PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 57--69
Tytuł artykułu

Zbieg odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników

Autorzy
Warianty tytułu
The concurrence of insurers' liability resulting from the compulsory motor vehicle insurance and the compulsory third party liability insurance of farmers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule rozważana jest kwestia możliwości zaistnienia zbiegu odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach dwóch obowiązkowych ubezpieczeń: OC posiadaczy pojazdów i OC rolników. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że do przedmiotowego zbiegu może dojść w przypadku szkody wyrządzonej ruchem ciągnika w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Taki stan prawny jest niekorzystny dla ubezpieczających, którzy muszą płacić podwójną składkę ubezpieczeniową za objęcie ochroną tego samego ryzyka. W związku z tym w artykule zaproponowano zmiany w prawie, które mają na celu precyzyjne rozgraniczenie odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu omawianych ubezpieczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The article considers the possibility of a concurrence of insurers' liability resulting from the compulsory motor vehicle insurance and the compulsory third party liability insurance of farmers. The conducted analysis leads to the conclusion that such concurrence may occur in case of damage caused by tractor working on a farm. This legal situation is unfavorable for policyholders who have to pay double insurance premium for covering the same risk. Therefore, the article proposes law changes with the aim of precisely delimiting the liability of insurers under the discussed insurances.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Byczko Sz., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.
 • Kiziewicz E., OC rolnika - zasady i główne problemy, https://rf.gov.pl/pdf/Analiza_OC_rolnika_pazdziernik2019. pdf [dostęp: 1.10.2020].
 • Kodeks cywilny. Komentarz LEX, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kucharski B., Odpowiedzialność ubezpieczycieli w ubezpieczeniu podwójnym, [w:] Czynić postęp w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Robaczyński W. [red.], Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017.
 • Maśniak D., Ruch pojazdu jako przesłanka odpowiedzialności ubezpieczyciela OC posiadacza ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego - znaczenie orzeczenia TS C 514/16 Rodrigues de Andrade, "Prawo Asekuracyjne" 2018, nr 3.
 • Miaskowski J., Niezgoda K., Skawiński P., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,H Beck, Warszawa 2012.
 • Oleszczak J., Zmiany w rozumieniu pojęcia ruchu pojazdu pod wpływem orzeczenia TSUE w sprawie C-514/16 Rodrigues de Andrade, "Prawo Asekuracyjne" 2020, nr 2.
 • Orlicki M., Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC, [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Fras M., Ślęzak P. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
 • Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2007.
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom 1, Brodecki Z., Serwach M., Glicz M. [red.], Wolters Kluwer,Warszawa 2010.
 • Sieradzka M., Szkoda związana z ruchem pojazdu jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego. Glosa do wyroku TS z dnia 28 listopada 2017 r., C-514/16, LEX.
 • Soboń S., Kodeks drogowy. Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Część I. Ustawa - Prawo ruchu drogowym z komentarzem, Grupa IMAGE, Warszawa 2016.
 • Wałachowska M., Ziemiak M., Zakres odpowiedzialności za szkody związane z ruchem pojazdów -glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.11.2017 r., C-514/16 Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade i Fausto da Silva Rodrigues de Andrade v. José Manuel Proença Salvador i In., "Europejski Przegląd Sądowy" 2019, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.