PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2021 | nr 2 | 91--120
Tytuł artykułu

Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Approaches to Human Capital in Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono ewolucję podejść do kapitału ludzkiego na tle badań z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Rozważania oparto na przeglądzie literatury z zakresu (a) teorii kapitału ludzkiego (Schultz, Mincer, Becker), (b) neoklasycznej (Spence, Arrow, Thurow) i radykalnej (Bowles, Gintis) krytyki teorii kapitału ludzkiego, a także (c) rachunkowości zasobów ludzkich i (d) nauk o zarządzaniu. Zasadniczym wnioskiem jest stwierdzenie, że niezgodności terminologiczne towarzyszące kapitałowi ludzkiemu, a pojawiające się między przedstawicielami różnych szkół ekonomicznych, wynikają z odmiennych tradycji teoretycznych, na których badacze ci osadzili dyskusję nad tym rodzajem kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper traces the evolution of approaches to human capital in economics, finance and management. It is based on research reports focusing on: (a) the theory of human capital (Schultz, Mincer, Becker), (b) neoclassical (Spence, Arrow, Thurow) and radical (Bowles, Gintis) criticism of human capital theory, (c) human resource accounting, and (d) management. The main finding of the paper is that a terminological disagreement between proponents of various economic approaches stems from the fact that researchers sometimes use different theoretical backgrounds for studying and interpreting the human capital concept. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
91--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Acemoglu D., Autor D. [2011], Lectures in Labor Economics, manuscript, MIT. https://economics.mit.edu/files/4689.
 • Arrow K. J. [1973], Higher education as a filter, Journal of Public Economics, 2 (3): 193-216, https://doi.org/10.1016/0047-2727 [73) 90013-3.
 • Ashenfelter O., Krueger A. [1994], Estimates of the Economic Return to Schooling from a New Sample of Twins, The American Economic Review, 84 (5): 1157-1173.
 • Bailly F. [2016], The Radical School and The Economics of Education, Journal of the History of Economic Thought, 38 (3): 351-369, https://doi.org/10.1017/S1053837216000365.
 • Barone C., van de Werfhorst H. G. [2011], Education, cognitive skills and earnings in comparative perspective, International Sociology, 26 (4): 483-502, https://doi.org/10.1177/0268580910393045.
 • Becker G. S. [1962], Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, 70 (5), part 2: 9-49, https://doi.org/10.1086/258724.
 • Becker G. S. [1964], Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, National Bureau of Economic Research, distributed by Columbia University Press.
 • Becker G. S. [1978], The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press, https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/E/bo5954985.html.
 • Becker G. S. [2002], The Age of Human Capital, w: Lazear E. P. (red.), Education in the Twenty-First Century, Hoover Institution Press: 3-8.
 • Blaug M. [1976], The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey, Journal of Economic Literature, 14 (3): 827-855.
 • Blundell R., Dearden L., Meghir C., Sianesi B. [1999], Human Capital Investment: The Returns from Education and Training to the Individual, the Firm and the Economy, Fiscal Studies, 20 (1): 1-23, https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.1999.tb00001.x.
 • Bontis N., Dragonetti N. C., Jacobsen K., Roos G. [1999], The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources, European Management Journal, 17 (4): 391-402, https://doi.org/10.1016/S0263-2373 [99) 00019-5.
 • Bowles S. [1973], Understanding Unequal Economic Opportunity, The American Economic Review, 63 (2): 346-356.
 • Bowles S., Gintis H. [1975], The Problem with Human Capital Theory - A Marxian Critique, The American Economic Review, 65 (2): 74-82.
 • Bowles S., Gintis H. [2000], Does schooling raise earnings by making people smarter?, w: Arrow K. J., Bowles S., Durlauf S. N. (red.), Meritocracy and Economic Inequality, Princeton University Press: 118-136.
 • Bowles S., Gintis H. [2002], Schooling in capitalist America revisited, Sociology of Education, 75 (1): 1-18.
 • Bowles S., Gintis H., Osborne M. [2001], The Determinants of Earnings: A Behavioral Approach, Journal of Economic Literature, 39 (4): 1137-1176, JSTOR.
 • Bowman M. J. [1964], Schultz, Denison, and the Contribution of "Eds" to National Income Growth, Journal of Political Economy, 72 (5): 450-464, https://doi.org/10.1086/258931.
 • Bowman M. J. [1966], The Human Investment Revolution in Economic Thought, Sociology of Education, 39 (2): 111-137, JSTOR, https://doi.org/10.2307/2111863.
 • Bowman M. J. [1980], On Theodore W. Schultz's Contributions to Economics, The Scandinavian Journal of Economics, 82 (1): 80-107, JSTOR, https://doi.org/10.2307/3439554.
 • Braverman H. [1998], Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century, Monthly Review Press, New York.
 • Brummet R. L., Flamholtz E. G., Pyle W. C. [1968], Human Resource Measurement - A Challenge for Accountants, The Accounting Review, 43 (2): 217-224, JSTOR.
 • Burns A. F., Mitchell W. C. [1946], Measuring business cycles, National Bureau of Economic Research.
 • Butcher K. F., Case A. [1994], The Effect of Sibling Sex Composition on Women's Education and Earnings, The Quarterly Journal of Economics, 109 (3): 531-563, https://doi.org/10.2307/2118413.
 • Campbell R., Siegel B. N. [1967], The Demand for Higher Education in the United States, 1919-1964, The American Economic Review, 57 (3): 482-494.
 • Card D., Krueger A. B. [1992], Does School Quality Matter? Returns to Education and the Characteristics of Public Schools in the United States, Journal of Political Economy, 100 (1): 1-40, https://doi.org/10.1086/261805.
 • Carnoy M., Marenbach D. [1975], The Return to Schooling in the United States, 1939-69, The Journal of Human Resources, 10 (3): 312-331, JSTOR. https://doi.org/10.2307/145194.
 • Chirat A., Le Chapelain C. [2020], Economic Analysis of Education in Post-War America: New Insights from Theodore Schultz and John Kenneth Galbraith, Journal of the History of Economic Thought, 42 (1), March: 61-78, https://doi.org/10.1017/S1053837218000779.
 • Cichy K. [2008], Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Cichy K., Malaga K. [2007], Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 5-46.
 • Cingano F. [2003], Returns to specific skills in industrial districts, European Association of Labour Economists, 14th Annual Conference, 2002, 10 (2): 149-164, https://doi.org/10.1016/ S0927-5371 [03) 00005-8.
 • Coleman J. S. [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94: S95-120.
 • Collins R. [1974], Where are Educational Requirements for Employment Highest?, Sociology of Education, 47 (4): 419-442, JSTOR, https://doi.org/10.2307/2112213.
 • Collins R. [1979], The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification, Academic Press.
 • Czajkowski Z. [2013], Metody oceny zasobów kapitału ludzkiego, w: Weresa A. (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynnik długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 57-97.
 • Czapiński J. [2008], Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, Zarządzanie Publiczne, 2 (4): 5-28.
 • Dawidziuk R. [2016], Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Nauki o Zarządzaniu, 2 (27): 46-59, https://doi.org/10.15611/noz.2016.2.04.
 • Delgado M. S., Henderson D. J., Parmeter C. F. [2014], Does Education Matter for Economic Growth? Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76, (3): 334-359, https://doi.org/10.1111/obes.12025.
 • Demeulemeester J. L., Diebolt C. [2011], Education and Growth: What Links for Which Policy? Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 36 (4) (138): 323-346.
 • Denison E. F. [1962], The Sources of Economic Growth in The United States and the Alternatives Before US, Committee for Economic Development, New York.
 • Dess G. G., Picken J. C. [1999], Beyond Productivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital, American Management Association, New York.
 • Dobija M. [1998], How to Place Human Resources into the Balance Sheet? Journal of Human Resource Costing & Accounting, 3 (1): 83-92, https://doi.org/10.1108/eb029044.
 • Dobija D. [2002a], Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5: 27-39.
 • Dobija M. [2002b], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, Przegląd Organizacji, 1: 8-13.
 • Dobija M. [2012], Alternatywny program badań kapitału ludzkiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24: 248-267.
 • Domański S. R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Domański S. R. [2000], Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, Gospodarka Narodowa, 161 (7-8): 32-46, https://doi.org/10.33119/GN/113965.
 • Drobny P. [2010], Kapitał ludzki - Ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 819: 27-44.
 • Drobny P. [2017], Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20 (3): 7-19, https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.3.01.
 • Engelbrecht H. J. [2003], Human Capital and Economic Growth: Cross-Section Evidence for OECD Countries, Economic Record, 79: S40 - S51, https://doi.org/10.1111/1475-4932.00090.
 • Fitz-Enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Flamholtz E. G. [1972], On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements: A Comment, The Accounting Review, 47 (1): 148-152.
 • Florczak W. [2007], Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, Ekonomista, 5: 651-673.
 • Florczak W. [2008], Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu, Ekonomista, 2: 169-200.
 • Folloni G., Vittadini G. [2010], Human Capital Measurement: A Survey, Journal of Economic Surveys, 24 (2): 248-279, https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2009.00614.x.
 • Foss N. J., Klein P. G., Kor Y. Y. [2008], Entrepreneurship, subjectivism, and the resource-based view: toward a new synthesis, Strategic Entrepreneurship Journal, 2 (1): 73-94, https://doi.org/10.1002/sej.41.
 • Foss N. J., Knudsen T. [2003], The resource-based tangle: towards a sustainable explanation of competitive advantage, Managerial and Decision Economics, 24 (4): 291-307, https://doi.org/10.1002/mde.1122.
 • Freeman R. B. [1975], Overinvestment in College Training? The Journal of Human Resources, 10 (3): 287-311, JSTOR, https://doi.org/10.2307/145193.
 • Friedman M. [1949], The Marshallian Demand Curve, Journal of Political Economy, 57 (6): 463-495.
 • Friedman M. [1953], The Methodology of Positive Economics, w: Friedman M. (red.), Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago: 3-43.
 • Friedman M., Kuznets S. S. [1945], Income from Independent Professional Practice, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Gajderowicz T., Grotkowska G., Wincenciak L. [2012], Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów, Ekonomista, 5: 577-603.
 • Galper H., Dunn R. M. [1969], A Short-Run Demand Function for Higher Education in the United States, Journal of Political Economy, 77 (5): 765-777.
 • Gintis H. [1974], Welfare Criteria with Endogenous Preferences: The Economics of Education, International Economic Review, 15 (2): 415-430, JSTOR, https://doi.org/10.2307/2525867.
 • Godłów-Legiędź J. [2010], Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C. H. Beck, Warszawa.
 • Gorynia M. [2018], Współczesne nauki ekonomiczne: Tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, Ekonomista, 5: 497-522.
 • Gorynia M., Kowalski T. [2013], Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, Ekonomista, 4: 457-474.
 • Groth C., Growiec J. [2018], Do Mincerian wage equations inform how schooling influences productivity?, NBP Working Paper, no. 279, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/279_en.pdf.
 • Growiec J. [2007], Human Capital, Aggregation, and Growth, MPRA Paper, no. 7070, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/7070/.
 • Hanushek E. A., Woessmann L. [2015], The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth, MIT Press, Massachusetts.
 • Heckman J. J. [2015], Gary Becker: Model Economic Scientist, American Economic Review, 105 (5): 74-79, https://doi.org/10.1257/aer.p20151106.
 • Holko M. [2017], Marksowska krytyka koncepcji kapitału ludzkiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51: 91-111, https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.8.
 • Jabłoński M. [2009], Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, C. H. Beck, Warszawa.
 • Jamka B. [2011], Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jarecki W. [2003], Koncepcja kapitału ludzkiego, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin: 29-37.
 • Jarecki W. [2006], Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 208 (5-6): 21-34, https://doi.org/10.33119/GN/101441.
 • Jarecki W. [2007], Prekursorzy myśli ekonomicznej w kwestii kształcenia i kwalifikacji, w: D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 8-26.
 • Jorgenson D. W., Griliches Z. [1967], The Explanation of Productivity Change, The Review of Economic Studies, 34 (3): 249-283, https://doi.org/10.2307/2296675.
 • Kiker B. F. [1966], The Historical Roots of the Concept of Human Capital, Journal of Political Economy, 74 (5): 481-499, https://doi.org/10.1086/259201.
 • Koopmans T. C. [1947], Measurement Without Theory, The Review of Economics and Statistics, 29 (3): 161-172, JSTOR, https://doi.org/10.2307/1928627.
 • Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R. [2014], An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 148: 551-558, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.078.
 • Kozioł W. [2015], Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 32 (105): 103-112.
 • Kozioł W. [2016], Human capital reporting as a source of reliable information for marketing communication process in a socially responsible company, International Journal of Strategic Innovative Marketing, 3 (2): 28-40, https://doi.org/10.15556/IJSIM.03.02.003.
 • Kraaijenbrink J., Spender J. C., Groen A. J. [2010], The Resource-Based View: A Review and Assessment of Its Critiques, Journal of Management, 36 (1): 349-372, https://doi.org/10.1177/0149206309350775.
 • Król H. [2006], Kapitał ludzki organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 92-119.
 • Krueger A. B., Lindahl M. [2001], Education for Growth: Why and for Whom? Journal of Economic Literature, 39 (4): 1101-1136, https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1101.
 • Kunasz M. [2004], Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 433-442.
 • Kunasz M. [2006], Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, 211 (10): 33-48, https://doi.org/10.33119/GN/101446.
 • Leontaridi M. [1998], Segmented Labour Markets: Theory and Evidence, Journal of Economic Surveys, 12 (1): 103-109, https://doi.org/10.1111/1467-6419.00048.
 • Lev B., Schwartz A. [1971], On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements, The Accounting Review, 46 (1): 103-112.
 • Liberda B. [2005], Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, Ekonomista, 4: 429-447.
 • Liberda B., Tokarski T. [2004], Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka Narodowa, 3: 16-26.
 • Lichtarski J. (red.] [2007], Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lipka A. [2007], Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego, Przegląd Organizacji, 9 (812): 20-24.
 • Lipka A. [2012], Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji, Zarządzanie i Finanse, 10 (4), cz. 1: 451-470.
 • Lucas R. E. [1988], On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22 (1): 3-42, https://doi.org/10.1016/0304-3932 [88) 90168-7.
 • Malaga K. [2011], The main strands and dilemmas of contemporary economic growth theory, Argumenta Oeconomica, 26 (1): 17-42.
 • Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107 (2): 407-437, https://doi.org/10.2307/2118477.
 • Marks K. [1960], Płaca najemna i kapitał, w: K. Marks, F. Engels (red.), Dzieła wybrane, tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa: 66-96.
 • Matysiak A. [2016], Własność i kapitał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 260: 66-77.
 • McGuinness T., Morgan R. E. [2000], Strategy, dynamic capabilities and complex science: management rhetoric vs. reality, Strategic Change, 9 (4): 209-220, https://doi.org/10.1002/1099-1697 (200006/07) 9:4<209: AID-JSC485>3.0. CO;2 G.
 • Mendes L., Nunes A., Sequeira T. [2012], Influence of Human Capital on Firms' and Nations' Performance: A Bi-disciplinary Literature Review, Argumenta Oeconomica, 2 (29): 5-31.
 • Mincer J. [1958], Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, 66 (4): 281-302.
 • Mincer J. [1974], Schooling, Experience, and Earnings, Human Behavior & Social Institutions, 2, https://eric.ed.gov/?id=ED103621.
 • Morgenstern R. D. [1973], Direct and Indirect Effects on Earnings of Schooling and Socio-Economic Background, The Review of Economics and Statistics, 55 (2): 225-233, JSTOR, https://doi.org/10.2307/1926997.
 • Nelson R. R., Phelps E. S. [1966], Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, The American Economic Review, 56 (1-2): 69-75.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. [2012], Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Nowak-Posadzy K. [2015], Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?, Praktyka Teoretyczna, 1 (15): 15-56, https://doi.org/10.14746/prt.2015.1.1.
 • Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wyd. 2 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Penrose E. T. [1959], The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, New York.
 • Petty W. [1958a], Anatomia polityczna Irlandii, w: E. Lipiński, S. Zalewski (red.), Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków: 559-659.
 • Petty W. [1958b], Traktat o podatkach i daninach, w: E. Lipiński, S. Zalewski (red.), Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków: 445-555.
 • Piasecki R., Wolnicki M. [2004], The evolution of development economics and globalization, International Journal of Social Economics, 31 (3): 300-314, https://doi.org/10.1108/03068290410518274.
 • Ployhart R. E., Nyberg A. J., Reilly G., Maltarich M. A. [2014], Human Capital Is Dead; Long Live Human Capital Resources!, Journal of Management, 40 (2): 371-398. https://doi.org/10.1177/0149206313512152.
 • Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - Procesy - Metody, wyd. 2 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Próchniak M. [2006], Czynniki wzrostu gospodarczego - Wnioski z badań empirycznych, Ekonomista, 3: 305-345.
 • Próchniak M. [2009], Czynniki wzrostu gospodarczego - przegląd wyników badań empirycznych, w: R. Rapacki (red.), Wzrost Gospodarczy w Krajach Transformacji. Konwergencja czy Dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 32-73.
 • Rogers M. [2003], A Survey of Economic Growth, Economic Record, 79 (244): 112-135, https://doi.org/10.1111/1475-4932.00082.
 • Rogowska B. [2017], Kapitał ludzki w ujęciu W. Petty`ego, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, R. 21 (2) (1), Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym: 315-324.
 • Romer P. M. [1986], Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94 (5): 1002-1037.
 • Schultz T. W. [1950], Reflections on Poverty Within Agriculture, Journal of Political Economy, 58 (1): 1-15.
 • Schultz T. W. [1959], Investment in Man: An Economist's View, Social Service Review, 33 (2): 109-117.
 • Schultz T. W. [1961a], Education and Economic Growth, w: N. B. Henry (red.), Social forces influencing American education, University of Chicago Press, Chicago: 46-88.
 • Schultz T. W. [1961b], Investment in Human Capital, The American Economic Review, 51 (1): 1-17.
 • Schultz T. W. [1972], Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities, Economic Research: Retrospect and Prospect, Volume 6, Human Resources, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.: 1-84.
 • Smith A. [2020], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 1, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobczak A. [2018], Teoria kapitału ludzkiego - Konteksty edukacji i rynku pracy, Przegląd Pedagogiczny, 2: 273-283.
 • Sobel I. [1978], The Human Capital Revolution in Economic Development: Its Current History and Status, Comparative Education Review, 22 (2): 278-308.
 • Sobel I. [1982], Human Capital and Institutional Theories of the Labor Market: Rivals or Complements? Journal of Economic Issues, 16 (1): 255-272.
 • Spalletti S. [2014], The Economics of Education in Adam Smith's "Wealth of Nations", Journal of World Economic Research, 3 (5): 60-64, https://doi.org/10.11648/j.jwer.20140305.12.
 • Spence M. [1973], Job Market Signaling, The Quarterly Journal of Economics, 87 (3): 355- 374, https://doi.org/10.2307/1882010.
 • Spencer D. A. [2000], The demise of radical political economics? An essay on the evolution of a theory of capitalist production, Cambridge Journal of Economics, 24 (5): 543-564, JSTOR.
 • Spengler J. J. [1977], Adam Smith on Human Capital, The American Economic Review, 676 (1): 32-36.
 • Stalończyk I. [2012], Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego, Ekonomia i Zarządzanie, 2: 28-36.
 • Strużyna J. [2007], Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich, w: Lipka A., Wawszczak S., Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice: 201-208.
 • Sweetland S. R. [1996], Human Capital Theory: Foundations of a Field of Inquiry, Review of Educational Research, 66 (3): 341-359, https://doi.org/10.3102/00346543066003341.
 • Teixeira P. N. [2000], A Portrait of the Economics of Education, 1960-1997, History of Political Economy, 32: 257-288, https://doi.org/10.1215/00182702-32 Suppl_1-257.
 • Thurow L. C. [1975], Generating Inequality: Mechanisms of Distribution in the U. S. Economy, Basic Books, New York.
 • Tittenbrun J. [2017], Human Capital: Theory and Evidence in Light of Socio-Economic Structuralism, World Scientific News, 79: 1-168.
 • Walters D. [2004], The Relationship Between Postsecondary Education and Skill: Comparing Credentialism with Human Capital Theory, Canadian Journal of Higher Education, 34 (2): 97-124.
 • Wieczorek-Szymańska A. [2010], Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii - przegląd wybranych podejść, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 17, Przedsiębiorstwa w procesie zmian: 157-70.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. [2014], Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wśród nauk ekonomicznych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4): 135-149.
 • Wojtyna A. [2011], Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię?, w: P. Kozłowski (red.), Węzeł Polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: 169-184.
 • Wright P. M., McMahan G. C., McWilliams A. [1994], Human resources and sustained competitive advantage: A resource-based perspective, The International Journal of Human Resource Management, 5 (2): 301-326, https://doi.org/10.1080/09585199400000020.
 • Wronowska G. [2005], Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne, w: Kopycińska D. (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 121-128.
 • Zagóra-Jonszta U. [2014], Rozważania wokół wartości - od Marksa do czasów współczesnych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 176, Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza: 13-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171624434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.