PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 (69) | 11--33
Tytuł artykułu

Spółdzielnia socjalna jako dynamicznie powstające przedsiębiorstwo społeczne

Warianty tytułu
Social Cooperative as a Dynamically Developing Social Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki powstawania spółdzielni socjalnych oraz ich możliwości w sferze społeczno-ekonomicznej. Spółdzielnie socjalne są jednym z podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Stanowią jednocześnie podmiot klasyfikowany najbliżej i najczęściej jako przedsiębiorstwo społeczne ze względu na społeczną misję, jak również część zysku przeznaczaną na ten cel. Państwo polskie ma nadal trudności we wprowadzeniu społecznej gospodarki rynkowej, a socjalne transfery nie są w stanie załatwić wszystkich problemów, gdyż koncepcja ta działa jedynie wtedy, gdy nie jest traktowana wyrywkowo, jest stosowana według wszystkich zasad, tzn. spójnie, w długim okresie i przede wszystkim w kategoriach ładu gospodarczego. W związku z powyższym, jak również w obliczu problemów społeczno-gospodarczych, jakie będzie generować epidemia, autorzy opracowania upatrują w spółdzielni socjalnej jako przedsiębiorstwie społecznym - podmiotu wyręczającego państwo w mierzeniu się z takimi problemami jak bezrobocie, bezdomność czy niepełnosprawność. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the dynamics of the formation of social cooperatives and their possibilities in the socioeconomic sphere. Social cooperatives are a type of social economy entities in Poland. At the same time, they constitute an entity closest to and most often classified as a social enterprise due to its social mission as well as a part of the profit allocated for this purpose. The Polish state still has difficulties in introducing social market economy and social transfers are not able to solve all the problems because this concept works only when it is not treated randomly and is applied in accordance with the rules, i.e. coherently, in the long term and above all in the categories of the economic order. As a result, as well as in the face of socioeconomic problems that the epidemic will generate, the authors of the study see a social cooperative as a social enterprise that is an entity helping the state to deal with such problems as unemployment, homelessness or disability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Alter K.S., Przedsiębiorstwo społeczne w szerszym kontekście, [w:] Wygnański J.J. (red.), Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • Borzaga C., Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsumpcji, oszczędzaniu i produkcji, [w:] Leś E., Ołdak M. (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Collegium Civitas Press, Warszawa 2007.
 • Borzaga C., Tortia E., Social Economy Organizations in the Theory of the Firm, [w:] Noya A., Clarence E. (red.), The Social Economy. Building Inclusive Economies, OECD, Paris 2007.
 • Brdulak J., Florczak E., Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2011, z. 1-2 (32-33).
 • Brdulak J., Florczak E., Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • Czemiel-Grzybowska W., Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym - raport z badań, Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny, Białystok 2010.
 • Dahl M., Piskorska B., Olszewski P. (red.), Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową. Przykład dla Ukrainy, Instytut Studiów Politycznych PAN-Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015.
 • Defourny J., Od trzeciego sektora do przedsiębiorstwa społecznego, [w:] Wygnański J.J., Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • Defourny J., Social Enterprises in Western Europe, [w:] Leś E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, WUW, Warszawa 2008.
 • Defourny J., Develtere P., Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, [w:] Wygnański J.J. (red.), Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • Ekonomia społeczna i solidarna, EkonomiaSpołeczna.pl, https://ekonomiaspoleczna.pl/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/, dostęp 22.06.2020.
 • Florczak E., Praktyczna teoria przedsiębiorstwa społecznego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2015, nr 4(51).
 • Florczak E., Przedsiębiorstwo społeczne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2009, nr 4 (13).
 • Florczak E., Gardziński T., Social Enterprise in the Order of Social Market Economy, "International Journal of New Economics and Social Sciences" 2019, nr 1(9).
 • Frączek P., Wygnański J. (red.), Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa 2008.
 • Gardziński T., About social enterprise..., "International Journal of New Economics and Social Sciences" 2019, nr 1 (9).
 • Gardziński T., Przedsiębiorstwo społeczne szansą rozwiązywania problemów regionów, "Kwartalnik Celny" 2016, nr 1/2.
 • Gardziński T., Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki, "International Journal of New Economics and Social Sciences" 2016, nr 1(3).
 • GUS, Bazy danych, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/, dostęp 27.05.2020.
 • GUS, Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015 r. i 2018 r. na podstawie Badania spójności społecznej, https://stat.gov.pl/rozne_oblicza_ubostwa_w_polsce_ w_2015_i_2018_bss.pdf, dostęp 18.04.2020.
 • GUS, Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu - Raport końcowy, Warszawa 2019.
 • GUS, Spółdzielnie socjalne w 2016 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/spoldzielnie-socjalne-w-2016-r-,15,1.html, dostęp 24.06.2020.
 • GUS, Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html, dostęp 22.06.2020.
 • Halszka-Kurleto M., Model przedsiębiorstwa społecznego, Difin, Warszawa 2016.
 • Hausner J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [w:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2007.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustaw z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016-2017, Druk nr 2724, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 • Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J., Lokalne instytucje kredytowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju Polski, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Kuli%C5%84ska%20Ewa,%20Szambela%C5%84czyk%20Jan/Kukli%C5%84ska-Sad%C5%82ocha%20Ewa,%20Szambela%C5%84czyk%20Jan%20-%20LOKALNE%20INSTYTUCJE%20KREDYTOWE%20W%20%20KONCEPCJI%20ZR%C3%93WNOWA %C5%BBONEGO%20ROZWOJU%20POLSKI.pdf, dostęp 27.06.2020.
 • Leś E., Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk,[w:] Leś E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, WUW, Warszawa 2008.
 • Leś E., Ołdak M. (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, t. 1, Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.
 • Leśniak G.J., MRPiPS: Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 6 proc., Prawo.pl, https://www.prawo.pl/kadry/bezrobocie-maj-2020-roku-wedlug- mrpips,500854.html, dostęp 21.06.2020.
 • O firmie, http://luksja.com.pl/o-firmie/, dostęp 26.06.2020.
 • Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych, http://www.spoldzielniesocjalne.org, dostęp 27.12.2018.
 • Piechowski A., Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady, [w:] Leś E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, WUW, Warszawa 2008.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.