PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 8 | nr 1 | 21--36
Tytuł artykułu

Zachowania intraprzedsiębiorcze jako determinanta bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych - specyfika uwarunkowań i zależności

Autorzy
Warianty tytułu
Intrapreneurial Activities as a Determinant of Economic Security of Business Organizations : Specification of Ciricumstances and dependences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma charakter teoretyczny, a jego celami są: (1) specyfikacja płaszczyzn kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez aktywizację zachowań intraprzedsiębiorczych, (2) identyfikacja determinant bezpieczeństwa ekonomicznego na różnych szczeblach zarządzania w organizacji oraz (3) wskazanie na podstawowe zależności w obszarze stymulowania zachowań intraprzedsiębiorczych przez różne szczeble zarządzania. Zakres badania dotyczy specyfikacji uwarunkowań aktywizacji zachowań intraprzedsiębiorczych i kształtowania oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego w organizacjach gospodarczych oraz identyfikacji relacji pomiędzy stymulowaniem zachowań intraprzedsiębiorczych i poziomem bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji. Badanie koncentruje się na płaszczyźnie zależności mikroekonomicznych - sugerowane są także relacje na płaszczyźnie organizacja-otoczenie, jako swoiste merytoryczne uzupełnienie działań w zakresie aktywizacji zachowań intraprzedsiębiorczych. Zastosowaną metodą badawczą jest krytyczna analiza źródeł literaturowych, wzbogacona metodami analizy, syntezy i dedukcji. (fragment tekstu)
EN
The entrepreneurship can be defined and classified in a different ways, using specific criteria. There is presented a concentration on the intrapreneurship in the article - and the aspect of intrapreneurial behavior within an organization is considered as one of the major factors that contribute the level of an economic security. This kind of organizational behavior is manifested both by the executives and workstations, e.g. the workers at the lowest management level in an organization. Therefore, both the executives and lower levels of management, by the specific activation of intrapreneurial behavior, support the activities oriented to ensuring and maintaining economic security of a business organization. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
21--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Bednarczyk M., 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, AE, Kraków.
 • Bieniok H. (red.), 1997, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, AE, Katowice.
 • Bławat F., 2003, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Griffin R.W., 2006, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
 • Grudzewski W.M. et al., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Jasiński Z., 2004, Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych, [w] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Kleinrok M., 2012, Controlling innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] K. Poznańska, R. Sobiecki (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, SGH, Warszawa.
 • Klimek J., 2009, Hermeneutyka przedsiębiorczości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Kuciński K., 2010, Czas w ekonomii, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 2 (15).
 • Lichniak I., 2004, System motywacyjny a konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] S. Kasiewicz, H. Możaryn (red.), Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.
 • Lichniak I., 2011, Rozwój przedsiębiorczości w Polsce, [w:] I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • Lipka A, 2004, Strategiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości pracowników, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Listwan T., 2004, Role menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Łobejko S., 2010, Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] R. Nowacki, M.W. Staniewski (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R., 2010, Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] R. Nowacki, M.W. Staniewski (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Piasecki B. (red.), 2001, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa-Łódź.
 • Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2004, Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Rybak M., 2004, Kultura zarządzania w kierunku przedsiębiorczości, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Sienkiewicz Ł., 2004, System zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje jako narzędzie kształtowania przedsiębiorczych zachowań pracowników, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Tomaszuk A., 2008, System motywowania pracowników jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk (red.), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Urban W., 2008, Uelastycznianie jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk (red.), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Wojtczuk-Turek fi., 2012, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
 • Wojtysiak-Kotlarski M., 2004, Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] S. Kasiewicz, H. Możaryn (red.), Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.
 • Woźniak J., 2012, Integracja stanowisk pracy w obszarze procesów decyzyjnych - implikacje dla analizy zjawiska kosztów ukrytych, [w:] E. Skrzypek (red.), Zintegrowany system zarządzania w usługach, UMCS, Lublin.
 • Woźniak J., 2013a, Informacyjny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorczości w sektorze MŚP, [w:] A. Mikulska (red.), Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Gdańsk.
 • Woźniak J., 2013b, Wymiar czasu w analizie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa - uwarunkowania i implikacje dla procesów zarządzania, "Zeszyty Naukowe", Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 • Woźniak J., 2013c, Podstawy modelu bezpieczeństwa ekonomicznego dla przedsiębiorstw w sektorze MŚP, [w:] W. Stach (red.), Gospodarka i polityka w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań.
 • Zaskórski P., 2007, Zarządzanie projektami w organizacjach gospodarczych, "Nowoczesne Systemy Zarządzania", Z. 2.
 • Zaskórski P., 2008, Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie, "Biuletyn WAT", Vol. LVII, Nr 4.
 • Zaskórski P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, WAT, Warszawa.
 • Zaskórski P., Woźniak J., Pieniążek G., 2011, Procesowe modele zarządzania w aspekcie ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, [w:] P. Zaskórski (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, WAT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.