PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 9 | 46--50
Tytuł artykułu

Wpływ elektronicznego systemu monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych na wyeliminowanie przemytu i przewozu tych towarów

Autorzy
Warianty tytułu
Influence of Sensitive Goods Road Carriage Electronic Monitoring System on Elimination of Smuggling and Carriage of Such Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego wprowadzono do polskich przepisów prawnych system monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych. Nowe regulacje nie spełniły jednak pokładanych w nich nadziei, ponieważ zostały błędnie skierowane do podmiotów dotychczas legalnie przewożących towary, komplikując transport towarów wrażliwych poprzez nałożenie licznych pozafiskalnych obowiązków podatkowych na przewoźników wykonujących ten transport. W artykule przedstawiono te obowiązki wraz z oceną ich funkcjonowania. Od dwóch lat wszyscy przewoźnicy drogowi są zobligowani do stosowania elektronicznego systemu monitorującego przewóz towarów wrażliwych. Analiza zaprezentowana w artykule dotyczy oceny funkcjonowania tych przepisów, a w szczególności jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy regulacje te spełniły oczekiwania odnoszące się do likwidacji lub zmniejszenia szarej strefy związanej z przemytem i transportem towarów wrażliwych, którymi obrót generuje kluczowe wpływy dla budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
With the aim of closing legal loopholes in the Polish tax system, a sensitive goods road carriage electronic monitoring system was introduced into the legal provisions. However, the new regulations did not fulfi l the hopes that had been pinned on them, because they were mistakenly addressed to entities that have so far lawfully carried goods, making the carriage of sensitive goods more complex by imposing numerous non-fiscal tax duties on carriers of such goods. The paper presents these duties with an assessment of their functioning. For two years, all road carriers have been obligated to apply an electronic system monitoring the carriage of sensitive goods. The analysis presented in the paper concerns an assessment of how these provisions have functioned. In particular it is an attempt to answer the question whether these regulations have met the expectations of elimination of or reduction in the grey economy connected with smuggling and carriage of sensitive goods, trading in which generates key state budget revenues. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
46--50
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Chojna-Duch E., Podstawy fi nansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012.
 • Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe , Warszawa 2007.
 • Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, Warszawa 2011.
 • Efektywna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Warszawa 2007.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.
 • Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Litwińczuk H., Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich, Warszawa 1995.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2001.
 • Nowoczesna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, R. Tadeusiewicz, J. Tchórzewski, Warszawa 2007.
 • Modzelewski W., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2007.
 • Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004.
 • Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K., Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Lublin 2003.
 • Przyjazna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Sobczyk, Warszawa 2007.
 • Smoleń P., System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Szymanek P., Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych oraz kontroli skarbowej - sprawujących nadzór nad podatnikami, płatnikami i importerami (lata 1991-2017), Warszawa 2019.
 • Wójtowicz W., Wprowadzenie. Podatek od towarów i usług, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171612761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.