PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 49 | 119--130
Tytuł artykułu

Znaczenie zasady ostrożności we współczesnej rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
The Significance of the Prudence Principle in Contemporary Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono znaczenie zasady ostrożności w rachunkowości. W tym celu omówiono jej istotę i uregulowanie w prawodawstwie krajowym oraz międzynarodowym. Kolejno przedstawione zostały argumenty za i przeciw stosowaniu zasady ostrożności. W końcowej części podjęto rozważania nad współczesnym znaczeniem tej reguły w obliczu stosowania wartości godziwej i wejścia w życie MSSF 15. Przegląd oraz analiza opisowa i porównawcza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych pozwalają stwierdzić, że pojmowanie tej zasady w ostatnim czasie uległo zmianie. Związane jest to z rosnącym znaczeniem wartości godziwej jako parametru wyceny, dopuszczeniem przeszacowań oraz zmianami w Założeniach Koncepcyjnych MSSF. Obecnie odchodzi się od klasycznego ujęcia zasady ostrożności na rzecz podejścia ostrożnościowego, w którym zasada ostrożności interpretowana jest jako zachowanie rozwagi przy dokonywaniu szacunków.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the significance of the prudence principle in accounting. The purpose of this article is to present the principle and regulation in national and international legislation, arguments for and against the prudence principle. The final part discusses the contemporary significance of the prudence principle in the face of applying fair value and the entry into force of IFRS 15. Review, descriptive and comparative analysis of the literature on the subject and legal acts, allows to state that the understanding of this principle has changed recently. This is due to the growing importance of fair value as a measurement parameter, the admission of revaluations and changes in IFRS Conceptual Framework. Currently, the classic approach to the prudence principle is being moved in favour of the precautionary approach, in which the prudence principle is interpreted as being prudent when making estimates.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--130
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Babuśka, E. W. (2014). Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. W: B. Micherda (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje (ss. 27-48). Warszawa, Polska: Wydawnictwo Difin.
 • Bareja, K. (2018). Ostrożność w rachunkowości - zasada czy cecha jakościowa? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 503, 26-36.
 • MSSF (2014). Naprzeciw standardom. Pozyskano z https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Newsletters/Biuletyn-MSSF/pl_Biuletyn_MSSF_2014_03.pdf (dostęp: 12.11.2019).
 • Błażyńska, J. (2015). Wartość godziwa jako podstawa wyceny w sprawozdaniu finansowym. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 147, 73-85.
 • Conceptual Framework for Financial Reporting (2018). Pozyskano z https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf (dostęp:10.11.2019).
 • Danjou, P. (2013). An Update on International Financial Reporting Standards (IFRSs). Pozyskano z http://www.actuaries.org/CTTEES_PENSEB/Documents/Hague_ Item4.8.2_MisunderstandingsAboutIFRSsFeb2013.pdf (dostęp: 08.11.2019).
 • Giedroyć, M. (2007). Zasada ostrożności - artykuł dyskusyjny. Forum Rachunkowości, 1, 62-68.
 • Głębocka, M. (2016). Współczesny wymiar zasady ostrożności. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 80(2), 86-95.
 • Gmytrasiewicz, M., & Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Difin.
 • Hasik, W. (2019). Koncepcje i elementy (kategorie) sprawozdawczości finansowej według MSSF. W: B. Nita & W. Hasik (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF (ss. 60-79). Warszawa, Polska: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Helin, A. (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa, Polska: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Hendriksen, E. A., & van Breda, M. F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hołda, A. (2005). Atestacja informacji ekonomicznych z system rachunkowości. W: M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie (ss. 272-303). Kraków, Polska: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Hońko, S. (2008). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Szczecin, Polska: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Hońko, S. (2010). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 20, 55-68.
 • Krzywda, D. (2007). Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających poprawność sprawozdań finansowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 750, 21-34.
 • Łazarowicz, E. (2015). Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 183-190.
 • Micherda, B. (2001). Analityczna funkcja rachunkowości. Kraków, Polska: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Oreshkova, H. (2017). The debate on prudence in accounting. Innovations in Science and Education, 5, 343-360. Pozyskano z https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/949/pdf (dostęp: 15.12.2019).
 • Rówińska, M., & Zadora, K. (2012). Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości. W: H. Buk & A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej (ss. 165-172). Katowice, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Skrzywan, S. (1971). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa, Polska: PWE.
 • Szczepankiewicz, E. I., & Janowicz, M. (2015). Dylematy wykorzystania wartości godziwej - teoria i praktyka. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 147, 87-107.
 • Walińska, E., & Jurewicz, A. (2015). Koncepcje ujmowania przychodów w systemie rachunkowości - stan obecny i proponowane zmiany. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 211-223.
 • Wędzki, D. (2014). Podstawy teorii sprawozdania finansowego. W: M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych (ss. 70-104). Kraków, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Wydawnictwo Podatkowe Gofin (2018). Przychody ze sprzedaży według Ustawy o rachunkowości i MSR. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości. Dodatek, 13, 24-27, 48-49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.