PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 40 | 7--18
Tytuł artykułu

Low-Carbon Technologies as a Factor of Economic Development under Climate Change

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technologie niskowęglowe jako czynnik rozwoju gospodarczego w okolicznościach zmian klimatu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Dobry klimat jest dobrem publicznym, wskaźnikiem wysokiej jakości życia i wysokiego poziomu dobrobytu publicznego. Korzystne znaczenie dla przepływów pracy wynikających z migracji determinuje pozytywne synergiczne efekty rozwoju gospodarczego. W latach siedemdziesiątych naukowe podejście do problemu poprawy komponentu środowiskowego otoczenia zostało połączone z ideą rozwoju społeczno-gospodarczego i przyczyniło się do opracowania koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczności światowej. Dzisiaj jednym z pilnych problemów środowiskowych jest ryzyko zmiany klimatu - globalne ocieplenie, które może prowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemie planety. Porozumienie paryskie przyjęte w 2015 roku zakłada odnotowanie globalnego wzrostu średnich temperatur, w celu uniknięcia katastrofy klimatycznej. Inicjatywa niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego oznacza nową jakość i styl życia dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Taki rozwój z jednej strony zakłada przejście na nowy poziom konkurencyjności indywidualnej i krajowej, a z drugiej strony - bez odpowiedniej pomocy materialnej, społecznej i finansowej - może przekształcić się w dalsze rozwarstwienie społeczeństwa, wzrost ubóstwa i stagnację gospodarczą. W tym zakresie analiza teoretycznych podejść do uzasadnienia przesłanek zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem wprowadzenia technologii niskoemisyjnych oraz wyjaśnienie kluczowych pomysłów na efektywne zarządzanie procesami zmian klimatycznych są pilną agendą dla podmiotów gospodarczych różnych szczebli. (abstrakt oryginalny)
EN
A good climate is a public good, an indicator of well-being, and the highest level of social welfare. Climate has a positive effect on migration labor flows; it determines the positive synergistic effects of economic development. In the 1970s, scientific approaches to the problem of improving the ecological component of the surrounding combined with the concept of socio-economic development contributed at the end of the ХХ century to the development of the concept of sustainable development in the world. Today, one of the pressing environmental problems is the risk of climate change - global warming, which can lead to irreversible changes in the ecosystem of the planet. The Paris Agreement adopted in December 2015 sets the goal of recording a global increase in average global temperatures in order to avoid a climate catastrophe. The Low Carbon Development Initiative (LCDI) manifests a new quality and lifestyle for all economic entities. On the one hand, this economic development presupposes a transition to a new level of individual and national competitiveness. On the other hand, without proper material, social, and financial assistance this economic development can result in the further stratification of society, an increase in poverty, and economic stagnation. In order to develop a National Strategy for Climate Change and Low Carbon Development and fight climate change within the paradigm of sustainable socio-ecological-economic development, it is necessary to rely on a solid theoretical platform. Therefore, the analysis of theoretical approaches to substantiating the pre-requisites for sustainable development, taking into consideration the introduction of low- carbon technologies and the clarification of the key ideas for effective management of climate change processes, is an urgent agenda for economic entities of various levels. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • State Institution - Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine
Bibliografia
 • Annual Energy Outlook 2017, US Energy Information Administration (IEA), https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf (accessed: 21.08.2020).
 • Calderon F., Stern N. (2013), The New Climate Economics, https://www.project-syndicate.org/commentary/addressing-climate-change-while-promoting-economic-growth-by-felipe-calder-n-and-nicholas-stern?barrier=accesspaylog (accessed: 23.09.2020).
 • Climate Change 2014, Synthesis Report (2015), Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_ full_wcover.pdf (accessed: 02.10.2020).
 • Cragg M., Kahn M. (1999), Climate Consumption and Climate Pricing from 1940 to 1990, "Regional Science and Urban Economics", Vol. 29.
 • Daly H. (1999), Ecological Economics and the Ecology of Economics: Essays in Criticism, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Editorial Article of the Journal Economist (2018), In the Line of Fire: Losing the War Against Climatechange, "The Economist", August, 4-10.
 • Graves P. (1980), Migration and Climate, "Journal of Regional Science", Vol. 20(2).
 • Greenwood M. (1969), An Analysis of the Determinants of Geographic Labor Mobility in the United States, "Review of Economics and Statistics", Vol. 51.
 • Hicks J.R. (1940), The Valuation of Social Income, "Economica", No. 7.
 • Hicks J.R. (1946), Value and Capital, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford.
 • Keohane R.O., Victor D.G. (2011), The Regime Complex for Climate Change, "Perspectives on Politics", Vol. 9(1).
 • Lindahl E.R. (1919), Die Gerechtigkeit der Besteuerung: Eine Analyse der Steuerprinzipien auf Grundlage der Grenznutzentheorie, Gleerupska Universitets-Bokhandeln, Lund.
 • Makarov I.A., Stepanov I.A. (2018), Paris Agreement on Climate Change: Its Impact on World Energy and New Challenges for Russia, "Current Problems of Europe", No. 1.
 • Mitcell J., Mitcell B. (2016), Paris Mismatches: The Impact of the COP21 Climate Change Negotiations on the Oil and Gas Industries: Research Paper, Chatham House, London, https://biotech.law.lsu.edu/blog/2016-08-11-paris-mismatches-climate-change-oil-gas-industries-mitchell-mitchell.pdf (accessed: 23.09.2020).
 • Nordhaus W.D. (1993), Reflections on the Economics of Climate Change, "Journal of Economic Perspective", Vol. 7(4).
 • Nordhaus W.D. (2013), The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World, Yale University Press, October.
 • Ostrom E. (2010), Polycentric Systems for with Collective Action and Global Environmental Change, "Global Environmental Change", Vol. 20(4).
 • Porfiriev B. (2019), The Low-Carbon Development Paradigm and Climate Change Risk Reduction Strategy for the Economy, "Studies on Russian Economic Development", Vol. 30(2).
 • Roback J. (1988), Wages, Rents and the Quality of Life, "Journal of Political Economy", Vol. 90(6).
 • Rozinskaya N.A., Rozinskiy I.A. (2019), South-Western Vector: Climate Factor in Socio-Economic Development of Russia, "Voprosy Ekonomiki", No. 5.
 • Stern N. et al. (2006), Stern Review: The Economics of Climate Change, HM Treasury, London.
 • Svart L. (1976), Environmental Preference Migration: A Review, "Geographical Review", Vol. 66(3).
 • "The Economist" (2018), August 4-10 (In the Line of Fire: Losing the War Against Climate Change).
 • Ullman E. (1954), Amenities as a Factor in Regional Growth, "Geographical Review", Vol. 44(1).
 • Ullman E.L. (1957), American Commodity Flow: A Geographical Interpretation of Rail and Water Traffic Based on Principles of Spatial Interchange, University of Washington Press, Seattle.
 • Victor P.A. (2019), Managing Without Growth. Slower by Design, Not Disaster, 2nd Edition, Edward Elgar Publishing, Northhampton.
 • World Energy Outlook 2016, International Energy Agency (IEA), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-60324-ea.pdf (accessed: 05.08.2020).
 • Zamulin O.A., Sonin K.I. (2019), Economic Growth: Nobel Prize in Economic Sciences 2018 and the Lessons for Russia, "Voprosy Ekonomiki", No. 1.
 • Zimakov A. (2018), Energy Infrastructure Transformation as Part of Clean Energy Transition in the EU, "World Economy and International Relations", No. 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.