PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 40 | 25--43
Tytuł artykułu

Rola portów morskich Polski w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Polish Sea Ports in Functioning of Supply Chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencja na rynku międzynarodowym i pozyskanie potencjalnych klientów usług portowych prowadzi do konieczności rozwoju infrastruktury portów morskich. Zaspokajanie rosnących potrzeb związanych ze wzrostem przeładunków w portach generuje większą przepustowość oraz płynniejszą dostępność komunikacyjną całej infrastruktury i suprastruktury portowej. Celem artykułu jest określenie znaczenia i miejsca polskich portów morskich na rynkach wymiany handlowej w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dla poprawy zwiększenia realizacji priorytetowego celu założono cele pośrednie dotyczące rozwoju przeładunku na przestrzeni ostatniej dekady, lokalizacji i dostępności portów oraz potencjału rozwojowego. Wymienione cele miały przybliżyć udział polskich portów morskich w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw w kontekście węzłów logistycznych na płaszczyźnie rynku globalnego. Badaniem objęte zostały porty o uniwersalnym charakterze i podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju - Port Gdańsk, Port Gdynia oraz Port Szczecin-Świnoujście. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dane pochodzące między innymi z Głównego Urzędu Statystycznego, programów rozwoju portów oraz informacji udostępnionych przez zarządy portów będących przedmiotem badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Competition on the international market and the acquisition of potential customers for port services lead to the need to develop the infrastructure of seaports. Satisfying the growing needs related to the increase in the transshipment in ports generates a greater capacity and smoother communication availability of the entire port infrastructure and superstructure. The aim of the article is to determine the significance and place of Polish seaports on trade exchange markets in the functioning of supply chains. In order to improve the execution of the priority objective, intermediate objectives have been set regarding the development of transshipment over the last decade, the location and accessibility of ports and development potential. The aforementioned objectives were to bring closer the participation of Polish seaports in the functioning of supply chains in the context of logistic nodes at the level of the global market. The research subject covered ports of universal character and of fundamental importance for the country's economy - the Port of Gdańsk, Port of Gdynia and Port of Szczecin-Świnoujście. The analysis used data from, among others, the Central Statistical Office, port development programs and information provided by the port authorities being the subject of the study. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Dąbrowski J., Szymanowska B., Klimek H. (2017), Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. jako ogniwo łańcucha dostaw. Studium przypadku, [w:] Ignaciuk E., Dąbrowski J. (red.), Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk, Gdańsk.
 • Dolecki L. (2018), Liczba kontenerów na Bałtyku będzie rosnąć. Czy trafią do polskich portów?, RynekInfrastruktury.pl, https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/porty/liczba-kontenerow-na-baltyku-bedzie-rosnac-czy-trafia-do-polskich-portow-62282.htm (dostęp: 05.12.2019).
 • Dzwonnik M. (2019), Czwarte miejsce na Bałtyku. Są wyniki Portu Gdańsk za 2018 rok, Wyborcza.pl - Trójmiasto, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24388285, czwarte-miejsce-na-baltyku-poznalismy-wyniki-portu-gdansk-za.html (dostęp: 07.12.2019).
 • Grzelakowski A.S., Matczak M. (2009), Maritime Supply Chains Optimization and Its Impact on Seaport Management and Administration Systems - Challenges for European Ports, RUCA, Antwerpia.
 • Grzelakowski A.S., Matczak M. (2012), Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
 • GUS (2013), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/11/6/6/rs_rocznik_gosp_morskiej_2013.pdf (dostęp: 07.12.2019).
 • GUS (2019), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2017,11,10.html (dostęp: 06.12.2019).
 • GUS (2020), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2019,11,12.html (dostęp: 08.12.2019).
 • Klimek H. (red.) (2016), Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Klimek H., Rolbiecki R. (2017), Funkcja transportowa największych polskich portów morskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka", nr 63 (Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Część II).
 • MGMiŻŚ (2018), Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa.
 • MGMiŻŚ (2019), Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-rozwoju-polskich-portow-morskich-do-2030-roku (dostęp: 06.11.2019). Motowidlak U. (2013), Analiza infrastruktury punktowej transportu morskiego w Polsce, ,,Logistyka", nr 6.
 • NIK (2019), https://www.nik.gov.pl/aktualności,porty-morskie.html, raport Najwyższej Izby Kontroli (dostęp: 10.09.2019).
 • Obserwator Gospodarczy (2019), Port Gdańsk największym portem kontenerowym na Bałtyku, http://obserwatorgospodarczy.pl/transport-i-infrastruktura/304-port-gdansk-najwiekszym- portem-kontenerowym-na-baltyku (dostęp: 07.12.2019).
 • Port Gdańsk (2019a), Statystyki przeładunków, materiały statystyczne udostępnione przez Zarząd Morski Portu Gdańsk SA, http://www.portgdansk.pl/o-porcie/facts-and-figures (dostęp: 04.12.2019).
 • Port Gdańsk (2019b), Terminal kontenerowy DCT Gdańsk, https://www.portgdansk.pl/o-porcie/terminal-kontenerowy-dct-gdansk (dostęp: 05.12.2019).
 • Port Gdynia (2019), Statystyki, materiały statystyczne udostępnione przez Zarząd Morski Portu Gdynia SA, https://www.port.gdynia.pl/files/port/stat/ (dostęp: 05.12.2019).
 • Port Szczecin-Świnoujście (2019a), materiały statystyczne udostępnione przez Zarząd Morski Portu Szczecin-Świnoujście SA, http://www.port.szczecin.pl/ (dostęp: 05.12.2019).
 • Port Szczecin-Świnoujście (2019b), Terminal promowy, http://www.port.szczecin.pl/pl/ oferta/usługi-portowe/terminal-promowy/ (dostęp: 08.12.2019).
 • Rozmarynowska M., Ołdakowski B., Matczak M. (2013), Polskie porty morskie w 2012 roku. Perspektywy na rok 2013. Raport, Actia Forum, Gdynia, https://www.gospodarkamorska.pl/_upload/catalog_positions_files/1111/files/polskie_porty_morskie_w_2012_roku_mm.pdf (dostęp: 05.12.2019).
 • Rucińska D. (2015), Rynek usług transportowych w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Salomon A. (2017), Lokalizacja i potencjał Portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności, "Współczesna Gospodarka", t. 8, nr 2.
 • Trojmiasto.pl (2019), Port Gdańsk. Ponad 20 proc. wzrostu i czwarte miejsce na Bałtyku, https://biznes.trojmiasto.pl/Port-Gdansk-Ponad-20-proc-wzrostu-i-czwarte-miejsce-na-Baltyku-n131186.html (dostęp: 07.12.2019).
 • Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030", "Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej", 22 lipca 2016 r., poz. 711, https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/zalozenia-do-planow-rozwoju-srodladowych-drog-wodnych-w-polsce-na-lata-2016-2020-z-perspektywa-do-roku-2030.pdf (dostęp: 15.09.2019).
 • Witkowski J. (2003), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 • Ziajka E., Rozmarynowska-Mrozek M. (2019), Port Monitor. Top 10 kontenerowych portów bałtyckich w 2018 roku, Actia Fortum, http://www.actiaforum.pl/assets/files/portfolio/Bałtyk%202018%20port%20monitor.pdf (dostęp: 01.12.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.