PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 35 Krajobraz sakralny i pamiętanie w czasach postsekularnych - kościoły, krzyże, cmentarze | 59--72
Tytuł artykułu

Time, Space and the Social Life. New Interpretation of Cemeteries in the City

Warianty tytułu
Czas, przestrzeń i życie społeczne. Nowa interpretacja cmentarzy w mieście
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę czasu zapisanego w przestrzeni miejskiej, wyznaczającego specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń oraz ich relacje społeczne. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących postrzegania czasu w przestrzeni cmentarzy, które pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko tożsamość tych miejsc w strukturze miasta, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia jakie mają o nich mieszkańcy. Prowadzone badania miały głównie charakter jakościowy, wykorzystano metody analizy materiałów wizualnych (zdjęć) oraz pola semantycznego. Wydaje się, iż wykorzystanie obrazu i słowa otwiera przed geografią człowieka nowe możliwości, nowe źródła eksploracji przestrzeni. Problem podjęty w tekście jest ważny zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta - nowoczesnego, a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca, w którym ludzie czuliby się dobrze, mogąc odnaleźć zarówno punkt odniesienia do przeszłości, jak i do przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article reveals the issue of time recorded in the urban space, which determines the specific rhythm, continuity and passing of consecutive generations and their social relations. Presented research results focus on cemeteries and appear to be helpful in better understanding of their identity in the city structure, as well as the factors shaping their perceptions by individual people. Qualitative research methods have been applied, in particular: visual materials (photos) analysis and the semantic field analysis. It seems that the use of images and narratives opens up new possibilities for human geography, new sources of spatial exploration. The problem undertaken in the article is important both from the cognitive and practical perspective related to the appropriate shaping of the city space - modern, yet at the same time not rooted out of the tradition and identity of a particular place, where people would feel good, being able to find both a reference to the past and to the future. (original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Agnew J., 1998, Geopolitics: Revisioning World Politics, Routledge, London.
 • Bajcar B., 2000, Wielowymiarowość osobistych koncepcji czasu, "Roczniki Psychologiczne", 3: 71-93.
 • Crang M., 1997, Picturing practices: Research through the tourist gaze, "Progress in Human Geography", 21: 359-373.
 • Crang M., 2001, Rhythms of the city: Temporalized space and motion, [in:] May J., Thrift N. (eds.), Timespace: Geographies of Temporality, Routledge, London: 187-207.
 • Eliade M., 2008, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa [oryginalne wydanie: Le Sacré et le Profane, 1956].
 • Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Leach E.R., 1950, Primitive Calendars, "Oceania", 20 (4): 95-97.
 • Leach E.R., 1956, Primitive Time Reckoning, "A History of Technology", 1: 110-127, [Singer C., Holmyard E.J., Hall A.R. (eds.)], Oxford at the Clarendon Press.
 • Leach E.R., 1961, Rethinking Anthropology, Athlone Press, London.
 • Lévi-Strauss C., 1969, Myśl nieoswojona, Warszawa.
 • Lévi-Strauss C., 1970, Antropologia strukturalna, Warszawa.
 • Lynch K., 1972, What Time is This Place?, MIT Press, Cambridge.
 • Massey D., 1999, Space, time, "science" and the relationship between physical geography and human geography, "Transactions of the Institute of British Geographers", 24 (3): 261-276.
 • Massey D., 2005, For Space, Sage, London.
 • May J., Thrift N., 2001, Introduction, [in:] May J., Thrift N. (eds.), Time space: Geographies of Temporality, Routledge, London: 1-43.
 • Mordwa S., 2003, Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pęckowska A., 2012, Pantha Rhei - Ruch i Czas w przestrzeni miejskiej, "Architektura. Czasopismo Techniczne", 109 (1): 81-92, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Robin R., 1980, Badanie pól semantycznych: Doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, [in:] Głowiński M. (ed.), Język i społeczeństwo, Warszawa: 1-252.
 • Rose G., 2000, Practising photography: An archive, a study, some photographs and a researcher, "Journal of Historical Geography", 26 (4): 555-571.
 • Rose G., 2008, Using Photographs as Illustrations in Human Geography, "Journal of Geography in Higher Education", 32 (1): 151-160.
 • Schwanen T., 2009, Time-Space Diaries, International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier Ltd.: 294-300.
 • Simonsen K., 1991, Towards an understanding of the contextuality of mode of life, "Environment and Planning D: Society and Space", 9: 417-431.
 • Sztompka P., 2005, Socjologia wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tobiasz-Lis P., 2016, Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wallerstein I., 1998, The time of space and the space of time, the future of social science, "Political Geography", 17 (1): 71-82.
 • Węcławowicz G., 1983, Geografia czasu, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.