PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 8 | nr 4 | 71--94
Tytuł artykułu

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

Warianty tytułu
An Exemption from Taxation of an Income Arising from Financial Instruments Hedging Foreign Exchange Risk in Business Activities Conducted on the Basis of a Decision on Support or in a Special Economic Zone on the Basis of a Permit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy dochody z transakcji zabezpieczających zmiany kursów walut, tj. kontraktów terminowych typu forward i opcji walutowych, mogą być uznane za dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia SSE lub jako dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Zdaniem autorki dochody z kontraktów na zakup lub sprzedaż waluty zawieranych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego podlegają zaliczeniu do dochodów z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o ile transakcje służyły zabezpieczeniu dochodów z działalności określonej w Zezwoleniu SSE lub decyzji o wsparciu. Zastosowano metodę empiryczną i analityczną w odniesieniu do podstawowych aktów prawnych regulujących omawianą tematykę, literatury przedmiotu oraz interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, objaśnień podatkowych i wyroków sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to answer the question whether an income arising from financial instruments hedging foreign exchange risk, i.e. the income from forward contracts and currency options, can be considered as an income from an economic activity conducted on the basis of a Special Economic Zone (SEZ) Permit or an economic activity specified in the decision on support. In the Author's opinion, the income from contracts for the purchase or sale of foreign currencies constitutes the income from tax-exempt activities, provided that transactions were used to hedge foreign exchange risk related to activities specified in the SEZ Permit or the decision on support. This is a tantamount to the possibility of exempting such an income from corporate income tax. The empirical and analytical method was applied for the purpose of the analysis of legal acts regulating the discussed subject. Literature, individual interpretations of tax law, tax explanations, and judgments of administrative courts were used as well. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
71--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bączyk M., Jakubiec A., Katner P., Romanowski M., Kontrakt opcyjny [w:] W.J. Katner, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Chłopecki A., Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne., Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001.
 • Choduń A., Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, nr 4, s. 57-67.
 • Dmowski A., Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz zaktualizowany, Lex/el., Warszawa 2020.
 • Gil K., Obońska A., Wacławczyk A., Walter A. (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 • Komierzyńska-Orlińska E., komentarz do art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców [w:] M. Wierzbowski , Konstytucja biznesu. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
 • Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.
 • Marchaj R., Prawotwórcza rola sądów administracyjnych na przykładzie uchwały rady gminy w przedmiocie opłat za korzystanie z przedszkoli publicznych [w:] B. Dolnicki (red.), Sądowe stosowanie prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Pietrzak A., Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
 • Sienkiewicz M., Zwolenik M., Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji?, "Przegląd Podatkowy" 2020, nr 2, s. 19-25.
 • Spyra M., Prawo rynku instrumentów finansowych. Zagadnienia ogólne [w:] M. Stec (red.), Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego Tom 4, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Świderski A., Pochodne oraz strukturyzowane instrumenty finansowe - "sprawcy" czy "ofiary" ostatniego kryzysu finansowego? [w:] E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Bezpieczeństwo rynku finansowego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 105-125.
 • Tałasiewicz A. (red.), Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Wolters Kluwer Pol-ska, Warszawa 2010.
 • Ugolik K., Usługodawcą w ramach transakcji forward nierzeczywisty jest wy-łącznie podmiot profesjonalny świadczący tego typu usługi, "Monitor Podatkowy", 2015, nr 2, https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/aktualnosc/ uslugodawca-w-ramach-transakcji-emforwardem-nierzeczywisty-jest-wylacznie-podmiot-profesjonalny-swiadczacy-tego-typu-uslugi/ (dostęp: 28.12.2020 r.).
 • Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.