PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 32 | 95--107
Tytuł artykułu

Wytyczne OECD w budowaniu odpowiedzialnej postawy przedsiębiorstw wielonarodowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
OECD Guidelines for Building Responsible Formations of Multinational Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biznes międzynarodowy przeszedł daleko idące zmiany strukturalne, a przedsiębiorstwa wielonarodowe stanowią znaczący i trwały element współczesnej gospodarki światowej. Silna konkurencja na rynku sprawia, że działające w tej przestrzeni podmioty gospodarcze muszą sprostać całemu szeregowi zasad prawnych, społecznych i regulacyjnych itd. Wiele przykładów przedsiębiorstw wielonarodowych dowiodło, że poszanowanie wysokich standardów postępowania biznesowego może zwiększyć tempo wzrostu. Uzasadnia to potrzebę dyskusji nad wytycznymi kierowanymi do tej grupy podmiotów stanowiących odpowiedź na mnogość problemów, z jakimi borykają się uczestnicy rynku międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
International business has undergone far-reaching structural changes and multinational enterprises are a significant and lasting element of the modern world economy. Strong competition in the market has shown that businesses operating in this area have to cope with a whole range of legal, social and regulatory rules, etc. Many examples of multinational enterprises have shown that respecting high standards of business conduct can increase the pace of growth. This demonstrates the need for discussion of the guidelines addressed to this group of actors, responding to the multitude of problems encountered by international market participants. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Gaukrodger D., The balance between investor protection and the right to regulate in invest-ment treaties, OECD Working Papers on International Investment 24 Feb. 2017, http://www. oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-balance-between-investor-protection-and-the-right-to-regulate-in-investment-treaties_82786801-en
 • 2. Glinka B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków, [International management. Strategies and case studies], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016.
 • 3. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, [Strategies of foreign enterprise expansion], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • 4. Harzing A.-W., Sorge A.M., The Relative Impact of Country-of-Origin and Universal Contingencies on Internationalization Strategies and Corporate Control in Multinational Enterprises: World-wide and European Perspectives, Organization Studies, 2003 Volume: 24 issue: 2, 24.
 • 5. https://www.miir.gov.pl/media/40648/wytyczne_oecd.pdf, 05.01.2019
 • 6. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, [Enterprise in the global economy], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 7. Mokrysz-Olszyńska A., OECD guidelines as an attempt to regulate foreign investors' behawior, "Roczniki Prawa i Administracji", 2017 nr 17/1.
 • 8. Nowakowski M.K. (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, [International business. From internationalization to globalization], Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • 9. Nowiński W., Analiza przejęć ponadgranicznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa, [Analysis of cross-border acquisitions carried out by Polish enterprises], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 369, t.2.
 • 10. Rozkwitalska M., Boguszewicz-Kreft M., Efekt kraju pochodzenia a funkcjonowanie przedsiębiorstw wielonarodowych - analiza koncepcji, [The effect of the country of origin and the functioning of multinational enterprises - concept analysis ] "Marketing i Rynek" 2014 nr 5.
 • 11. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, [International Business], PWE, Warszawa 2012.
 • 12. Wnorowski H., Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, [Institutional conditions for the operation of enterprises in European Union countries], Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171640931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.