PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 48 | nr 4 | 77--93
Tytuł artykułu

Competitive Advantage of the Car Brand in the Light of Qualitative Price Quantification : Analysis Based on the Example of the Selected Impact Area

Autorzy
Warianty tytułu
Przewaga konkurencyjna marki samochodowej w świetle jakościowej kwantyfikacji cen. Analiza na przykładzie wybranego obszaru oddziaływania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Changing operating conditions cause an important challenge for car manufacturers to influence the market through price. The main research goal of the work is to identify the role of price in building the competitive advantage of the car brand manufacturer in a given area of its impact. Auditorium research was carried out among the clients of a leading car brand from the area of the former Tarnów province. The research shows the rule of creating a competitive advantage. The rule shows that the number of customers satisfied with the final quality of the purchased product is greater if there is a larger number of customers deciding on the choice of the brand and the repair plant representing the brand based on the price. This rule also indicates that the number of customers satisfied with the final quality of the purchased product is greater if the number of customers considering the price of specific repair services as meeting their requirements is greater. The study confirmed that effective price management using quality parameters means that the brand will gain a competitive advantage. Price evaluation using quality can be used to market brands in global conditions. (original abstract)
W obliczu zachodzących zmian ważnym wyzwaniem dla producentów samochodów jest oddziaływanie na rynek za pośrednictwem cen. Głównym celem badawczym pracy jest identyfikacja roli ceny w budowie przewagi konkurencyjnej producenta marki samochodu w danym obszarze jego oddziaływania. Badanie audytoryjne zrealizowano wśród klientów wiodącej marki samochodowej z obszaru byłego województwa tarnowskiego. Z przeprowadzonych badań wynika reguła tworzenia przewagi konkurencyjnej. Z reguły tej wynika, że liczba klientów zadowolonych z końcowej jakości nabytego wyrobu jest większa, jeżeli większa jest liczba klientów decydujących o wyborze marki oraz zakładu naprawczego reprezentującego markę na podstawie ceny. Z reguły tej wynika także, że liczba klientów zadowolonych z końcowej jakości nabytego wyrobu jest większa, jeżeli większa jest liczba klientów uznających cenę za konkretne usługi naprawcze jako spełniającą ich wymagania. W badaniu potwierdzono, że skuteczne zarządzanie przez cenę z wykorzystaniem parametrów jakościowych oznacza zdobycie przez markę przewagi konkurencyjnej. Ocena ceny z uwzględnieniem jakości może być wykorzystana do wprowadzania marek na rynek w warunkach globalnych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
48
Numer
Strony
77--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Aaker, D., Fournier, S. M., Brasel, S. A. (2004). When good brands do bad. Journal of Consumer Research, 31(1), 1-6. DOI: 10.1086/383419.
 • Aaker, D., Joachimstahler, E. (2000). Brand leadership. New York: Free Press. ISBN 0684839245.
 • Aboltins, K., Rivza, B. (2014). The car aftersales market development trends in the new economy. Procedia: Social and Behavioral Science, 110, 341-352. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.878.
 • Bagozzi, R., Dholakia, U. M. (2002). Intentional social action in virtual communities. Journal of Interactive Marketing, 16(2), 2-21. DOI: 10.1002/dir.10006.
 • Bagozzi, R., Dholakia, U. M. (2006). Antecedents and purchase consequences of customer participation in small group brand communities. International Journal of Research in Marketing, 23(1), 45-61. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2006.01.005.
 • Bartes, F. (2009). Paradigma inovací a hodnotové inženýrství. Brno: VÚT.
 • Bilan, Y. (2013). Sustainable development of a company: Building of new level relationship with the consumers of XXI century. Amfiteatru Economic Journal, 15(7), 687-701.
 • Bryson, J. M., Ackermann, F., Eden, C. (2007). Putting the resource-based view of strategy and distinctive competencies to work in public organizations. Public Administration Review, 67(4), 702-717. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2007.00754.x.
 • Bugdol, M. (2011). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i Praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 9788376413532.
 • Bundschuh, R. G., Dezvane, T. M. 2003. How to make after-sales services pay off. McKinsey Quarterly 4(4), 116-128.
 • Cherubini, S., Pattuglia, S. (2007). Comunicare con gli eventi. Milano: Franco Angeli. ISBN 9788846490995.
 • Cholewicka-Goździk, K. (2008). Istota zarządzania jakością. Problemy Jakości, 6, 6-12.
 • Cova, B., Cova, V. (2002). Tribal marketing: The tribalization of society and its impact on the conduct of marketing. European Journal of Marketing, 36(5-6), 595-620. DOI: 10.1108/03090560210423023.
 • Cretu, A. E., Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing Management, 36(2), 230-240. DOI: 10.1016/j.indmarman.2005.08.013.
 • Duncan, T. (2002). IMC: Using advertising & promotion to build brands. New York: McGrawHill. ISBN 0071123318.
 • Elshaer, I. A., Augustyn, M. M. (2016). Direct effects of quality management on competitive advantage. International Journal of Quality & Reliability Management, 33(9), 1286-1310. DOI: 10.1108/IJQRM-07- -2014-0086.
 • Gomes, M., Fernandes, T., Brandăo, A. (2016). Determinants of brand relevance in a B2B service purchasing context. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(2), 193-204. DOI: 10.1108/JBIM-08-2014-0151.
 • Hamel, G., Green, B. (2007). The future of management. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9781422102503.
 • Hamel, G., Prahald, C. K. (1996). Competing for the future. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9780875847160.
 • Hamrol, A., Mantura, W. (2012). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301167752.
 • Johnson, M. D., Herrmann, A., Huber, F. (2006). The evolution of loyalty intentions. Journal of Marketing, 70(2), 122-132. DOI: 10.1509/jmkg.70.2.122.
 • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Gkana, V. (2015). Relationship between quality management, innovation and competitiveness: Evidence from Greek companies. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(8), 1177-1200. DOI: 10.1108/JMTM-02-2015-0007.
 • Kapferer, J.-N. (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and sustaining brand equity long term. London: Kogan Page. ISBN 9780749450854.
 • Kay, M. J. 2006. Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing, 40(7-8), 742-760. DOI: 10.1108/03090560610669973.
 • Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22. DOI: 10.1177/002224299305700101.
 • Keller, K. L., Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. Marketing Science, 25(6), 551-765. 10.1287/mksc.1050.0153.
 • Khudhair, H. Y., Jusoh, A., Mardani, A., Nor, K. M. (2019). A conceptual model of customer satisfaction: Moderating effects of price sensitivity and quality seekers in the airline industry. Contemporary Economics, 13(3), 283-292.
 • Kopycińska, D., Sergi, B. S. (2008). Economic development and prospects in Poland: An introduction. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 1(2-3), 127-136.
 • Kuczamer-Kłopotowska, S. (2009). Polityka dystrybucji. In: W. Żurawik (ed.). Marketing. Podstawy i kontrowersje (pp. 177-197). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 8373263187.
 • Lakhal, L. (2009). Impact of quality on competitive advantage and organizational performance. The Journal of the Operational Research Society, 60(5), 637-645. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2602601.
 • Lee, W. J., O'Cass, A., Sok, P. (2017). Unpacking brand management superiority: Examining the interplay of brand management capability, brand orientation and formalisation. European Journal of Marketing, 51(1), 177-199. DOI: 10.1108/EJM-09-2015-0698.
 • Lim, H., Widdows, R., Park, J. (2006). M-loyalty: Winning strategies for mobile carriers. Journal of Consumer Marketing, 23(4), 208-218. DOI: 10.1108/07363760610674338.
 • Louro, M., Cunha, P. (2001). Brand management paradigm. Journal of Marketing Management, 17(7-8), 849-875. DOI: 10.1362/026725701323366845.
 • Markley, M. J., Davis, L. (2007). Exploring future competitive advantage through sustainable supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(9), 763-774. DOI: 10.1108/ 09600030710840859.
 • Mcalexander, J. H., Schouten, J. W., Koening, H. F. (2002). Building brand community. Journal of Marketing, 66(1). DOI: 10.1509/jmkg.66.1.38.18451.
 • Muniz, A. M. Jr., O'Guinn, T. C. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27(4), 412-432. DOI: 10.1086/319618.
 • Muniz, A. M. Jr., Schau, H. J. (2005). Religiosity in the Abandoned Apple Newton Brand Community. Journal of Consumer Research, 31(4), 737-747. DOI: 10.1086/426607.
 • Naik, P. A., Raman, K. (2003). Understanding the impact of synergy in multimedia communications. Journal of Marketing Research, 40(4), DOI: 10.1509/jmkr.40.4.375.19385.
 • Ogorodnikova, E., Sidorenko, A., Plakhin, A. (2019). Competitive analysis of public urban transport. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 12(2), 140-148. DOI: 10.1504/IJEPEE. 2019.099731.
 • Parasurman, A., Zeithmal, V. A., Berty, L. (1985). A Conceptual model of service quality and its implication for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50. DOI: 10.1177/002224298504900403.
 • Park, C.W., MacInnis, D. J., Priester, J., Eisingerich, A. B., Iacobucci, D. (2010). Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers. Journal of Marketing, 74(6), 1-17. DOI: 10.1509/jmkg.74.6.1.
 • Rao, A. R., Monroe, K. B. (1989). The effect of price, brand name, and store name on buyers' perception of product quality: An integrative review. Journal of Marketing Research, 26(3), 351-357. DOI: 10.2307/3172907.
 • Rijamampianina, R., Abratt, R., February, Y. (2003). A framework for concentric diversification through sustainable competitive advantage. Management Decision, 41(4), 362-371. DOI: 10.1108/00251740310468031.
 • Sawhney, M., Kotler P. (2001). Marketing in the age of information democracy. In: D. Iacobucci (ed.). Kellogg on Marketing (pp. 386-408). New York: John Wiley & Sons. ISBN 047135399X.
 • Semiz, S. (2011). The effects of quality management applications on automotive authorized sales and service firms. African Journal of Business Management, 5(2), 306-315. DOI: 10.5897/AJBM10.034.
 • Sheth, J. N., Sinha, M. (2015). B2B branding in emerging markets: A sustainability perspective. Industrial Marketing Management, 51, 79-88. DOI: 10.1016/j.indmarman.2015.06.002.
 • Shiau, W., Luo, M. M. (2012). Factors affecting online group buying intention and satisfaction: A social exchange theory perspective. Computers in Human Behavior, 28(6), 2431-2444. DOI: 10.1016/j. chb.2012.07.030.
 • Sukwadi, R, (2015). The implementation of quality management practices in Indonesian SMEs. International Journal of Trade and Global Markets, 8(3), 207-222. DOI: 10.1504/IJTGM.2015.071604.
 • Taghizadeh, H., Shokri, A. (2015). The relationships among agility empowerers from the viewpoint of gaining competitive advantage. International Journal of Trade and Global Markets, 8(3), 223-265.
 • van Riel, A. C. R., Liljander, V., Semeijn, J., Polsa, P. (2011). EU deregulation and dealer-supplier relations in automotive distribution. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(2), 115-131. DOI: 10.1108/08858621111112294.
 • Yeo, G. T., Thai, V. V., Roh, S. Y. (2015). An analysis of port service quality and customer satisfaction: The case of Korean container ports. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 31(4), 437-447. DOI: 10.1016/ j.ajsl.2016.01.002.
 • Yulisetiarini, D., Prahasta, Y. A. (2019). The effect of price, service quality, customer value, and brand image on customers satisfaction of Telkomsel cellular operators in East Java Indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(3), 5-9.
 • Ząbek, J. (2019). The impact of customer service on product quality and the loyalty with the brand. 13th International Days of Statistics and Economics. The Conference Proceedings (pp. 1688-1697). Praha, Slaný: Melandrium. DOI: 10.18267/pr.2019.los.186.169.
 • Zeithaml, V. A., (1988). Consumer perception of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22. DOI: 10.2307/1251446.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.