PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 33--55
Tytuł artykułu

Wpływ ubezpieczeń dotowanych upraw na wynik finansowy wybranych rodzajów produkcji roślinnej

Warianty tytułu
The effect of the subsidized crop insurance on the financial result of selected types of plant production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost liczby i natężenia zjawisk o charakterze katastroficznym oraz konieczność ograniczenia pomocy ad hoc państwa doprowadziły do wprowadzenia dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Zakres zmieniających się notorycznie regulacji prawnych oraz ograniczony popyt powodują jednak, że należy postawić pytanie o efektywność ubezpieczeń dotowanych dla najważniejszych podmiotów - gospodarstw rolnych. Celem opracowania jest określenie wpływu korzystania z ubezpieczeń dotowanych na wynik finansowy uzyskiwany z produkcji roślinnej w zakresie wybranych upraw (rzepaku, pszenicy ozimej, kukurydzy na ziarno) w odniesieniu do skutków złego przezimowania oraz suszy. Cel zrealizowano, przeprowadzając symulacje wyników finansowych w wybranych uprawach oraz dodatkowo obliczając dwa wskaźniki, tj. stopień pokrycia przez odszkodowanie kosztów bezpośrednich i zdolność odtworzenia majątku. Stwierdzono, że efektywność ochrony ubezpieczeniowej zależy w przypadku ubezpieczenia od skutków złego przezimowania na równi od parametrów ekonomicznych funkcjonowania gospodarstwa, jak i stosowanych regulacji w zakresie technicznych uwarunkowań umów ubezpieczenia. Natomiast w przypadku ubezpieczenia od skutków suszy - od stawki za ubezpieczenie oraz poziomu franszyzy redukcyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The changing environment of farms, i.e. the increasing number and intensity of catastrophic phenomena and the obligation to limit direct aid provided by the state as part of ad hoc activities, has led to introduction of subsidized crop insurance in Poland. However, the scope of notoriously changing regulations in this area leads to questioning the efficiency of insurance protection offered to the most important entities: farms. The aim of the study is to determine the impact of using insurance cover in subsidized insurance on the financial result obtained from production of selected crops and with respect to events causing mass damage: winterkill and drought. Based on the methodology of calculating the financial result of a farm, an assessment of the impact of the insurance contracts on the farm assets replacement capacity index (ZOM) was carried out. The intention of subsidized crop insurance was to offer stability of functioning to farms affected by the impact of unfavourable weather phenomena. The conducted analysis clearly shows that the efficiency of insurance protection against winterkill depends both on the economic parameters of the farm's operation and the applicable regulations in the field of technical conditions of insurance contracts, while in the case of insurance against drought, on two parameters - the rate for insurance and the level of the deductible.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Druk nr 2909, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - uzasadnienie, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2909[dostęp: 16.12.2020].
 • Gradziuk P., Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce, "Monografie i rozprawy naukowe IUNG-PIB w Puławach" 2015, nr 45.
 • Grzelak A., Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 3.
 • Harasim A., Plony słomy wybranych zbóż w zależności od sposobu jej zbioru, "Polish Jurnal of Agronomy" 2016, nr 26.
 • http://www.wir.org.pl/kalk/kalk.htm [dostęp: 20.09.2020].
 • Identyfikacja podstaw, przemian i problemów ubezpieczeń rolnych, Soliwoda M. [red.], InstytutEkonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020.
 • Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2016, nr 2.
 • Kaczała M., Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczenia. Zadania dla państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.
 • Koza P., Łopatka A., Jadczyszyn J., Wawer R., Doroszewski A., Siebielec G., Ekspertyza "Wyznaczenieobszarów w różnym stopniu zagrożonych wystąpieniem suszy w Polsce na potrzeby wdrażania operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", Puławy 2019, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacje [dostęp: 10.10.2020].
 • Łabędzki L., Potrzeby wodne roślin uprawnych i potrzeby nawodnień w zlewni rzeki Zgłowiączki, "Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego" 2007, nr 4.
 • MRiRW, Ubezpieczenia z uwzględnieniem stabilizacji dochodów jako instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Warszawa 29 września 2020 r.
 • NIK (2020), Wspieranie środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych, https://www.nik. gov.pl/kontrole/P/19/047/ [dostęp: 10.09.2020].
 • Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych "Bezpieczne Uprawy " zatwierdzone Uchwałą nr 132/2018 Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 12 września 2018 r.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia PZU UPRAWY, ustalone uchwałą nr UZ/235/2019 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 2 września 2019 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/207/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia UPRAW ROLNYCH Concordia Polska TU SA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych Vereinigte Hagelversicherung VVaG zatwierdzone Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 8/2019 z dnia 30 listopada 2019 r.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych zatwierdzone uchwałą nr 01/13/11/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 13 listopada 2019 r.
 • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.
 • Pabiszczak K., Wysocki G., Kalkulacje rolnicze, "Siewca Wielkopolski" 2001, nr 6.
 • PIU (2008), Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w Warszawie w dniu 4.02.2008 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.