PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 48 | nr 4 | 59--73
Tytuł artykułu

Counteracting the Negative Aspects of Ageing Through Promotion of Physical Activities on the Example of the Nysa Daily Care Centre

Autorzy
Warianty tytułu
Przeciwdziałanie negatywnym aspektom starzenia się przez promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych na przykładzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article deals with the growing problem of an ageing society as well as the role of the state in prophylaxis and prevention of negative effects of this process primarily by promoting physical activity among the elderly. The aim of the study is to show how public institutions carry out preventive activities in this area. The starting point is to present this issue on a global, European and Polish scale. Then on a selected example, methods and means that are used by local institutions were shown. The important thing here is a multi-faceted approach, which includes a range of measures to improve the condition and well-being of older people in all spheres of life, with particular emphasis on physical activity. The object of the analysis was the Nysa Daily Care Centre and its activities in the years 2016-2019. As a result of data analysis, it was observed that the implementation of tasks by the examined institution is an appropriate example of organization, functioning and use of financial resources to activate older people. At the same time, it undertakes activities aimed at increasing the value of the income obtained by conducting additional activities to meet the needs of the elderly and lonely people. This can be considered as model of good practice in this area, which is worth promoting and implementing on a larger scale. (original abstract)
Niniejszy artykuł porusza tematykę narastającego problemu starzejącego się społeczeństwa, jak również rolę państwa w profilaktyce i zapobieganiu negatywnym skutkom tego procesu - przede wszystkim poprzez promocję aktywności fizycznej wśród osób starszych. Celem opracowania jest zatem ukazanie, w jaki sposób instytucje publiczne wspomagają osoby starsze w zakresie aktywności fizycznej. Punktem wyjścia jest przedstawienie tego zagadnienia w skali ogólnoświatowej, europejskiej oraz ukazanie sytuacji w Polsce. Na wybranym przykładzie pokazano, z jakich metod i środków korzystają lokalne instytucje. Obiektem badań był Dzienny Dom Pobytu w Nysie i jego działalność w latach 2016-2019. W wyniku analizy danych zaobserwowano, że realizacja zadań przez badaną instytucję stanowi właściwy przykład organizacji, funkcjonowania oraz wykorzystania środków finansowych w celu aktywizacji osób starszych. Jednocześnie podejmuje ona działania w zakresie zwiększenia uzyskiwanych dochodów, prowadząc dodatkową działalność w celu zaspakajania potrzeb osób starszych i samotnych. Ponieważ niezwykle ważne jest tu postępowanie wieloaspektowe, obejmujące szereg działań służących poprawie kondycji i samopoczucia we wszystkich sferach życia osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, działalność analizowanego podmiotu można uznać za pewien wzór dobrych praktyk w tym zakresie, który warto promować i wdrażać na większą skalę. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
48
Numer
Strony
59--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Applied Sciences in Nysa, Poland
Bibliografia
 • Better Health Channel. (2019). Sports and physical activity and our health [online, accessed: 2020-06-04]. Retrieved from: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/sports-and-physical-activity.
 • Dzienny Dom Pobytu w Nysie. (2016, 2017, 2018, 2019). Informacje o działalności Dziennego Domu Pobytu. Nysa: Dzienny Dom Pobytu w Nysie.
 • GUS. (2016, 2017, 2018a, 2019a). Data for Nysa County in the category: population: state group, subgroup: population by age and gender [online, accessed: 2020-10-04]. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego [= Central Statistical Office Local Data Bank]. Retrieved from: https://bdl.stat. gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica.
 • GUS. (2018b). Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2019b). Rocznik demograficzny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Guthold, R., Stevens, G., Riley, L., Bull F. (2018). Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: A pooled analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants. The Lancet Global Health, 6(10), E1077-E1086. DOI: 10.1016/S2214-109X(18)30357-7.
 • Kamińska-Gawryluk, E. (2020). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. Warszawa and Białystok: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 • Lee, I., Shiroma, E., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S., Katzmarzyk P. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: An analysis of burden of disease and life expectancy. The Lancet, 380(9838), 219-229. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61031-9.
 • Leung, C. (2020). Risk factors for predicting mortality in elderly patients with COVID-19: A review of clinical data in China. Mechanisms of Ageing and Development, 188, 111255. DOI: 10.1016/j.mad.2020.111255.
 • Marciniak, A. (2020). Sposób na dłuższe życie. Rozmowa z dr. Bodanem Wojtyniakiem, prof. NIZP-PZH i zastępcą dyrektora ds. analiz i strategii w drowiu publicznym. Angora, 24, 61.
 • Mielke, G., Brown, W. (2019). Physical activity and the prevention of chronic illness in the BRICS nations: Issues relating to gender equality. Journal of Sport and Health Science, 8(6), 507-508. DOI: 0.1016/j. jshs.2019.08.001.
 • Min, J.-Y., Min, K.-B. (2016). Excess medical care costs associated with physical inactivity among Korean adults: Retrospective cohort study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(1), 136. DOI: 10.3390/ijerph13010136.
 • MRPiPS. (2019). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • NIK. (2017a). Kontrolerzy NIK sprawdzili, jak wygląda opieka nad seniorami w dziennych domach pomocy. "Poważne wyzwanie" [online, accessed: 2020-06-26]. Wprost, 30 June. Retrieved from: https://www. wprost.pl/kraj/10061012/kontrolerzy-nik-sprawdzili-jak-wyglada-opieka-nad-seniorami-w-dziennych- -domach-pomocy-powazne-wyzwanie.html.
 • NIK. (2017b). NIK o opiece nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy [online, accessed: 2020-06- -26]. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Retrieved from: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zdrowie/ nik-o-opiece-nad-osobami-starszymi-w-dziennych-domach-pomocy.html.
 • Osiński, W. (2015). Gerokinezjologia: Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 9788320046236.
 • Parnicka, U. (2018). Physical activity in promoting health of the elderly. Health Problems and Civilization, 12(4), 265-271. DOI: 10.5114/hpc.2018.77840.
 • Rada Miejska w Nysie [= Nysa City Council]. (2018). Statut jednostki. Statut Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego, Załącznik do Uchwały Nr L/746/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nysa, opolskie: Rada Miejska w Nysie.
 • Rowiński, R., Dąbrowski, A. (2012). Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym. In: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (eds.). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (pp. 531-548). Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne. ISBN 9788362138814.
 • WHO. (2018). Global action plan on physical activity 2018-2030: More active people for a healthier world. Geneva: World Health Organization.
 • Xu, H.-Ch., Jang, W.-S., Pan, Y.-H. (2020). Study on the improvement of elderly activity demand in outdoor public space in urban communities - a case study of Wuhan in China. Journal of the Korea Convergence Society, 11(1), 141-150. DOI: 10.15207/JKCS.2020.11.1.141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.