PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 72
Tytuł artykułu

Produktywność pracy jako czynnik konkurencyjności : (ujęcie makroekonomiczne)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ujęciu najbardziej ogólnym pojęcie produktywności nie stwarza problemów teoretycznych. Wśród badaczy istnieje powszechna zgoda, iż produktywność jest relacją między produkcją, tzn. ilością wytworzonych dóbr i usług a ilością nakładów użytych do jej wytworzenia, czyli produktywność jest miarą efektywności nakładów, wyrażoną stosunkiem: produktywność = produkcja : nakłady. Z tak sformułowanej definicji wynika, że w praktyce możliwe jest operowanie różnymi rodzajami i miarami produktywności, w zależności od tego jaką przyjmie się miarę produkcji oraz do jakiego rodzaju nakładów i jaką miarą wyrażonych odnosi się produkcja. Stąd w literaturze operuje się różnorakimi rodzajami i miarami produktywności. W szczególności odnotować należy różnorodność podejść do problematyki nakładów i ich miar. Wychodząc z teorii czynników produkcji, które w Smithowsko-Say'owskiej postaci wyróżniała trzy czynniki produkcji (tj. pracę, ziemię i kapitał), można operować pojęciem produktywności poszczególnych czynników produkcji. Dzisiejsza teoria wzrostu gospodarczego rozszerzyła znacznie listę uwzględnianych czynników produkcji. W przypadku produktywności pracy, która stanowi przedmiot niniejszego opracowania, możliwe jest różne wyrażanie nakładu pracy. Najczęściej spotyka się miary w postaci ilości zatrudnionych lub ilości przepracowanych godzin. Produktywność pracy stanowi najważniejszy wskaźnik rzeczywistej prosperity każdego narodu, zwłaszcza w ujęciu długofalowym. To ona ostatecznie kształtuje poziom stopy życiowej narodów. Jest ona także jednym z ważnych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw. Szacunki Wskazują, iż w przemyśle przetwórczym bezpośrednie koszty pracy stanowią przeciętnie prawie 1/3 kosztu własnego. Pomyślne tendencje w dziedzinie produktywności pracy zwiększają na ogół dochodowość przedsiębiorstw, a tym samym umacniają ich pozycję finansową i zdolność do dalszej walki konkurencyjnej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Belka M.: Reaganomika. Sukces czy porażka. Wrocław 1991.
 • Belka M.: Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Fridmana. Warszawa 1986.
 • Bossak J.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii. Monografie i Opracowania. Warszawa 1984, nr 153.
 • Bowles S., Gordon D., Weisskopf T.: L'économie du gaspillage. Paris 1986.
 • Burns S.: Financially it's Better to Hoard then Invest. "The Boston Herald American" 1978.
 • Czajka P., Domańska E., Sztaba S.: Kapitalizm. Szkice z makroekonomii współczesnej. Monografie i Opracowania. Warszawa 1989, nr 274.
 • Denison E.: Accounting for the United States Economic Growth, 1929-1969. Washington 1974.
 • Denison E.: The Interruption of Productivity Growth in the United States. "Economic Jounal" 1983, nr 2.
 • Domańska E.: Z zagadnień wzrostu gospodarczego. Warszawa 1986.
 • Drucker P.: Toward the Next Economics. W: Crisis in Economic Theory. New York 1981.
 • Economy Out of Control. "US News and World Report" 1980.
 • Economic Report of the Fresident, US Goverment Printing Office. Washington 1991.
 • Encyklopedia of Economics. New York 1983.
 • Evans M.K.: The Truth About Supply. Side Ekonomics. New York 1983.
 • Fuchs V.R.: Production and Productivity in the Service Industries. New York 1965.
 • Guichard P.: Productivité et compétitivité compares des grands pays, industriels. "Economie et Statistique" 1984, No 162.
 • Gilder J.: Bogactwo i ubóstwo. Warszawa 1989.
 • Kendrick J.W.: Understanding Productivity. An Introduction to the Dynamics of Productivity Change. Baltimore and London 1977.
 • Kendrick J.W.: Postwar Productivity Trends in the United States 1948-1969. New York 1973.
 • Kwiatkowski E.: Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. Warszawa 1988.
 • Leibenstein H.: Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii. Warszawa 1988.
 • Levitan S.A., Werneke D.: Productivity: Problems, Prospects and Policies. Baltimore 1984.
 • Jarome M.: Productivity Measurement. W: Rosow J.M.: Productivity Prospects for Growth. New York 1981.
 • Mc Connell C.R., Brue S.J.: Contemporary Labour Economics. Mc Graw-Hill 1986.
 • Modigliani F.: The 1974 Report of the Presidential CEA. "American Economic Review" 1974, nr 1.
 • Nasiłowski M.: Z teorii wzrostu kapitalizmu rozwiniętego. Warszawa 1967.
 • The Political Economy of the United States. Amsterdam, New York 1982.
 • Przemiany we współczesnej ekonomii burżuazyjnej. Praca zbiorowa pod red. J. Górskiego. Warszawa 1987.
 • Roberts P.C.: The Economic Case for Kenop-Roth. "The Wall Street Journal" 1978.
 • Skidelsky R.: The Political Meaning of the Keynesian Revolution. W: The End of the Keynesian Era. London 1977.
 • Sołdaczuk J.: Współczesna gospodarka światowa. Struktura, mechanizm, tendencje. Warszawa 1987.
 • Thurow L.C.: The Zero-Sum Society. Harmondsworth 1980.
 • Wojtyna A.: Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii. Kraków 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171623438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.