PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 74 Chosen Problems in the Process of Building Social Relations | 75--93
Tytuł artykułu

The Participation of Children in Social Research. Introduction to the Issue

Warianty tytułu
Partycypacja dzieci w badaniach społecznych wprowadzenie do zagadnienia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Perspektywa childhood studies istnieje w nauce od lat 90. Obecnie uznawana jest za paradygmat. Artykuł dotyczy jednego z założeń tej orientacji teoretycznej - partycypacji dzieci w badaniach. Analiza pojęcia uwzględnia zarówno pozytywne, jak i krytyczne głosy pojawiające się w literaturze przedmiotu. Tekst zawiera analizę głównych założeń childhood studies oraz ich powiązania z partycypacyjnym podejściem do badań. Ponadto prezentuje rodzaje partycypacyjnych badań z dziećmi z uwzględnieniem stopnia uczestnictwa. Artykuł zawiera liczne przykłady zarówno przeprowadzonych badań, jak i konkretnych technik.(abstrakt oryginalny)
EN
The perspective of childhood studies has existed in science since the 1990s. Currently, it is considered as a paradigm. The article concerns one of the assumptions of this theoretical orientation - the participation of children in research. The analysis of the concept includes both positive and critical stances expressed in the subject literature. The text contains an analysis of the main assumptions of childhood studies and their relationship to the participatory approach to research. Moreover, it presents types of participatory research with children, considering the degree of their participation. The article refers to numerous examples of both research and specific techniques applied.(original abstract)
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Arczewska M. (2017), Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Nomos, Kraków.
 • Ariès P. (2010), Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w czasach ancien régime'u, transl. M. Ochab, Aletheia, Warszawa.
 • Barker J., Weller S. (2003), "Is it fun?" developing children centred research methods, "International Journal of Sociology and Social Policy", vol. 23(1/2), pp. 33-58.
 • Broström S. (2012), Children's participation in research, "International Journal of Early Years Education", no. 20(3), pp. 257-269.
 • Brzozowska-Brywczyńska M. (2014), Dziecięce obywatelstwo: Kilka refleksji na marginesie idei dziecięcej partycypacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", no. 49, pp. 11-27.
 • Burke C. (2005), "Play in focus": children researching their own spaces and places for play, "Children, Youth and Environments", vol. 15(1), University of Cincinnati, https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.15.1.0027
 • Cahill C. (2004), Defying gravity? Raising consciousness through collective research, "Children's Geographies", vol. 2(2), pp. 273-286.
 • Cahill C. (2007), Including excluded perspectives in participatory action research, "Design Studies", vol. 28(3), pp. 325-340.
 • Christensen P., Prout A. (2002), Working with ethical symmetry, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 9(4), pp. 477-497.
 • Christensen P., James A. (eds.) (2017), Research with Children. Perspectives and practices, 3rd ed., Routledge, London.
 • Clark A. (2008), How to listen to very young children: the mosaic approach, "Child Care in Practice", vol. 7(4), pp. 333-341.
 • Clark J. (2004), Participatory research with children and young people: philosophy, possibilities and perils, "Action Research Expeditions", no. 4, pp. 1-18.
 • Coyne I. (1998), Researching children: some methodological and ethical considerations, "Journal of Clinical Nursing", vol. 7(5), pp. 409-416.
 • Coyne I., Carter B. (eds.) (2018), Being Participatory: Researching with children and young people. Co-constructing knowledge using creative techniques, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Coyne I., Hallström I., Söderbäck M. (2016), Reframing the focus from a family-centred to a child-centred care approach for children's healthcare, "Journal of Child Health Care", vol. 20(4), pp. 494-502.
 • De Koning K., Martin M. (1996), Participatory Research in Health: Issues and experiences, NPPHCN, Johannesburg.
 • Esser F., Baader M.S., Betz T., Hungerland B. (2016), Reconceptualising Agency and Childhood: New perspectives in childhood studies, Routledge, London.
 • Fatyga B. (ed.) (2004), "Biała księga" młodzieży polskiej: diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 • Fuchs S. (2001), Beyond agency, "Sociological Theory", vol. 19(1), pp. 24-40.
 • Gallacher L.-A., Gallagher M. (2008), Methodological immaturity in childhood research?, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 15(4), pp. 499-516.
 • Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, transl. S. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Greenfield C. (2004), Transcript: "can run, play on bikes, jump on the zoom slide, and play on the swings"; exploring the value of outdoor play, "Australian Journal of Early Childhood", vol. 29(2), pp. 1-5.
 • Grover S. (2004), Why won't they listen to us? On giving power and voice to children, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 11(1), pp. 81-93.
 • Hammersley M. (2017), Childhood Studies: a sustainable paradigm?, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 24(1), pp. 113-127.
 • Hart R.A. (1997), Children's Participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care, Earthscan, London.
 • Holland S., Renold E., Ross N.J., Hillman A. (2010), Power, agency and participatory agendas: a critical exploration of young people's engagement in participative qualitative research, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 17(3), pp. 360-375.
 • Hood S., Kelley P., Mayall B. (1996), Children as research subjects: a risky enterprise, "Child & Society", vol. 10(2), pp. 117-129.
 • Horgan D. (2017), Child participatory research methods: attempts to go "deeper", "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 24(2), pp. 245-259.
 • Horgan D., Forde C., Martin S., Parkes A. (2017), Children's participation: moving from the performative to the social, "Children's Geographies", vol. 15(3).
 • James A., Prout A. (1997), Constructing and Reconstructing Childhood, Routledge, London.
 • Kellett M. (2005), Children as active researchers: a new research paradigm for the 21st century?, "NCRM Methods Review Papers", no. 003.
 • Malaguzzi L. (1993), For an education based on relationships, "Young Children", vol. 49(1), pp. 9-13.
 • Mason J., Bolzan N. (2010), Questioning understandings of children's participation: applying a cross-cultural lens, [in:] B. Percy-Smith, N. Thomas (eds.), A Handbook of Children and Young People's Participation: Perspectives from theory to practice, Routledge, London, pp. 11-23.
 • Matthews G.B. (1996), The Philosophy of Childhood, Harvard University Press, Cambridge.
 • Mayall B. (2008), Conversations with children. Working with generational issues, [in:] P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children. Perspectives and practices, Routledge, Abingdon-New York.
 • Mayall B. (2013), A History of the Sociology of Childhood, UCL Institute of Education Press, London.
 • Morrison F., Cree V., Ruch G., Winter K.M., Hadfield M., Hallett S. (2019), Containment: exploring the concept of agency in children's statutory encounters with social workers, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 26(1), pp. 98-112.
 • Morrow V., Richards M. (1996), The ethics of social research with children: an overview, "Children & Society", vol. 10(2), pp. 90-105.
 • O'Kane C. (2000), The development of participatory techniques facilitiating children's views about the decisions which affect them, [in:] P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children: Perspectives and practices, Falmer Press, London, pp. 136-159.
 • Prout A., James A. (1990), Constructing and Reconstructing Childhood: New directions in the sociological study of childhood, Falmer Press, New York.
 • Punch S. (2002), Research with children: the same or different from research with adults?, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 9(3), pp. 321-341.
 • Qvortrup J. (1993), Societal position of childhood: the international project Childhood as a Social Phenomenon, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 1(2), pp. 119-124.
 • Qvortrup J. (1997), A voice for children in statistical and social accounting: a plea for children's right to be heard, [in:] A. James, A. Prout (eds.), Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary issues in the sociological studies of childhood, Falmer, London.
 • Qvortrup J. (2007), Editorial: a reminder, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 14(4), pp. 395-400.
 • Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (2018a), Dzieci i zdrowie: wstęp do childhood studies: książka dla dzieci, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (2018b), Dzieci i zdrowie: wstęp do childhood studies, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (2019), Zespół Turnera: głosy i doświadczenia: książka dla dzieci, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Raffety E.L. (2015), Minimizing social distance: participatory research with children, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 22(3), pp. 409-422.
 • Rose N.S. (1999), Governing The Soul: The shaping of the private self, Free Association Books, London.
 • Sargeant J., Harcourt D. (2012), Doing Ethical Research with Children, McGraw-Hill Education, Maidenhead.
 • Sinclair R. (2004), Participation in practice: making it meaningful, effective and sustainable, "Children & Society", vol. 18(2), pp. 106-118.
 • Spyrou S. (2016), Researching children's silences: exploring the fullness of voice in childhood research, "Childhood: A Global Journal of Child Research", vol. 23(1), pp. 7-21.
 • Thomas N. (2017), Turning the tables. Children as researchers, [in:] P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children. Perspectives and practices, 3rd ed., Routledge, London.
 • Tisdall E.K.M., Punch S. (2012), Not so "new"? Looking critically at childhood studies, "Children's Geographies", vol. 10(3), pp. 249-264, https://doi.org/10.1080/14733285.2012.693376
 • Warzywoda-Kruszyńska W. (2014), Dzieci i młodzież w Unii Europejskiej - dyskryminowana generacja?, "Przegląd Socjologiczny", vol. LXIII(2), pp. 125-141.
 • Water T. (2018), Ethical issues in participatory research with children and young people, [in:] I. Coyne, B. Carter (eds.), Being Participatory: Researching with children and young people co-constructing knowledge using creative techniques, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Weller S. (2006), Tuning-in to teenagers! Using radio phone-in discussions in research with young people, "International Journal of Social Research Methodology", vol. 9(4), pp. 303-315.
 • Wilkinson C., Wilkinson S. (2018), Principles of participatory research, [in:] I. Coyne, B. Carter (eds.), Being Participatory: Researching with children and young people co-constructing knowledge using creative techniques, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Zalewska-Królak A. (2019), Badania dzieci. Trudności oraz wskazówki pomagające je przezwyciężyć, "Ogrody Nauk i Sztuk", no. 9, pp. 63-74.
 • http://childhoods.uw.edu.pl/ (accessed 5.07.2019).
 • http://nuffieldbioethics.org/project/children-research (accessed 10.07.2019).
 • http://nuffieldbioethics.org/report/children-and-clinical-research-ethical-issues/whats-differentabout-research-with-children-and-young (accessed 16.07.2019).
 • http://nuffieldbioethics.org/report/children-and-clinical-research-ethical-issues/inviting-childrenand-young-people-to-take-part (accessed 16.07.2019).
 • http://participatesdgs.org/?s=digital+storytelling (accessed 16.07.2019).
 • http://wels.open.ac.uk/research/childrens-research-centre (accessed 16.07.2019).
 • http://www.new-urbanism-india.com/map-my-community.php (accessed 16.07.2019).
 • https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=en (accessed 15.09.2020).
 • https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f3c50b2-6a24-465e-b8d1-74dcac7f8c42/language-en/format-PDF/source-search (accessed 15.09.2020).
 • https://sjp.pwn.pl/szukaj/partycypacja.html (accessed 20.07.2019).
 • https://www.gov.pl/web/edukacja/praca-mlodziez-raport (accessed 1.09.2020).
 • https://www.lacittadeibambini.org/en/ (accessed 16.07.2019).
 • https://www.lacittadeibambini.org/en/ (accessed 20.07.2019).
 • https://www.lacittadeibambini.org/en/international-network/ (accessed 16.07.2019).
 • https://www.lacittadeibambini.org/en/project/ (accessed 15.09.2019).
 • https://www.uclan.ac.uk/research/explore/groups/centre_young_people_participation.php (accessed 16.07.2019).
 • https://www.youtube.com/watch?v=6yaKwLG_vlE (accessed 10.07.2019).
 • https://www.youtube.com/watch?v=6yaKwLG_vlE (accessed 16.07.2019).
 • https://www.youtube.com/watch?v=vFxt5nLen1w (accessed 16.07.2019).
 • https://www.youtube.com/watch?v=Wx4CbfpzFGA&feature=youtu.be (accessed 16.07.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.