PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 20(35) | z. 1 | 5--14
Tytuł artykułu

Wpływ zniesienia kwot mlecznych na funkcjonowanie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of the Abolition of Milk Quotas on the Functioning of Dairy Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek mleka od początku integracji europejskiej należał do najbardziej uregulowanych. Jednym w kluczowych instrumentów, które miały zapewnić jego stabilizację były wprowadzone w 1984 r. kwoty mleczne. Dążąc do większej liberalizacji rynku mleka UE zdecydowała o zniesieniu od 1 kwietnia 2015 r. limitów produkcji. Fakt ten znacząco zmienił warunki funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Celem artykułu była próba ukazania jak zniesienie limitowania produkcji mleka wpłynęło na funkcjonowanie polskich gospodarstw mleczarskich. Podstawowym źródeł informacji były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 1047 właścicieli gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Informacje te uzupełniono danymi Agencji Rynku Rolnego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostat. W opinii ponad połowy respondentów na skutek likwidacji w 2015 r. kwot mlecznych pogorszyła się sytuacja ich gospodarstwa. Wynikało to przede wszystkim z niskich cen mleka, które wpłynęły na obniżenie opłacalności produkcji. Z tego względu aż 62% badanych było zdania, że na rynku mleka powinien być większy stopień interwencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The milk market was one of the most regulated since the beginning of European integration. One of the key instruments to stabilize this market was milk quota. It was introduced in 1984. Aiming at greater milk market liberalization, the EU decided to lift limits of the production from 1 April 2015. This fact significantly changed the operating conditions of dairy farms. The aim of the article was to show how the implementation (along with Poland's accession to the EU), and then the abolition of milk production, affected the situation of Polish dairy farms. The primary sources of information were the results of a survey in 1047 dairy farm owners operating throughout the country. This information was supplemented by Agriculture Market Agency and Milk Market Observatory data. In the opinion of more than half of the respondents, as a result of the abolition of milk quotas in 2015, the situation of their farms worsted. This fact was primarily due to the low prices of raw milk, which was driven by lower efficiency of production. As a result, 62% of the respondents believed that there should be a greater degree of intervention on the milk market. (author's abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka, A., Kiryluk-Dryjska, E. (2010). Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego (Consequences of milk quota abolition for the Polish agriculture with focus on the regional differentiation). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(232), 62-74.
 • Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski (Diversification of milk production in the macro-regions of the European Union with focus on Poland). PWN, Warszawa.
 • Gornowicz, M. (2003). Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej (Polish dairy industry in the aspect of competitiveness on the European Union market). UWM, Olsztyn.
 • Grochowska, R. (2003). Wspólna organizacja rynku mleka i produktów mlecznych w Unii Europejskiej (Common organization of the milk and milk products market in the European Union). UKIE, Warszawa.
 • Hamulczuk, M., Stańko, S. (2009). Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych w Unii Europejskiej - wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu AGMEMOD (Economic analysis of the effect of the European Union milk quota system abolition - simulation results based on the AGMEMOD model). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 3-20.
 • Parzonko, A. (2013). Gospodarstwa mleczne w perspektywie liberalizacji polityki rolnej UE w latach 2014-2020 (Dairy farms in a perspective of liberalisation of agricultural policy in the EU in 2014-2020). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(334), 118-132.
 • Parzonko, A. (2014). Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce - stan i przyczyny (Regional changes in milk production in Poland - state and reasons). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, 218-233.
 • Parzonko, A. (2016a). Polscy producenci mleka na tle Europy (Polish milk producers against the background of Europe). Top Agrar Polska 7, 4-8.
 • Parzonko, A. (2016b). Rola "drobnych" gospodarstw mlecznych w paradygmacie zrównoważonego rozwoju (The role of "small" dairy farms in the paradigm of sustainable development). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, 63-84.
 • Report from the Commission to the European Parliament and the council. Development of the dairy market situation and the operation of the "Milk Package" provisions. (2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych.
 • Sadowski, A., Michalczak, D. (2015). Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej (Transformation of dairy farms in selected EU countries). Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 132-141.
 • Seremak-Bulge, J., Roman, M. (2016). Sytuacja na światowym rynku mleka i jej wpływ na polski rynek i jego możliwości rozwojowe (The situation on the global milk market and its impact on the Polish market and its development opportunities). W: S. Stańko (red.). Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Monografie Programu Wieloletniego nr 31 (s. 105-154). IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Simo, D., Mura, L., Buleca, J. (2016). Assesment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. Agricultural Economics - Czech, 62, 482-492.
 • Szajner, P. (2014). Wahania sezonowe na rynku mleka w Polsce i UE-15 (Seasonal fluctuations on dairy market in Poland and UE-15). Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 120-129.
 • Śmigla, M. (2013). Stan i perspektywy rozwoju rynku mleka w Unii Europejskiej w świetle zniesienia kwot mlecznych (The condition and prospects for development of milk market in the European Union in the light of abolition of the milk quota system). Folia Pomerane Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomia,299(70), 237-250.
 • Świtłyk, M., Wilczyński, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka (Economic situation of dairy farms after liquidation of the system of milk production quotas). Wieś i Rolnictwo, 1(154), 85-97.
 • Zeng, S., Gould, B. (2017). EU Milk Quota Abolition: Has the Productivity of Irish Dairy Farms Been Impacted? Pobrano z: http://www.aes.ac.uk/upload_area/member_documents/Shuwei_Zeng_Productivity and Quota Abolition.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171612237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.