PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 49 | 9--25
Tytuł artykułu

Modyfikacje asortymentowe w przedsiębiorstwach handlu detalicznego żywnością

Autorzy
Warianty tytułu
Assortment Modification in Food Retailing Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizie poddaje się proces zarówno modyfikacji zakresu asortymentowego poprzez identyfikację rozwiązań w procesie wzbogacenia oferty przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością o nowe pozycje towarowe, jak i przyczyny rezygnacji z takich działań. Podstawę wnioskowania stanowiły wyniki wywiadów bezpośrednich, realizowanych na przełomie 2015 i 2016 roku wśród 321 przedsiębiorców sfery handlu detalicznego, prowadzących działalność gospodarczą w województwie podkarpackim. Analizy prowadzone są zarówno w odniesieniu do ogółu podmiotów, jak i obiektywnych i subiektywnych przekrojów klasyfikacyjnych tych przedsiębiorstw według kryteriów: miejsca prowadzenia działalności, wielkości określonej liczbą pracujących, rentowności przychodów brutto, przestrzennego zasięgu oddziaływania, a ponadto subiektywnie określonej pozycji rynkowej, oceny sytuacji z uwzględnieniem perspektyw rozwojowych i postrzegania zdolności do konkurowania. Skłonność do poszukiwania pozycji asortymentowych, które mogłyby znaleźć uznanie klientów, była wśród badanych dość powszechna, jednak realizacja tych poszukiwań przybierała relatywnie proste formy. Wykorzystywano głównie bezpośrednie rozmowy z klientami, znacznie rzadziej natomiast metody analityczne. Postawę pasywną motywowano dwoma naczelnymi powodami: małą powierzchnią sklepu oraz przekonaniem o właściwej strukturze asortymentu, uzupełnianymi niekiedy ograniczeniami finansowymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the process of modifying the range of assortment by identifying solutions in the process of enriching the offer of food retail companies with new items, as well as the reasons for abandoning such activities.Conclusions were based on the results of direct interviews conducted in 2015/2016 among 321 entrepreneurs in the sphere of retail trade in Podkarpackie province. Analysis is carried out both in relation to all entities, and taking into account the objective and subjective classification of these enterprises according to such criteria as: place of activity, size determined by the number of employees, profitability of gross revenues, spatial range, as well as subjective market position, assessment of the situation considering development perspectives and perception of ability to compete. The tendency to search for assortment items that could find customer recognition was quite common among the respondents, however, the implementation of these searches took on relatively simple forms. Mainly, in this case, direct conversations with clients were used, while analytical methods were much rarer. The passive attitude was motivated by two main reasons, which included: the small area of the store and belief in the proper structure of the assortment, which was supplemented by financial restrictions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--25
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Rzeszów
Bibliografia
 • Cox, R., & Brittain, P. (2000). Zarządzanie sprzedażą detaliczną. Warszawa, Polska: PWE.
 • Cyrek, P. (2018). Częstotliwość zmian w asortymencie przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością. Handel Wewnętrzny, 3(374), maj-czerwiec, 94-105.
 • Cyrek, P. (2017). Motywy wprowadzania nowych pozycji asortymentowych w podmiotach handlu detalicznego żywnością. Marketing i Zarządzania, 2(48), 227-287. doi: 10.18276/miz.2017.48-26.
 • Dekimpea, M. G., Gielens, K., Raju, J., & Thomase, J. S. (2011). Strategic Assortment Decisions in Information-Intensive and Turbulent Environments. Journal of Retailing, 87(1), S17-S28.
 • Diehl, K., & Poynor, C. (2010). Great Expectations?! Assortment Size, Expectations, and Satisfaction. Journal of Marketing Research, 67, kwiecień, 312-322.
 • Grzesiuk, A. (2000). Trafić z asortymentem. Marketing w Praktyce, 3(31), 35-38.
 • Hutt, M. D., & Speh, T. W. (1997). Zarządzanie marketingiem. Warszawa, Polska: PWN.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2014). Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego. Marketing i Rynek, 7, 2-13.
 • Kobyłt, A. (2006). Kategoria produktów w jednostkach handlowych. Logistyka i Transport, 1(2), 27-33.
 • Kucharska, B. (2014). Przedsiębiorstwa handlu detalicznego wobec zmian w zachowaniach konsumentów. Marketing i Rynek, 8, 867-872.
 • Łukasik, P. (2008). Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Lublin, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Mathmanna, F., Chylinski, M., de Ruyterc, K., & Higgins, E. T. (2017). When Plentiful Platforms Pay Off: Assessment Orientation Moderates the Effect of Assortment Size on Choice Engagement and Product Valuation. Journal of Retailing, 93(2), 212-227. doi: 10.1016/j.jretai.2017.02.001.
 • Mikołajczyk, J. (2008). Oferta asortymentowo-usługowa. W: M. Sławińska (red.), Kompendium wiedzy o handlu (ss. 128-134). Warszawa, Polska: PWN.
 • Mruk, H., & Rutkowski, I. P. (1999). Strategia produktu. Warszawa, Polska: PWE.
 • Olejniczak, T. (2008). Badanie postrzegania innowacji produktowych na rynku żywności. W: S. Kaczmarczyk & M. Schulz (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy) (ss. 167-175). Toruń, Polska: Dom Organizatora.
 • Petrova, S. (2019). Determinants of choice of assortment size at a point of sale. Trakia Journal of Sciences, 17(1), 459-464. doi:10.15547/tjs.2019.s.01.075.
 • Pilarczyk, B., Sławińska, M., & Mruk, H. (2001). Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Warszawa, Polska: PWE.
 • Rajagopal, P. (2008). New Product Introduction and Seasonality Effect in Food Products Retailing. Journal of Food Products Marketing, 14(4), 54-75. doi: l0.1080/10454440801986355.
 • Ruiz-Real, J. L., Gázquez-Abad, J. C., Esteban-Millat, I., & Martínez-López, F. J. (2018). Small vs. Large: how assortment size influences consumer loyalty. Journal of Marketing Trends, 5(2), kwiecień, 43-56.
 • Shankar, V., & Yadav, M. S. (2011). Innovations in Retailing - Editorial. Journal of Retailing, 87(1), S1-S2. doi: 10.1016/j.jretai.2011.04.004.
 • Sławińska, M. (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 49(1), 157-167.
 • Śmigielska, G., & Wiśniewska, S. (2016). Innowacje marketingowe w handlu detalicznym. Problemy Zarządzania, 14(1), 68-70. doi: 10.7172/1644-9584.57.3.
 • Tul-Krzyszczuk, A., & Krajewski, K. (2014). Innowacje w procesach dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych. Marketing i Rynek, 6, 774-789.
 • Waniowski, P., Sobotkiewicz, D., & Daszkiewicz, M. (2010). Marketing. Teoria i przykłady. Warszawa, Polska: Wydawnictwo PLACET.
 • Whitley, S. C., Trudel, R., & Kurt, D. (2018). The Influence of Purchase Motivation on Perceived Preference Uniqueness and Assortment Size Choice. Journal of Consumer Research, 45(4), 710-724. doi: 10.1093/jcr/ucy031.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.