PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 51--66
Tytuł artykułu

O etyce stanowienia cen

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważnym obszarem ochrony konsumenta jest stanowienie cen. Zakazy prawne stosowania niektórych rodzajów cen występują we wszystkich krajach rozwiniętych; także regulowane są w dyrektywach Unii Europejskiej i wytycznych OECD. Do cen nieetycznych zalicza się zarówno ceny prawnie zakazane jak i ceny nadmiernie wysokie. Przedsiębiorstwa i branże mają współcześnie kodeksy dobrych praktyk lub kodeksy etyczne; na ogół nie poświęcono w nich miejsca dla problematyki stanowienia cen. W artykule przedstawiono regulacje cenowe, w tym dotyczące cen zakazanych oraz case study nieetycznych i nieuczciwych praktyk cenowych w Polsce i Europie. Menedżerowie, jednakże nie zawsze mają świadomość odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej, za błędne decyzje cenowe. Potrzebna jest szersza edukacja menedżerów w zakresie kształtowania etycznych strategii cen oraz egzekwowanie kodeksów etycznych w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Prices decisive it's important area of consumer protection. Law prohibition of use some types of price are make in all development countries (include EU directives and OECD directions). To rank non-ethics prices among the prohibition prices and overmuch high prices. Enterprises and branches have had good praxis's codes (or ethics code) contemporary, unfortunately it haven't regulation of prices decisive in these codes. In this paper was showed price regulations (include prohibit prices) and case studies of non-ethics and dishonest price praxis in Poland and Europe. Managers hadn't always consciousness for civil and criminal responsibility of faulty prices decisions. It is necessary large education of managers in area of strategies the prices ethics decisive and enforces of ethics codes in enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Akerlof G. A. Shiller R. J. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa, 2017.
 • Hulsman.
 • Kodeks Etyczny Danone, www.zywiec-zdroj.pl/kodeks-etyczny, dostęp 3.10.18
 • Dec P., Masiukiewicz P. Odpowiedzialność menedżerów, Wydawnictwo IOiZP Orgmasz, Warszawa, 2016.
 • Drapińska A. Etyka marketingu - czy marketing jest etyczny? Zeszyty Naukowe US, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, t. 2/2015.
 • Huntsman J.M., Zwycięzcy nie oszukują, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005.
 • Jabłoński M., Lewandowska-Nobis M. Intencje zarządcze a etyka w kształtowaniu modeli biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2018.
 • Kościelniak P. Awantura o ceny leków, Rzeczpospolita, 22.09.2015
 • Krzyminiewska G. Etyczne aspekty funkcjonowania rynku finansowego. Przykład spekulacji surowcami rolnymi, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/16_05.pdf, dostęp 3.10.2018
 • Lunden B. Prissattning, Bjorn Lunden Information AB, Stockholm, 2008.
 • Masiukiewicz P. Ograniczenia konkurencji cenowej na rynku usług bankowych, Prakseologia, PAN, nr 140/2000.
 • Masiukiewicz P. Marketing w enklawach finansowych, Difin, Warszawa, 2007.
 • Masiukiewicz P. Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowe, Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, nr 4/2015.
 • Masiukiewicz P. Consumer Protection in Financial Services. Prices Area, Eureka: Social and Humanities, no. 4/2016.
 • Masiukiewicz P. Appropriation Economics versus Managers' Ethics, Journal of Applied Management and Investments, vol. 7, no. 3/2018.
 • Matusiak M. Zagrożenia prowadzące do nieetycznych strategii, www.log24.pl/artykuly/zagrozenia-prowadzace-do-nieetycznych-strategii,236, dostęp 20.10.2018
 • Maziarz M. Zarządzanie aktywami. Obowiązek moralny a prawo, zbp.pl/public/Zarzdzanie_aktywami._Obowizek_moralny_a_prawo.pdf, dostęp 3.10.18
 • Oręziak L. Ciemna strona kapitalizmu - nie tylko w świetle książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera "Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa" Biuletyn PTE nr 2/2018.
 • Porównywarki cenowe - nieuczciwe zagrania na rynku e-commerce, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-porownywarki-cenowe-nieuczciwe-zagrania-na-rynku-e-commerce, dostęp 20.08.2018
 • Raport KPF: Moralność płatnicza Polaków. Edycja III, www.egospodarka.pl/142563,nieetyczne-zachowania-finansowe..., dostęp 20.10.2018
 • Strawiński P. Martin Shkreli. Najbardziej znienawidzony człowiek w Ameryce, Forbes, 09.02.16
 • Uczciwa reklama - granice etyki, moralności i normy prawne w reklamie, www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=955ACAB43AA14096B351A1E1D3F8B568, dostęp 3.10.2018
 • Uczciwość w świecie finansów, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2004.
 • Ustawa z 23.08.07 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206.
 • Wicha A. Wzrastająca rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr 9/2018.
 • Zinoecker R., Nowak T., Świętek G. Budowanie inteligencji cenowej, Harvard Business Review Pl, no 2/2012.
 • Zmowa banków. Ustalały ceny metali szlachetnych, wyborcza.biz/biznes/1,100896,18925447,zmowa-bankow-ustalaly-ceny-metali-..., dostęp 28.09.2015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.