PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 32 | 6--15
Tytuł artykułu

Interest with the Matters of the Commune as an Introduction to the Establishment of Civil Society

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zainteresowanie sprawami gminy wstępem do budowy społeczeństwa obywatelskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of paper is to present the level of respondents interest in the commune affairs. The results of the analyzes presented in this paper come from surveys conducted using a questionnaire survey among residents of rural communes in the West Pomeranian Voivodeship. After rejecting incomplete and/or illogical questionnaires, 2409 respondents were qualified for the analysis. The research results indicate the interest in local affairs is low. More than half of respondents (56%) aren't interested in that. It means that the development of civil society based on interest, cooperation, and involvement will be difficult. This research is part of the assessment of an important factor of social capital, which is interest in local affairs, giving the opportunity to use the results in building civic society and local development strategies. (original abstract)
Celem pracy jest zaprezentowanie poziomu zainteresowania sprawami gminy. Wyniki analiz pochodzą z badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety wśród respondentów z gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Po odrzuceniu niekompletnych i/lub nielogicznych ankiet, do dalszych analiz zakwalifikowano 2409 respondentów. Wyniki badań wskazują, że zainteresowanie sprawami lokalnymi jest niskie. Ponad połowa respondentów (56%) nie jest zainteresowana sprawami gminy. Oznacza to, że rozwój społeczeństwa obywatelskiego, opartego przecież na zainteresowaniu, współpracy, zaangażowaniu, będzie utrudniony. Badania te są częścią oceny istotnego czynnika kapitału społecznego, jakim jest zainteresowanie sprawami lokalnymi, dając możliwość wykorzystania uzyskanych wyników w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych strategii rozwoju. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
6--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Bibliografia
 • 1. Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce: uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji, [NIMBY syndrome in rural areas in Poland: conditions and specificity of conflicts around the location of unwanted investments], IGiPZ PAN, Warszawa 2016.
 • 2. Będzik B. Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, [The social capital shortage as a herald of future troubles], Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (1) 2010, 15-22.
 • 3. Diagnoza, Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, [Diagnosis, Social consultations of the Social Capital Development Strategy] s. 147. http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20111014_SRKS_po_konsultacjach_spolecznych_zalacznik_nr_1_DIAGNOZA.pdf (dostęp 12.12.2018)
 • 4. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, [Social Diagnosis 2015. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. Report] Czapiński J., Panek T. (red.), Warszawa 2015, s. 345.
 • 5. Janc K., Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce [Spatial diversity of human and social capital in Poland], Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, p. 76-77.
 • 6. Musiał-Karg M., Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego Aktywność obywatelska Raport cząstkowy, [Diagnosis of local problems and challenges of the Słubice. Civic activity. Partial report], Słubice 2014.
 • 7. Olech A., Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. [Public participation in Poland. Diagnosis and recommendations]. Analizy i opinie 3/2013. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. 2013 pp. 1-24.
 • 8. Postawy mieszkańców wsi wobec polityki. Komunikat z badań CBOS, [Political attitudes of the inhabitants of the village], CBOS, Warszawa nr 30/2014.
 • 9. Raport podsumowujący. Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność, [Summary report. Building social capital for use in the process of managing the community-led local development], Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Warszawa 2015.
 • 10. Raport Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju [Poland 2030. The third wave of modernity. Long-term National Development Strategy] Kraju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 • 11. Szacki J., Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, [Neither Prince nor Merchant: a Citizen. The Idea of Civil Society in Contemporary Context] red. J. Szacki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 • 12. Wybory samorządowe - znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu, [Local government elections - meaning, interest and declarations of participation in the vote], CBOS Warszawa 2010.
 • 13. Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej. Komunikat z badań, [The involvement of Poles in the local community], CBOS, 74/2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171640683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.