 38-51.
 • Henkel R., 2014, The changing religious space of large Western European cities, "Prace Geograficzne", 137: 7-15, https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.006.2151
 • King P.E., 2003, Religion and Identity: The Role of Ideological, Social and Spiritual context, "Applied Development Studies", 7 (3): 197-204, https://doi.org/10.1207/ S1532480XADS0703_11
 • Klingorová K., 2016, Feministické geografie náboženství: křesťanství v každodenním životě mladých žen [Feminist geographies of religion: Christianity in everyday life of young women], "Geografie", 121 (4): 612-631.
 • Očovský Š., 1995, Änderungen der religiösen Struktur der Bevölkerung in der Slovakei im 20. Jahrhundert, [in:] Rinschede G., Vossen J. (eds.), Beiträge zur Religionsgeographie 1995, "Geographia Religionum", 10: 21-42, Dietmar Reimer, Berlin.
 • Pew Research Center (ed.), 2012, The Global Religious Landscape, http://www.pewforum. org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
 • Potančoková M., Berghammer C., 2015, Urban Faith: Religious Change in Vienna and Austria from 1986 to 2013, [in:] Pokorny L., Hödl G. (eds.), Religion in Austria, Volume 2, Praesens, Vienna.
 • Reeves D., 2015, Religious themes in Central European postage stamps, 2006-2010, "Journal of Cultural Geography", 32 (2): 169-194, https://doi.org/10.1080/08873631. 2015.1021093
 • Tomka M., 2005, Church, State and Society in Central Europe, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C.
 • Wikimedia Commons, 2006, Bazilika Navštívení Panny Marie.jpg., https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Bazilika_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_ Marie.jpg. [Accessed 15 Apr. 2017].
 • Wilford J., 2010, Sacred archipelagos: Geographies of secularization, "The Sage Handbook of Human Geography", 34 (3): 328-348, https://doi.org/10.1177/03091325 09348558
 • Zachar Podolinska T., Tížik M., Majo J., 2019, Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics and Spatial Diversification, "Central European Journal of Contemporary Religion", 1: 1-33, https://doi.org/10.14712/25704893.2019.1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.