PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 32 | 16--26
Tytuł artykułu

Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Model and Business Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty modelu biznesowego oraz podjęcie dyskusji na temat jego pozycji względem strategii przedsiębiorstwa. W tym celu dokonano przeglądu literatury tematu, na podstawie której zwrócono uwagę na różne podejścia do kategorii modelu biznesowego. W artykule zaprezentowano wybrane definicje omawianej koncepcji wskazując brak jednomyślności definicyjnej. W dalszej części podjęto analizę pozycji i roli modelu biznesowego w stosunku do strategii przedsiębiorstwa. Wskazano różne podejścia, przyjmując jednakże pogląd, iż model biznesowy i strategia przedsiębiorstwa to pojęcia różne, ale ze sobą istotnie powiązane. Pojęcia te uzupełniają się nawzajem, i stanowią współcześnie komplementarne narzędzia planowania i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the essence of business model concept as well as discussion about its position in relation to the company's strategy. To this end, a review of the subject literature was conducted, based on which different approaches to the category of the business model were highlighted. The article presents selected definitions of the discussed concept, indicating the lack of unanimity in the definition. In the following part of the article, the analysis of the position and role of the business model to the company's strategy was undertaken. Various approaches have been pointed out, but they assume the view that the business model and enterprise strategy are different concepts but are significantly related to each other. These concepts complement each other and are nowadays complementary tools for planning and strategic management in enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Afuah A., Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, New York 2004.
 • 2. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., From strategy to Business Models and onto Tactics, (w:) Long Range Planning 43/2010.
 • 3. Drzewiecki J., Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania [Business Model as a Strategic Management Tool: Use, Dilemmas and Challenges] (w:) "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. 14, z. 13, cz. 2 Modele biznesowe 2013, s. 65-75.
 • 4. Drzewiecki J., Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa i różnice [Business Model and Strategy of Organization: Similarities, differences] (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu, nr 216, t. 8, Wrocław 2011, s. 335-344
 • 5. Duczkowska-Piasecka M., Strategiczny wymiar modelu biznesowego [The strategy dimension of business model] (w:) Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Business model in business management], M. Duczkowska-Piasecka (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • 6. Dzuczkowska-Piasecka M. (red.), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne [Business model. New strategic thinkig], Difin, Warszawa 2013.
 • 7. Falencikowski T., Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar [The Cohesion of business models. The concept and measurement], CeDeWu, Warszawa 2013.
 • 8. Jabłoński M., Geometria strategii a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa [The strategy geometry and enterprise value creation processes], (w:) Przegląd Organizacji 2/2011, s. 36.
 • 9. Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw [Shaping business models in the process of business value creation], Difin, Warszawa 2013.
 • 10. Janasz K., Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie [Strategic management. Concept, methods, strategies], Difin, Warszawa 2008.
 • 11. Kujala S., Artto K., Aaltonen P. Turkulainen V., Business models in project based firms Towards a typology of sulution-specyfic business models, (w:) International Journal of Project Management 28, 2010.
 • 12. Lindgren P. , Taran Y., Business Models and Business Model Innovation in a Secure and Distributed Clod Clustering (DISC), (w:) Society Wireless Personal Communications 2011.
 • 13. Magretta J., Why business models matter?, (w:) Harvard Business Review, 80 (5), 2002, s. 86-92.
 • 14. Makinen S. Seppanen M., Assessing business model concepts with taxonomical research criteria. A preliminary study, (w:) Management Research News Vol. 30 No. 10, 2007, s.. 735-748.
 • 15. Michalak J. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie [Business models of enterprises. Analysis and reporting], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • 16. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii [Material of effective strategies], PWE, Warszawa 2002.
 • 17. Osterwalder A. Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych [Business Model Generation], Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 • 18. Seddon P. Lewis G., Strategy and Business Models: What is the Difference?, Working Paper, Department of Information Systems, The University of Melbourne.
 • 19. Teece D., Business models, business strategy and innovation, (w:) Long Range Planning, 43 (2), 2010, s .172-194.
 • 20. Timmers P, Business models for electronic markets, Electronic Markets, 8 (2) 1998, s. 3-8.
 • 21. Thomson A.A., Strickland A.J., Strategic Management Concepts and Cases. McGraw-Hill, New York 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171640687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.