PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 48 | nr 4 | 111--120
Tytuł artykułu

Study of Work Safety Sulture in the Company

Warianty tytułu
Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents a discussion on the essence and scope of the concept of work safety culture and indicates the importance of this phenomenon in the process of increasing work safety and security in a company. Selected classifications of safety culture factors are described, and the more important ones are characterized. In particular, attention is paid to the issues of analyzing and developing work safety culture. The aim of the article is to present the concept of diagnosing work safety culture in a modern company and the conditions for its implementation. The results of empirical research obtained with the use of the abovementioned analysis methodology are also presented. In the process of diagnosing the culture of occupational safety, the case study method and the technique of document analysis as well as discussions and interviews with management and employees were used. The article concludes with general substantive recommendations and methodological guidelines for companies. (original abstract)
W artykule przedstawiono dyskusję wokół istoty i zakresu pojęcia kultury bezpieczeństwa pracy oraz wskazano na znaczenie tego zjawiska w procesie zwiększania ochrony i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Opisano wybrane klasyfikacje czynników kultury bezpieczeństwa oraz scharakteryzowano ważniejsze z nich. W szczególności zwrócono uwagę na kwestie analizy i rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji diagnozowania kultury bezpieczeństwa pracy we współczesnym przedsiębiorstwie oraz warunki jej implementacji. Zaprezentowano również wyniki badań empirycznych uzyskanych za pomocą wspomnianej metodyki analizy. W procesie diagnozowania kultury bezpieczeństwa pracy zastosowano metodę studium przypadku oraz technikę analizy dokumentów, rozmowy i wywiady z kadrą kierowniczą i pracownikami. W zakończeniu artykułu podano ogólne rekomendacje merytoryczne oraz wskazania metodyczne dla przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
48
Numer
Strony
111--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska School of Economics in Tarnów, Poland
 • Małopolska School of Economics in Tarnów, Poland
 • Małopolska School of Economics in Tarnów, Poland
Bibliografia
 • Berkowska, A., Drzewiecka, M., Mrugalska, B. (2014). Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy a poziom wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 71, 21-31.
 • Bitsani, E. (2013). Theoretical approaches to the organizational culture and the organizational climate: Exploratory research examples and best policies in health care services. Journal of Human Resource Management, 1(4), 48-58. DOI: 10.11648/j.jhrm.20130104.11.
 • Ejdys, J. (ed.). (2010). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. ISBN 9788360200926.
 • Gabryelewicz, I. (2016). Czynnik ludzki i warunki techniczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy - efekt synergii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 31(3), 83-95. DOI: 10.25944/znmwse.2016.03.8395.
 • Galwas-Grzeszkiewicz, M., Rzepecki, J. (2017). Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 34(2), 99-107. DOI: 10.25944/znmwse.2017.02.99107.
 • Glinka, B., Kostera, M. (2012). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326407611.
 • ILO. (2015). Join in building a culture of prevention on OSH. International Labour Organization World Day for Safety and Health at Work [online, accessed: 2017-05-30]. Retrieved from: http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-safework/documents/poster/wcms_36002.pdf.
 • INSAG. (1991). Safety culture: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [online, accessed: 2017-05-30]. Vienna: International Atomic Energy Agency. Retrieved from: http://www-pub. iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub882_web.pdf.
 • Jedynak, P. (ed.). (2004). Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Księgarnia Akademicka. ISBN 8371887426.
 • Konodyba-Szymańska, B. (2010). Bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami o podwyższonym ryzyku zawodowym. Doctoral dissertation. Częstochowa: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania.
 • Kopczewski, M., Pączek, B., Tobolski, M. (2012). Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. In: R. Knosala (ed.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (pp. 929-938). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 9788393039944.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A. (2005). Kulturowe aspekty implementacji strategii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 673, 5-20.
 • Kozioł, M., Muszyński, Z., Kulwicki, E. (2018). Ergonomiczne aspekty wypadkowości przy pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(1), 85-101. DOI: 10.25944/ znmwse.2018.01.85101.
 • Lipinska-Grobelny, A., Michałowska, W. (2018). Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później. Organizacja i Kierowanie, 1, 35-48.
 • Marcinkowski, A., Sobczak, J. B. (2000). Kultura poszukiwana. Przegląd Personalny, 1.
 • Milczarek, M. (2002). Kultura bezpieczeństwa pracy. Doctoral dissertation. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Centralny Instytut Badawczy.
 • Morrow, S. L., Koves, G. K., Barnes, V. E. (2014). Exploring the relationship between safety culture and safety performance in U.S. nuclear power operations. Safety Science, 69, 37-47. DOI: 10.1016/j. ssci.2014.02.022.
 • Ocieczek, W. (2018). Szkolenia nieobowiązkowe pracowników a postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(1), 103-111. DOI: 10.25944/znmwse.2018.01.103111.
 • Roszko-Wójtowicz, E. (2015). Źródła informacji w obszarze BHP - ujęcie międzynarodowe. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 9(4), 89-111.
 • Smolinski, D., Solecki, L. (2015). Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 6, 25-27.
 • Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2004). Motywacyjny system ubezpieczeń wypadkowych - skuteczny symulator warunków pracy i bezpieczeństwa. In: M. Gierzyńska-Dolna, B. Konodyba-Szymański (eds.). Doświadczenia i efekty funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach (pp. 297-305). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2012). Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. In: R. Borowiecki, A. Jaki (eds.). Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje, strategie, analiza. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788362511815.
 • Standing, G. (2016). The precariat: The new dangerous class. London: Bloomsbury Academic. ISBN 9781474294171.
 • Studenski, R. (1996). Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 8385718478.
 • Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 1-4.
 • Wudarzewski, G. (2016). Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 16(1), 55-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.