PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 (69) | 34--54
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie geograficzne polskiego handlu zagranicznego i wpływ pandemii COVID-19

Warianty tytułu
Geographical Differentiation of the Polish Foreign Trade and the Impact of the COVID-19 Pandemic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie struktury wymiany handlowej Polski z głównymi partnerami w latach 2015-2020. Autorki artykułu stawiają tezę, że zróżnicowanie geograficzne polskiego handlu - w tym dodatni bilans z krajami UE i ujemny z pozostałymi krajami - wynika ze struktury importu i eksportu, uzależnionej od kategorii towaru, którym się handluje. Innym znaczącym czynnikiem dla ładu gospodarczego jest łatwość prowadzenia biznesu, w ostatnim czasie jednak na gospodarkę świata, w tym krajów UE, silnie oddziałuje pandemia koronawirusa. Przyczyniła się ona również do znacznego osłabienia polskiego handlu zagranicznego - możemy zaobserwować negatywne zmiany w pierwszym kwartale 2020 roku. W pierwszej części artykułu dokonano analizy handlu zagranicznego Polski w okresie 2015-2020. Następnie omówiono zróżnicowanie handlu z głównymi partnerami w eksporcie i imporcie. Od wielu lat niezmiennie naczelnymi partnerami eksportowymi Polski były Niemcy, Czechy oraz Wielka Brytania.Za główną przyczynę dysproporcji w bilansie handlowym uznano kategorie towaru, którymi Polska handluje. Polska osiąga dobre wyniki w eksporcie dzięki sukcesywnie zwiększającemu się geograficznemu zróżnicowaniu kierunków ekspansji handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the structure of Poland's trade with its main partners in 2015-2020. We argue that the geographical diversity of Polish trade - a positive balance with the EU countries and a negative one with other countries - results from the structure of imports and exports. In turn, this structure depends on the category of commodity being traded in. Another important factor in the context of the economic order is the ease of doing business. However, the global economy, including the EU, has been severely affected by the coronavirus pandemic outbreak, which also has had its impact on the Polish market: we can observe a significant weakening of Polish foreign trade in the first quarter of 2020.In the first part of the paper, we analyse Poland's foreign trade in the period 2015-2020. Going into detail, we discuss the diversification of trade with regard to Poland's major trading partners. For many years, Germany, the Czech Republic and the United Kingdom have been Poland's main export partners. The categories of commodities that Poland trades in are recognised as the main cause of the disproportion in the trade balance. Poland has been achieving good export results due to the successively increasing geographical diversification of the directions of Polish trade expansion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--54
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Brdulak J., Florczak E., Gardziński T., The Socialization of Capitalism through Social Enterprises, "International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability" 2019, t. 4, nr 2.
 • Cena ropy przebiła dno. Ma to swoje uzasadnienie, BusinessInsider.com.pl, https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/cena-ropy-20-kwietnia- 2020-roku-drastyczny-spadek/bww2b5p, dostęp 20.06.2020.
 • Ciszak P., Koronawirus w Polsce. "Problemy z dostępnością towarów się pojawią", Money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-problemy-z-dostepnoscia-towarow-sie-pojawia-6485329843095169a.html, dostęp 18.06.2020.
 • DR, Eksport dźwignią polskiej gospodarki, ObserwatorFinansowy.pl, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodar-cze/eksport-dzwignia-polskiej-gospodarki/, dostęp 13.04.2020.
 • Eksport i UE. Jak skorzystaliśmy, Niezalezna.pl, https://niezalezna.pl/292146- eksport-i-ue-jak-skorzystalismy, dostęp 19.04.2020.
 • Florczak E., Gardziński T., Social enterprise in the reforming economy of Ukraine, [w:] M. Dahl, A. Chojan (red.), Poland and Ukraine. Common Neighborhood and Relations, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2019.
 • France, Worldometers.info, https://www.worldometers.info/coronavirus/coun-try/france/, dostęp 19.06.2020.
 • GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-marzec 2020, Biznes.Interia.pl, https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-gus-obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-w-okresie-styczen-m,nId,4495011, dostęp 21.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku. Tablice w formacie XLSX, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/89/1/obro-ty_towarowe_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_okre-sie_styczen-grudzien_2019_roku.xlsx, dostęp 15.04.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku. Informacja sygnalna w formacie PDF, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/93/1/obroty_towarowe_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_okresie_i-....pdf, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okre-sie styczeń-kwiecień 2020 roku. Tablice w formacie XLSX, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/93/1/hz_sty-czen_-_kwiecien_2020.xlsx, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2020 roku. Informacja sygnalna w formacie PDF, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/91/1/obro-ty_towarowe_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_okre-sie_styczen-luty_2020_roku.pdf, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2020 roku - Tablice w formacie XLSX, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/91/1/obroty_towaro-we_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_okresie_styczen--luty_2020_roku_tablice.xlsx, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2019 roku, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/80/1/obroty_towarowe_handlu_zagraniczne-go_ogolem_i_wedlug_krajow_w_okresie_st....xlsx, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 roku. Informacja sygnalna w formacie PDF, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/92/1/obroty_towarowe_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_okresie_styczen-marzec_2020.pdf, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okre-sie styczeń-marzec 2020 roku. Tablice w formacie XLSX, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/92/1/obro-ty_towarowe_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_okre-sie_styczen-marzec_2020_tablice.xlsx, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2020 roku. Informacja sygnalna w formacie PDF, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/90/1/obroty_towaro-we_handlu_zagranicznego_ogolem_i_wedlug_krajow_w_styczniu_2020_roku.pdf, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2020 roku. Tablice w formacie XLSX, https://stat.gov.pl/files/gfx/por-talinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/1/90/1/hz_styczen_2020.xlsx, dostęp 18.06.2020.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/2/17/1/rocz-nik_statystyczny_rzeczypospolitej_polskiej_2017.pdf, dostęp 13.04.2020.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/2/18/1/rocz-nik_statystyczny_rzeczypospolitej_polskiej_2018_.pdf, dostęp 13.04.2020.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/2/19/1/rocz-nik_statystyczny_rzeczypospolitej_polskiej_2019.pdf, dostęp 7.04.2020.
 • Langer M., Coronavirus: Lifting lockdowns, European countries go their own way, DW.com, https://p.dw.com/p/3bUXf, dostęp 18.06.2020.
 • Ministerstwo Rozwoju, Obroty towarowe UE27 z zagranicą według danych Eurostat. Polska w czołówce krajów z największą dynamiką eksportu, https://www.gov.pl/web/rozwoj/obroty-towarowe-ue27-z-zagranica-wedlug-danych-eurostat-polska-w-czolowce-krajow-z-najwieksza-dynamika-eksportu, dostęp 18.04.2020.
 • Mroczek W., Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski, Obser-watorFinansowy.pl, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/geograficzne-zroznicowanie-handlu-zagranicznego-polski, dostęp 18.04.2020.
 • Mroczek W., Handel zagraniczny Polski. Rosną dysproporcje w strukturze geograficznej eksportu i importu, Forsal.pl, https://forsal.pl/artykuly/1444861,h-andel-zagraniczny-polski-rosna-dysproporcje-w-strukturze-geograficznej-eksportu-i-importu.html, dostęp 13.04.2020.
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Gospodarka i handel zagraniczny, https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach/gospodarka, dostęp 13.04.2020.
 • Rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego. Zamknięte granice, restauracje i niektóre sklepy, PolskaTimes.pl, https://polskatimes.pl/rzad-wprowadza-stan-zagrozenia-epidemicznego-zamkniete-granice-restauracje-i-niektore-sklepy/ar/c1-14856959, dostęp 18.06.2020.
 • Walczak M., Ocena sytuacji w handlu zagranicznym po trzech kwartałach 2019 roku (na podstawie danych wstępnych GUS), GOV.pl, https://www.gov.pl/attachment/ee35baa2-2538-4734-aeb9-c74ec7b4d802, dostęp 19.04.2020.
 • World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavi-rus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov, dostęp 18.06.2020.
 • World Health Organization, WHO announces COVID-19 outbreak a pan-demic, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbre-ak-a-pandemic, dostęp 8.06.2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.