PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 67--78
Tytuł artykułu

Elements of Contemporary Axiology

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Elementy aksjologii współczesności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Second decade of the twenty-first century causes numerous questions about the international relationships and direction of civilization changes. Globalization through the tools of its impact makes transformations assessment of which is not unambiguous. Emerging doubts towards the shape and intensity of civilizational changes impose formulating the following research objectives: 1. characteristics of the major contradictions and controversies arising as a result of the dissemination of globalization; 2. defining the role of financial markets in economic crises, and - long-term - in movements of the centers of civilization; 3. formulation of cultural conditions of global and civilizational reconfiguration. Research on the multidisciplinary nature were performed on the basis of critical review of the current literature and analysis of the available international statistics. The results of conducted studies and analyzes can be reduced to the following conclusions: • the practice of modernity manifests itself in the functioning of the various spheres of reality with stamped axiological hallmark that identifies various civilizations and cultures; • present day received and expressed through civilizations and cultures is verified in the last instance by the practice of everyday life; needs and interests, good and evil, rationality and efficiency of markets, but also irrationality and complexity that are equal parameters of interpretation and understanding economic and financial phenomena; • freedom of capital flow and the extremely rapid growth of the financial sector created a new quality in functioning of the world; density and complexity of the internal / domestic / external and international relations brought attention to the determinants and spreading effects of globalization; it turned out that a fair attempts to interpret this phenomenon and many aspects of modernity cannot ignore the significant role of the axiological dimension; • times of crises, threats, social exclusion and deepening distances in terms of wealth of strata and social groups enhance the interest in going off the path that leads mankind toward the abyss; dominate randomness, uncertainty, turmoil, chaos; abound events difficult to explain, unclear, imprecise phenomenon; existing world order is increasingly seen as a disorder, according to recently disseminated terminology - is fragile; • the economic crisis of 2007-2008 and subsequent years have shown any deficiencies of so called mainstream economics and necessity to supplement the "hard" elements of modern economics with its behavioral aspects, socio-political and axiological, which interpret and reinterpret what was previously known as indisputable; • financial markets are becoming a casino; continuous, exponential growth of information drives the transactions and orders are entered into the system and executed without interruption; the effect of the complexity and interdependence of relationships deepens the leverage mechanism, which is directly linked to the issue of liquidity, which is the driving force of derivative instruments; • settlements in the world scale are becoming necessary; more frequently there is expressed the need to achieve consensus on better regulation of financial markets, taking into account the development of product innovations; also taking into account the Islamic banking, which the development and significance cannot be underestimated.(original abstract)
Druga dekada XXI wieku wywołuje liczne pytania o wzajemne relacje międzynarodowe i kierunek zmian cywilizacyjnych. Globalizacja poprzez narzędzia swojego oddziaływania dokonuje przekształceń, których ocena nie jest jednoznaczna. Badania o charakterze wielodyscyplinarnym zrealizowano na podstawie krytycznego przeglądu aktualnej literatury przedmiotu oraz analizy dostępnych statystyk międzynarodowych. Wyniki przeprowadzonych studiów i analiz można sprowadzić do poniższych wniosków: praktyka współczesności przejawia się w funkcjonowaniu rzeczywistości z odciśniętym znamieniem aksjologicznym, identyfikującym poszczególne cywilizacje i kultury; współczesność odbierana i wyrażana poprzez cywilizacje i kultury weryfikowana jest poprzez praktykę codzienności; potrzeby i interesy, dobro i zło, racjonalność i efektywność rynków, ale także irracjonalność czy złożoność to równoprawne parametry interpretacji i rozumienia zjawisk gospodarczych i finansowych; czasy kryzysów, zagrożeń, wykluczeń społecznych i pogłębiających się dystansów w zakresie zamożności warstw i grup społecznych wzmagają zainteresowanie zejściem ze ścieżki, która wiedzie ludzkość ku przepaści; dominują przypadkowość, niepewność, zawirowanie, chaos; mnożą się wydarzenia trudne do wyjaśnienia, zjawiska nie jasne, nieprecyzyjne; istniejący ład światowy coraz częściej postrzegany jest jako bezład, według upowszechnianej ostatnio terminologii - jest kruchy; kryzys gospodarczy lat 2007-2008 i kolejne lata wykazały wszelkie niedostatki tzw. ekonomii głównego nurtu i niezbędność uzupełnienia "twardych" elementów ekonomii współczesnej o jej aspekty behawioralne, społeczno-polityczne i aksjologiczne, które interpretują i reinterpretują to, co dotychczas określane było jako niepodważalne. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Finance and Management Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Appadurai, A., (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. (Modernitywithoutborders. Cultural dimensions of globalization.) Kraków: Universitas. p. 65.
 • Attali, J., (2010). Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem? (The West. 10 years before total bankruptcy.) Warszawa: Studio EMKA. p. 22.
 • Attali, J., (2010). Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem? (The West. 10 years before total bankruptcy.) Warszawa: Studio EMKA. p. 24.
 • Barber, B., (1997). Dżihad kontra Mc Świat. (Jihad vs. Mc World.) Warszawa: Muza. p. 6-9.
 • Bookstaber, R., (2012). Jak stworzyliśmy demona. Rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finansowych. (How we have created a demon. Markets, hedge funds and the risk of financial innovation.) Warszawa: Kurhaus. p. 197..
 • Gotz, M., (2012). Refleksje na temat wyzwań w strefie Euro. (Reflections on the challenges in the Eurozone.) Contemporary Economics, Tom 6 /2012/, Zeszyt 4..
 • Hongbing, S., (2011). Wojna o pieniądz 2. Świat władzy pieniądza. (War of money 2. World of the power of money.) BielanyWrocławskie: Wektory. p. 293..
 • Huntington, S., (1997). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.) Warszawa: Muza. p. 46-48.
 • Huntington, S., (2007). Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej. (Who are we? Challenges for American National Identity.) Kraków: Znak..
 • P Ubel, P., (2009). Free Market Madness: Why Human Natureis At Odds with Economics - and Why it Matters. Boston: HarvardVysubess School Press.
 • Rickards, J., (2012). Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu. (Currency wars. The advent of the next global crisis.) Gliwice: Helion. p. 137.
 • Rickards, JM., (2012). Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu. (Currency wars. The advent of the next global crisis.) Gliwice: Helion. p. 153.
 • Sedlacek, T., (2012). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. (Economics of Good and Evil. In search of the essence of economics from Gilgamesh to Wall Street.) Warszawa: Studio EMKA. p. 18-19.
 • Taleb, N., (2013). Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. (Anti-fragility. About things that like shocks.) Warszawa: Kuhaus. p. 29-31
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171612643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.