PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 7231--7240
Tytuł artykułu

Integracja zasobów logistycznych służb mundurowych w Polsce

Warianty tytułu
The Integration of Logistics Resources of the Uniformed Services in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka jest współcześnie wykorzystywana na szeroką skalę i niewątpliwie przyczynia się do usprawniania funkcjonowania wielu podmiotów i organizacji, w tym również służb mundurowych. Ciekawym zaganianiem z tym związanym jest to odnoszące się do integracji zasobów logistycznych, która jest realizowana w Polsce w odniesieniu do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. W prezentowanej pracy podjęte zostaną wybrane kwestie odnoszące się do tej integracji. Problem badawczy pracy stanowi opisanie potencjału logistycznego Policji, SG, PSP oraz BOR-u, który może zostać wykorzystany w ramach integracji zasobów logistycznych tych służb, określenie tego, która służba dysponuje największą liczbą zasobów logistycznych, a także dokonanie oceny wspomnianego potencjału pod względem jego ilości i rodzajów zasobów. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest desk research.(abstrakt oryginalny)
EN
Logistics is today used on a large scale and undoubtedly contributes to streamlining the functioning of many entities and organizations, including the uniformed services. An interesting herding associated with this is related to the integration of logistics resources, which is carried out in Poland in relation to the Police, Border Guard, State Fire Service and the Government Protection Bureau. In the present work undertaken will be selected issues relating to the integration. The problem of research work is to describe the potential of the logistics of the Police, SG, PSP and the BOR, which can be used in the framework of logistics resource integration of these services, the determination of which service has the largest number of logistics resources and to make the evaluation of the potential in terms of its quantity and the types of resources. The basic research method used in the study is desk research.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7231--7240
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Bujak A., Szot W., Współczesne uwarunkowania integracji procesów logistycznych, Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Logistyka i Transport, numer 2/2007.
 • 2. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • 3. Informacja o zasobach logistycznych Biura Ochrony Rządu w ramach wspólnego potencjału logistycznego resortu spraw wewnętrznych, http://www.bor.gov.pl/upload_inne_ogl/1329895394_40_99.pdf, dostęp: 29 maja 2015 r.
 • 4. Jałowiec T., Nowak I., Zrównoważone zarządzanie potencjałem logistycznym, Logistyka, numer 2/2012.
 • 5. Makowska M., Boguszewski R., Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • 6. Potyra M., Informacja o podpisanych porozumieniach w ramach działań integracyjnych zaplecza logistycznego Komendy Głównej Policji, http://www.info.policja.pl/download/16/97986/informacjaopodpisanychporozumieniach.pdf, dostęp: 28 maja 2015 r.
 • 7. Sienkiewicz P., Świeboda H., Wieleba R., Żwirek K., Zarządzanie regionalnymi zasobami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych, http://www.csikgw.aon.edu.pl/index.php/ms/zarzadzanie-kryzysowe/64-zarzadzanie-regionalnymi-zasobami-logistycznymi-w-sytuacjachkryzysowych, dostęp: 20 maja 2015 r.
 • 8. Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 • 9. Wytyczne w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 • 10. Zestawienie potencjału logistycznego rswia dostępnego do wykorzystania wspólnego, http://www.policja.waw.pl/download.php?s=1&id=2959, dostęp: 29 maja 2015 r.
 • 11. Zestawienie potencjału logistycznego Straży Granicznej dostępnego do wykorzystania wspólnego - stan na dzień 31.03.2015 r., http://www.strazgraniczna.pl/wps/wcm/connect/33e2fa80481b2f758db1bd797b3fd897/in_zas_log _150331.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=33e2fa80481b2f758db1bd797b3fd897&CACHEID= 33e2fa80481b2f758db1bd797b3fd897, dostęp: 29 maja 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.