PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 11 | nr 35 W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia | 71--88
Tytuł artykułu

Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego

Warianty tytułu
The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu jest ocena zasadności wprowadzenia prostej spółki akcyjnej (PSA) do polskiego porządku prawnego.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawową metodę stanowi analiza ustaw dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz ich interpretacji prezentowanych przez przedstawicieli doktryny.
PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej została zaprezentowana charakterystyka PSA wraz komentarzami ustawodawcy. W drugiej części podjęto próbę uzasadnienia twierdzenia, że ten typ spółki jest atrakcyjny dla start-upów. W szczególności skupiono się na niekonwencjonalnym rozwiązaniu w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność biznesową poprzez finansowanie społecznościowe. Trzecia część przedstawia stanowisko ekspertów dotyczące możliwości wykorzystania tego rodzaju formy prawnej w działalności start-upów, skupiając się na deklarowanych przez ustawodawcę ułatwieniach.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dzięki przeprowadzonej analizie ustaw i literatury przedmiotu wskazano potencjalne zalety i wady z wprowadzenia PSA do polskiego porządku prawnego. Autorzy zajmują stanowisko, że połączenie cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną może stanowić odpowiedź ustawodawcy na zapotrzebowanie środowiska start-upów. Jednoznaczna ocena będzie jednak możliwa dopiero po przetestowaniu tej formy prawnej w praktyce gospodarczej.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wprowadzenie nowej formy prawnej może znacząco wpłynąć na zainteresowanie finansowaniem społecznościowym. Autorzy uważają jednak, że dopełnieniem nowych rozwiązań prawnych dedykowanych start-upom byłoby doprecyzowanie przepisów w zakresie crowdfundingu udziałowego. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The main purpose of the article is to assess the legitimacy of introducing a simple joint-stock company (PSA) into the Polish legal order.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic method is the analysis of laws regarding a simple joint-stock company and their interpretation presented by representatives of the doctrine.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of three main parts. The first presents the characteristics of the PSA together with the legislator's comments. The second part attempts to justify the claim that this type of company is attractive for start-ups. In particular, the focus was on an unconventional solution in the area of raising funds for business operations through crowdfunding. The third part presents the experts' position on the possibility of using this type of legal form in the activities of start-ups focusing on the facilities declared by the legislator.
RESEARCH RESULTS: Due to the analysis of laws and subject literature, potential advantages and disadvantages of introducing PSA into the Polish legal order were indicated. The authors take the view that combining the features of a limited liability company with a joint-stock company may be the legislator's response to the needs of the start-up environment. However, an unambiguous assessment will only be possible after testing this legal form in business practice.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The introduction of a new legal form can significantly affect interest in crowdfunding. However, the authors believe that the complement of new legal solutions dedicated to start-ups would be to clarify the regulations on equity crowdfunding. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2011). The Geography of Crowdfunding. National Bureau of Economic Research working paper, 16820.
 • Argerich, J., Cruz-Cázares, C. (2017). Definition, Sampling and Results in Business Angels' Research: Toward a Consensus. Management Decision, 55. DOI: https://doi.org/10.5465/AMLE.2004.14242224
 • Aronsson, M. (2004). Education Matters - but Does Entrepreneurship Education? An Interview with David Birch. Academy of Management Learning & Education, 3(3).
 • Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Beauchamp, M., Krysztofak-Szopa, J., Skala, A. (2018). Polish Startups 2018 Report. https://drive.google.com/file/d/1eeofGRVryyuwMuiEMdBM_YblMCz5CjNG/view.
 • Beck, T., Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as Growth Constraint. Journal of Banking & Finance, 30(11). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009.
 • Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Dzierżak, P. (2016). Prosta Spółka Akcyjna - mnożenie bytów ponad potrzebę czy właściwe remedium na problemy przedsiębiorców?. Monitor Prawa Handlowego, 2.
 • Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika Crowdfundingu. Zarys Problematyki Badawczej. Warszawa: Difin.
 • Ebben, J., Johnson, A. (2006). Bootstrapping in Small Firms: An Empirical Analysis of Change Over Time. Journal of Business Venturing, 21. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.06.007.
 • Gąsiorowska, E. (2015). Sposoby finansowania grupy msp a cykl życia organizacji na rynku. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, XXI.
 • Hazudin, S., Kader, M., Tarmuji, N., Ishak, M., Ali, R. (2015). Discovering Small Business Startup Motives, Success Factors and Barriers: A Gender Analysis. Procedia Economics and Finance, 31. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01218-6.
 • Kappes, A. (2018). Prosta spółka akcyjna - czy rzeczywiście prosta i czy potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (projektowane art. 3001-300121 k.s.h.). Przegląd Prawa Handlowego, 5.
 • Kordela, D. (2018). The use of crowdfunding in financing the early stages of enterprise development. W: A. Pluszyńska, A. Szopa (eds.), Crowdfunding w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kruczalak-Jankowska, J. (2018). Prosta spółka akcyjna - polską superspółką. Przegląd Prawa Handlowego, 9.
 • Lis, M. Prosta spółka akcyjna z poślizgiem. Posłowie opóźniają dobrą zmianę dla startupów. https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/prosta-spolka-akcyjna-od-2021-roku-branza-boi-sie-kolejnych-przesuniec/cbf52dh.
 • Mizińska, J., Chudzik-Marczewska, M. Zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez S24 - instrukcja. https://gm-legal.pl/2019/10/09/zawarcie-umowy-sprzedazy-udzialow-przez-s24-instrukcja/.
 • Ostaszewski, J. (2000). Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Wydawnictwo: Difin.
 • Piekunko-Mantiuk, I. Crowdfunding jako źródło finansowania start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 7.
 • Poselskie poprawki przesuwają o rok wejście w życie ustawy dot. Prostej Spółki Akcyjnej. http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/152410,25,mr-poselskie-poprawki-przesuwaja-o-rok-wejscie-w-zycie-ustawy-dot-prostej-spolki-akcyjnej-(komunikat.
 • Poznańska, K. (2009). Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. W: I. Lichniak (Ed), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Prosta spółka akcyjna - nowa forma prowadzenia działalności. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-prosta-spolke-akcyjna/prosta-spolka-akcyjna-nowa-forma -prowadzenia-dzialalnosci.
 • Sójka, T. (2018). O potrzebie zmian unormowań niepublicznych spółek kapitałowych - uwagi na kanwie projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, 9.
 • Spółka dla startupów staje się faktem. Jest podpis prezydenta. https://businessinsider.com.pl/firmy/prosta-spolka-akcyjna-dla-startupow-podpis-prezydenta/zn42ykt?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2.
 • Szopa A. (2018). Charakterystyka modeli i platform crowdfundingowych w Polsce. W: A. Pluszyńska, A. Szopa (Eds.), Crowdfunding w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Timmons, J.A., Spinelli, S. (2007). New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century, Seventh Edition. McGraw - Hill International Edition.
 • Wiórek, P.M. (2018). O braku potrzeby wprowadzenia prostej spółki akcyjnej (PSA) z perspektywy prawnoporównawczej. Przegląd Prawa Handlowego, 5.
 • Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej. http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html.
 • Zwilling, M. (2015). 7 Seed-Stage Funding Sources That Might Finance Your Startup. www.entrepreneur.com/article/250921, 03.03.2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.