PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 49 | 175--190
Tytuł artykułu

Wydajność fiskalna i wykorzystanie władztwa podatkowego przez gminy w podatku rolnym

Warianty tytułu
Fiscal Efficiency and the Use of Tax Power by Municipalities in Agricultural Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem ogólnym opracowania jest zbadanie ewolucji roli podatku rolnego w tworzeniu dochodów gmin i prowadzonej przez nie polityki podatkowej, a także określenie jej konsekwencji budżetowych. Za cel szczegółowy przyjęto analizę zróżnicowania wydajności fiskalnej i wykorzystania władztwa podatkowego przez różne typy gmin w województwie lubelskim. W badaniach obejmujących lata 2003-2018 oparto się na danych zbiorczych, udostępnianych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego, oraz na danych zawartych w sprawozdaniach Rb-27S pobranych ze strony internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Przygotowanie artykułu wymagało zastosowania metody analizy porównawczej, prostej analizy statystycznej danych oraz metody dedukcyjnej. Główny wniosek płynący z przeprowadzonych badań brzmi, że podatek rolny jest coraz mniej wydajnym fiskalnie źródłem dochodów gmin, a jego rola w tworzeniu ich budżetów jest bardzo mocno zróżnicowana nie tylko między gminami miejskimi a wiejskimi i miejsko-wiejskimi, ale również w ramach jednego rodzaju gmin.(abstrakt oryginalny)
EN
The general objective of the study is to examine the evolution of the role of agricultural tax in creating municipalities' income and their tax policy, as well as determining its budgetary consequences. The analysis of the diversification of fiscal efficiency and the use of tax authority by various types of communes in the Lubelskie Voivodeship has been adopted as a specific objective. The research covering the years 2003-2018 was based on aggregate data available in the database of the Central Statistical Office and data contained in Rb-27S reports downloaded from the website of the Regional Accounting Chamber in Lublin. Preparation of the article required the use of comparative analysis method, simple statistical data analysis and deductive method. The main conclusion of the study is that the agricultural tax is a less and less efficient source of revenue for municipalities, and its role in creating their budgets is very diverse not only between urban and rural and urban-rural municipalities but also within one type of municipalities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175--190
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Dziemianowicz, R. (2007). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2(17), 184-194.
 • Dziemianowicz, R. I. (2007). Efektywność opodatkowania rolnictwa. Białystok, Polska: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Etel, L. (2003). Podatek od nieruchomości, rolny i leśny, Komentarz. Warszawa, Polska: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Etel, L., Presnarowicz, S., & Dudar, G. (2008). Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Warszawa, Polska: ABC a Wolters Kluwer Business.
 • Eurostat (2013). Taxation Trends in the European Union. Pozyskano z https://ec.europa.eu/ (dostęp: 10.10.2019).
 • Felis, P. (2015). Uwarunkowania funkcji fiskalnej podatku rolnego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2(2), 23-36.
 • Filipiak, B. Z. (2015). Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76(1), 221-230. doi: 10.18276/frfu.2015.76/1-19.
 • Filipiak, B. Z. (2016). Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(83), 177-187. doi: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-16.
 • GUS (n.d.). Bank Danych Makroekonomicznych. Bilans Płatniczy. Pozyskano z stat.gov.pl/wskaźniki-makroekonomiczne (dostęp: 10.11.2019).
 • Kisiel, R., & Idzikowska, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 64-78.
 • Kornberger-Sokołowska, E. (2016). Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce. Warszawa, Polska: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.
 • Kowalski, A. & Wigiera, M. (red.) (2012). Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Warszawa, Polska: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy.
 • KR RIO (2004-2019). Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2003-2018. Pozyskano z www.rio.gov.pl (dostęp: 10.10.2019).
 • Kulicki, J. (2010). Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce. Biuro Analiz Sejmowych BAS, 16(41), 1-25. Ministerstwo Finansów (2012). Preferencje podatkowe w Polsce. Nr 3. Pozyskano z https:// www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/podatki-w-polsce/preferencje-podatkowe-w-polsce/.
 • Ministerstwo Finansów (2014). Preferencje podatkowe w Polsce. Nr 5. Pozyskano z https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/podatki-w-polsce/preferencje-podatkowe-w-polsce/ (dostęp: 10.10.2019).
 • OECD (2005). Taxation and social Security in Agriculture. Pozyskano z https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/taxation-and-social-security-in-agriculture_9789264013650-en (dostęp: 10.10.2019).
 • Ofiarski, Z. (2016). System (zbiór) podatków samorządowych - wstępne propozycje uporządkowania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia Sectio H, L(1), 265-274.
 • Pomorska, A. (2016). Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce. Lublin, Polska: Wydawnictwo KUL.
 • Przygodzka, R. (2014). Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40, 334-343.
 • Śmiechowicz, J., & Kozak, P. (2016). Diagnoza skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w latach 2003-2015. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, 468-478.
 • van der Veen, H. B., van der Meulen, H. A. B., van Bommel, K. H. M., & Doorneweert, R. B. (2007). Exploring agricultural taxation in Europe. Haga, Holandia: LEI.
 • Wójtowicz, K. (2016). Propozycje zmian w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 212-224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.