PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 7293--7300
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo żeglugi małymi jednostkami rekreacyjnymi jako czynnik atrakcyjności turystycznej akwenów morskich

Autorzy
Warianty tytułu
The Safety of Navigation by Small Recreational Craft as a Factor of Tourist Attractiveness of Maritime Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie czynników decydujących o bezpieczeństwie żeglugi małymi jednostkami rekreacyjnymi po różnych akwenach morskich. Przy czym bezpieczeństwo żeglugi jest tu rozumiane jako jeden z elementów atrakcyjności turystycznej danego obszaru. Pełni więc ono funkcję czynnika wpływającego na liczbę i rodzaj turystów - żeglarzy, którzy odwiedzają poszczególne akweny oraz przyległe do nich obszary nadmorskie. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie co najmniej dwudziestoletnich obserwacji prowadzonych przez autora podczas morskich rejsów żeglarskich odbywanych na małych jachtach żaglowych. Doświadczenia własne zostały skonfrontowane z zagraniczną i krajową literaturą przedmiotu obejmującą m.in. orzecznictwo Izb Morskich. Podejście takie umożliwiło zidentyfikowanie i przedstawienie w uporządkowanych sposób czynników o charakterze podażowym (zewnętrznych) i popytowym (wewnętrznych) wpływających na bezpieczeństwo żeglugi na różnych akwenach morskich. Podsumowanie artykułu zawiera syntezę doświadczeń własnych autora oraz wniosków wypływających z analizy wypadków morskich opisanych w dokumentach źródłowych. Została ona przeprowadzona w kontekście wpływu bezpieczeństwa żeglugi małymi jednostkami na atrakcyjność turystyczną poszczególnych akwenów, co ma szczególne znaczenie dla wielkości i rodzaju infrastruktury obsługującej ten segment rynku turystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present factors which affect the safety of navigation by small recreational craft in different sea areas. Wherein the safety of navigation is understood as one of the elements influencing tourist attractiveness of a given area. Thus it fulfils a function which affects the number and types of tourists-sailors who visit given sea areas and adjacent coastal areas. The paper is in the character of a review character and was written on the basis of 20 years of experience and observations conducted by the author during his sailing voyages on small craft. Personal experience has been compared with international and Polish literature including i.a. the judicature of maritime courts. This approach has allowed the identification and presentation in an orderly manner of some supply (external) and demand (internal) factors influencing the safety of navigation on various sea areas. The summary includes a kind of synthesis encompassing the author's personal experience with conclusions drawn from the analysis of maritime accidents reported in different sources. The synthesis has been carried out in the context of the safety of navigation treated as a factor of tourist attractiveness of particular sea water areas. This can be especially important and helpful for decisions concerning the types of infrastructure (to be developed), which supports that segment of the tourist market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7293--7300
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • 1. Butowski L., Morska turystyka żeglarska w Europie - podstawy metodologiczne analizy jakościowej wybranych elementów popytu i podaży. Folia Turistica 2010, nr 230, s. 95-114.
 • 2. Butowski L., 2012, Aspekty prawne i organizacyjne w zakresie uprawnień żeglarskich i motorowodnych stosowanych w wybranych państwach. Turystyka i Rekreacja Nr 8/2012, s. 65-78.
 • 3. Butowski L., Maritime Tourism Space / Morska przestrzeń turystyczna. Turyzm 2014 nr 24/1, s. 57-64.
 • 4. Butowski L., Morska przestrzeń turystyczna. Aspekty praktyczne i teoretyczne. [W:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 2015, s. 53-65.
 • 5. Coles K.A., Heavy Weather Sailing. Fourth Edition. Adlard Coles Nautical, London 1991.
 • 6. Dąbrowski W.R., Mądry żeglarz po szkodzie. Awarie i wypadki morskie polskich jachtów - nauki z nich płynące. "Przedsięwzięcie Galicja" - Michał Zych, Kraków 2009.
 • 7. Dąbrowski Z., Dziewulski J.W., Berkowski M., Vademecum żeglarstwa morskiego. Alma-Press, Warszawa.
 • 8. Gelder P., Total Loss. 3rd Edition. Adlard Coles Nautical, London 2008.
 • 9. Kolaszewski A., Świdwiński P., Żeglarz i sternik jachtowy. Wydanie XIII Alma-Press, Warszawa 2004.
 • 10. Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • 11. Kuliński J., Wybrane Porty Bałtyku - przewodnik dla żeglarzy. Wydawnictwo Nowator, Kartuzy 2002.
 • 12. Kuliński J., Porty Południowej Szwecji - przewodnik dla żeglarzy. Wydawnictwo Nowator, Kartuzy 2007.
 • 13. Kuliński J., Porty Niemiec Wschodnich - przewodnik dla żeglarzy. Wydawnictwo Nowator, Kartuzy 2008.
 • 14. Kuliński J., Bornholm i Christiansø - przewodnik dla żeglarzy. Wydawnictwo Nowator, Kartuzy 2009.
 • 15. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski. Wydanie V. PWE, Warszawa 2008.
 • 16. Lukovic T., Nautical Tourism and its Functions in the Economic Development in Europe. [w:] M. Kasimoglu (red.), Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies, s. 399-430, In Tech, Rijeka 2012.
 • 17. Lukovic T., Nautical Tourism. CABI 2013.
 • 18. Lück Michael (red.), Nautical tourism. Concepts and issues. Cognizant Communication Corporation, 2007.
 • 19. Lück Michael (red.), The Encyclopedia of Tourism and Recreation in Marine Environments. CABI, 2008.
 • 20. Orzecznictwo Izb Morskich oraz opisy wypadków. http://www.im.gov.pl (29.06.2015 r.).
 • 21. Pochodaj A., Kurs na Morze Północne. Poradnik dla żeglarzy. Alma-Press, Warszawa 2007.
 • 22. Pochodaj A., Łączność na morzu. Poradnik dla żeglarzy. Alma-Press, Warszawa 2008.
 • 23. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne. WSiP, Warszawa 1979..
 • 24. Roth H., How to Sail Around the World. Advice and Ideas for Voyaging Under Sail. International Marine / Mc Graw-Hill, 2004.
 • 25. Rymarz W., Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985.
 • 26. Rymarz W., Podręcznik Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej. Trademar, Gdynia 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171612077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.