PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 49 | 73--85
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ekonomiczne regionów w polityce społeczno- -gospodarczej państwa

Warianty tytułu
Economic Security of Regions in the Socio-Economic Policy of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważną dziedziną bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo ekonomiczne, które można również analizować w aspekcie regionów i układów regionalnych. W artykule zaprezentowano bezpieczeństwo ekonomiczne regionów jako uwarunkowanie i płaszczyznę oddziaływań polityki społeczno-gospodarczej państwa. Wskazano na istotę bezpieczeństwa ekonomicznego regionów z uwzględnieniem jego wybranych rodzajów i wymiarów. Zaproponowano koncepcję polityki społeczno-gospodarczej państwa w za-kresie bezpieczeństwa ekonomicznego regionów. Przeanalizowano założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego z odniesieniem do bezpieczeństwa ekonomicznego regionów w Polsce. W zakończeniu zawarto wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
An important area of the state security is economic security, which can also be analyzed in terms of regions and regional systems. The article presents the economic security of regions as a determinant and basis for actions in the socio-economic policy of the state. The essence of economic security of the regions was pointed out, taking into account its selected types and dimensions. The concept of socio-economic policy of the state in the field of economic security of regions was proposed. The assumptions of the National Strategy for Regional Development were analyzed with reference to the economic security of regions in Poland. The paper ends with conclusions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., & Szaja, M. (2018). Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego. Kraków-Legionowo, Polska: Wydawnictwo Edu-Libri.
 • Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań, Polska: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Dziemianowicz, W., & Szlachta, J. (2017). Wnioski i rekomendacje dla świadomego kreowania ścieżek rozwoju w polityce regionalnej i innych politykach publicznych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 179, 352-375.
 • Eucken, W. (2005). Podstawy polityki gospodarczej. Poznań, Polska: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Grzywacz, W. (2005). Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne. Szczecin, Polska: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Grzywacz, W., & Jaźwiński, I. (2007). Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej. Szczecin, Polska: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jaźwiński, I. (2017). Kapitał ludzki w polityce regionalnej. Szczecin, Polska: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jaźwiński, I. (2011). Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty. Przegląd Strategiczny, 1, 59-70.
 • Kłosiński, K. A. (2006). Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego. W: T. Guz, K. A. Kłosiński & P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw (ss. 39-51). Lublin, Polska: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Korenik, S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wrocław, Polska: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Kośny, M. (2013). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Leszczyński, M. (2017). Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6, 83-89.
 • Lipowski, A. (2019). O celu polityki gospodarczej inaczej. W: Ekonomiści dla rozwoju. Sesja III - Sfera regulacji gospodarki. Materiały X Kongresu Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (ss. 268-274). Warszawa, Polska.
 • Nowak, M. J. (2017). Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej. Warszawa, Polska: PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 • Piotrowska-Trybull, M. (2004). Istota i czynniki konkurencyjności regionu. W: W. Kosiedowski (red.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska (ss. 17-47). Toruń, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Popławski, M., & Smal, T. (2017). Podstawy metodologiczne badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym Dolnego Śląska. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, 2(107), 41-58.
 • Rada Ministrów (2019). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Pozyskano z http://monitorpolski.gov.pl/M2019000106001.pdf (dostęp: 12.11.2019).
 • Stachowiak, Z. (1994). Bezpieczeństwo ekonomiczne. W: W. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony (ss. 186-197). Warszawa, Polska: Akademia Obrony Narodowej.
 • Stachowiak, Z., & Stachowiak, B. (2014). Kontrowersje i dylematy rozwiązania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 3(96), 189-220.
 • Zacher, L. W. (2011). Państwo i rynek w wielowymiarowym kontekście - między ideologią a pragmatyzmem. W: P. Marzec (red.), Servire veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego (ss. 55-74). Lublin, Polska: Wydawnictwo KUL.
 • Żukrowska, K. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Referat opracowany na konferencję "Problemy współczesnego wymiaru bezpieczeństwa". Warszawa, Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.