PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 18 | nr 393 | 7--20
Tytuł artykułu

Małe kasy w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych zakres działalności i specyfika nadzoru finansowego

Warianty tytułu
Small Credit Unions in the Sector of Cooperative Savings and Credit Unions - Range of Activity and Financial Supervision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Paleta rozwiązań w zakresie nadzoru nad uniami kredytowymi jest dość zróżnicowana, co znajduje również uzasadnienie w literaturze. W Polsce po okresie nadzoru sprawowanego przez instytucję zrzeszającą, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe objęto publicznym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Reforma sek-tora kas wprowadzająca nowe rozwiązania organizacyjne i regulacyjne nie uwzględniła proporcjonalności regulacji prawnych w odniesieniu do najmniejszych kas. W 2017 r. wprowadzono nowelizację ustawy o kasach wyodrębniającą małe kasy spośród pozostałych instytucji sektora. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i analiza grupy instytucji będących małymi spółdzielczymi kasami w Polsce oraz zdiagnozowanie zakresu wprowadzonych zmian w nadzorze finansowym w rozpatrywanej grupie instytucji. Główną przesłanką wprowadzenia zmian regulacyjnych było wypełnienie obowiązku wynikającego z wyroku TK. W 2017 r. małymi kasami było dziewięć instytucji. Grupa małych kas, choć bezpieczniejsza z punktu widzenia współczynnika wypłacalności, stanowi marginalną część sektora (poniżej 1% aktywów) kas w Polsce(abstrakt oryginalny)
EN
The range of solutions for the supervision of credit unions is quite diverse. In Poland, after the period of supervision lead by affiliating institution, cooperative savings and credit unions were subject to public supervision by the Polish Financial Supervision Authority. The reform of the credit unions sector introducing new organizational and regulatory solutions did not take into account the proportionality of legal regulations with regard to the smallest credit unions. In 2017, the amendment was introduced to the Credit Unions Act, identifying small cooperatives. The aim of the article is to identify and analyze a group of institutions that are small credit unions in Poland and to diagnose the scope of introduced changes in financial supervision over the group of institutions under consideration. The main reason for their introduction of regulatory changes was the fulfillment of the obligation arising from the judgment of the Constitutional Tribunal. In 2017, there were nine institutions with small credit unions. The group of small credit unions, although safer in terms of the capital adequacy ratio, constitutes a marginal part of the sector (less than 1% of assets) of credit unions in Poland(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Ancyparowicz G. (2015), Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot.
 • Anheier H.K. (2005), Nonprofit Organisations - Theory, Management, Policy, Routlegde, London.
 • Ayadi R., Llewellyn D.T., Schmidt R.H., Arbak E., De Groen P.W. (2010), Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe: Key Developments, Performance and Role of Cooperative Banks (September 14, 2010), CEPS Paperbacks, September 2010, https://ssrn.com/abstract=1677335 (dostęp: 26.09.2018).
 • Branch B., Grance D. (2008), Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervision, World Council of Credit Unions, Madison.
 • Byrne N., McCarthy O., Ward M., McMurtry J.J. (2012), Credit Union Restructuring: Don't Forget the Member!, "International Journal of Co-operative Management", Vol. 6, No. 1, s. 33-41.
 • Clark E., Mare D.S., Radić N. (2018), Cooperative Banks: What do We Know About Competition and Risk Preferences?, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money", Vol. 52, s. 90-101.
 • Cuevas C., Fischer K.P. (2006), Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions Issues in Governance, Regulation, and Supervision, World Bank Working Paper, No. 82. Ferguson Ch., McKillop D.G. (1997), An Industry Approach to Classifying Credit Union Development, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Ferri G., Kalmi P., Kerola E. (2014), Does Bank Ownership Affect Lending Behaviour? Evidence from the Euro Area, "Journal of Banking and Finance", Vol. 48, s. 194-209.
 • Forker J., Ward A.M. (2012), Prudence and Financial Self-Regulation in Credit Unions in Northern Ireland, "The British Accounting Review", Vol. 44, Iss. 4, s. 221-234.
 • Garbal D. (2015), Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, "Pieniądze i Więź", nr 1(66), s. 65-81.
 • Goddard J., McKillop D., Wilson J.O.S. (2008), The Diversification and Financial Performance of US Credit Unions, "Journal of Banking and Finance", Vol. 32, Iss. 9, s. 1836-1849, http://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.015 (dostęp: 26.09.2018).
 • Golec M.M. (2007), Istota spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako instytucji rynku usług finansowych [w:] J. Ossowski (red.), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Charakterystyka, rozwój, otoczenie, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot.
 • Golec M.M. (2014), Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, "Bezpieczny Bank", nr 3(56), s. 112-136.
 • Golec M.M. (2016), Instytucje i usługi bankowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Groeneveld H. (2017), Snapshot of European Co-operative Banking 2017, EACB, TIAS, Brussels.
 • Herbert A., Pawłowski S., Zakrzewski P. (2014), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hesse H., Cihák M. (2007), Cooperative Banks and Financial Stability, IMF Working Paper, WP/07/2, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/ (dostęp: 26.09.2018).
 • Khafagy A. (2018), Regulation, Supervision and Deposit Insurance for Financial Cooperatives: An Empirical Investigation, "Annals of Finance", Vol. 14, Iss. 2, s. 143-193, https://doi.org/10.1007/s10436-017-0307-y (dostęp: 26.09.2018).
 • McKillop D.G., Wilson J.O. (2011), Credit Unions: A Theoretical and Empirical Overview, "Financial Markets, Institutions and Instruments", Vol. 20, Iss. 3, s. 79-123. NBP (2018), Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018, Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html (dostęp: 26.09.2018).
 • Regulation and Legislation of Cooperative Banks and Credit Unions, U.N. Expert Group Meeting WOCCU, Madison 2009, http://www.woccu.org/bestpractices/legreg/ regnet
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.