PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 9 | 20--26
Tytuł artykułu

Rewolucja VAT w e-handlu. Unijny pakiet VAT e-commerce i rola platform elektronicznych

Warianty tytułu
VAT Revolution in e-Commerce. EU e-Commerce VAT Package and the Role of Electronic Platforms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja oraz digitalizacja gospodarki zmieniają dotychczasowe modele biznesowe. Jest to widoczne w dynamicznym rozwoju sektora e-commerce, czego przejawem jest wzrost liczby firm dostarczających towary i usługi zdalnie do odbiorców na całym świecie. Znaczenie e-handlu jest szczególnie widoczne obecnie, a świadczy o tym m.in. wprowadzenie przez rządy dodatkowych środków w celu ułatwienia handlu elektronicznego w okresie pandemii. W wymiarze europejskim rozwój e-handlu jest kluczowym elementem urzeczywistniania zasady jednolitego rynku, na którym aspekt fiskalny jest istotny. Różnice w zasadach opodatkowania oraz brak naliczania VAT zaburzają konkurencję i nierzadko dyskryminują przedsiębiorców unijnych. Sytuacja ta prowadzi także do uszczuplenia dochodów budżetowych państw członkowskich. Realizując zapowiedzi działań nakierowanych na usuwanie barier w transgranicznym e-handlu, Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian regulacji unijnych w zakresie opodatkowania VAT e-handlu. W efekcie państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania nowych regulacji VAT w zakresie e-commerce od 1.06.2021 r. Artykuł przybliża przyczyny zmian unijnych reguł VAT, sygnalizuje najważniejsze zmiany legislacyjne, podkreśla szczególną rolę platform elektronicznych, przedstawia kluczowe regulacje w tym zakresie i ich praktyczne aspekty. Autor dostrzega także obszary mogące stwarzać ryzyko dla efektywnego funkcjonowania nowych przepisów i wymagać wprowadzenia kolejnych rozwiązań legislacyjnych w celu dalszego usprawnienia systemu VAT w e-handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization and digitalization of the economy have been changing the existing business models. This is visible in the dynamic growth of the e-commerce sector, which can be seen in the increasing number of companies supplying goods and services remotely to customers all over the world The importance of e-commerce is particularly noticeable now, as demonstrated by governments introducing additional measures to facilitate e-commerce during the pandemic. In the European dimension, development of e-commerce is a key element of realizing the principle of the single market, where the fiscal aspect matters. Differences in taxation principles and lack of input VAT distort competition and often discriminate entrepreneurs from the EU. This situation also leads to depletion of budget revenue in the Member States. In an effort to implement the announced measures aiming to remove barriers to cross-border e-commerce, the European Commission proposed a package of amendments to EU regulations on VAT on e-commerce. Consequently, the Member States are obligated to apply new VAT rules in the field of e-commerce from 1 June 2021. The paper discusses the reasons for changes in EU VAT rules, indicates the most important legislative amendments, stresses the special role of electronic platforms, presents the key regulations in this field and their practical aspects. The author also notices the areas where risks to effective functioning of the new provisions may arise and where more legislative solutions to further streamline the system of VAT on e-Commerce may be needed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--26
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
  • D'Ascenzo M., Australia/International - GST and Electronic Distribution Platforms, "International VAT Monitor" 2020, Vol. 31, No. 1.
  • Ecommerce Europe, Analysis of the survey "Barriers to Growth", https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2016/07/survey-barriers-to-growth-ecommerce-europe-2015-1.pdf (dostęp: 3.08.2020 r.).
  • Komisja Europejska, A Digital Single Market Strategy for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 6.05.2015, COM (2015) 192 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192 (dostęp: 22.07.2020 r.).
  • Komisja Europejska, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments; Final Report EY - May 2015, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/lvcr-study.pdf (dostęp: 3.08.2020 r.).
  • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 2016 r. dotyczący planu działania w sprawie VAT, "W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT - czas na decyzje", (COM (2016) 148) final, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_pl.pdf (dostęp: 3.08.2020 r.).
  • OECD, Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, A Report by the OECD Committee on Fiscal Affairs, as presented to Ministers at the OECD Ministerial Conference "A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce", 8.10.1998 r.
  • OECD (2019), The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales, www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales.pdf (dostęp: 22.07.2020 r.).
  • Scarcella L., E-commerce and effective VAT/GST enforcement: Can online platforms play a valuable role?, "Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice" 2020, Vol. 36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171612747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.