PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 33 | 16--36
Tytuł artykułu

Influence of Institutional Factors on the Economic Efficiency of the Countries of the World

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ czynników instytucjonalnych na efektywność ekonomiczną państw świata
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This research focuses on the problem of uneven economic development of the world economy. Within the modern scientific paradigm, uneven economic development is studied through the prism of effectiveness of institutional mechanisms of the state as the main tool to create conditions for economic growth. The goal is to show the effect of economic and institutional variables (namely the level of economic freedom, the level of political freedom which takes into account political rights and civil liberties, human capital, labor force and gross fixed capital accumulation) on economic growth which is calculated using econometric models for panel data with fixed effects of countries and fixed temporal effects. The model is built for 119 countries of the world and takes into account observations in 1990, 2000 and 2010. A correlation analysis is made which shows that the correlation coefficients between most of the variables are high which confirms the assumption that economic freedom is a prerequisite for economic development and contributes to the improvement of the quality of life of the people. The paper also presents a generalized translogarithmic model constructed on the basis of the production function with constant elasticity of the substitution (CES function), which is a nonlinear modification of the Cobb-Douglas function. The calculations prove that, in particular, the level of political and economic freedoms that are taken by institutional factors significantly influence the economic efficiency. The relation between efficiency and failed state index is identified, indicating that the controllability of the state's borders and political stability largely affect economic development because wars and conflicts have the most devastating impacts on the economy. (original abstract)
Przeprowadzone badania dotyczą kwestii nierównomiernego rozwoju gospodarki światowej. W świetle nowoczesnego paradygmatu naukowego, nierównomierny rozwój gospodarczy jest analizowany przez pryzmat skuteczności państwowych mechanizmów instytucjonalnych jako głównego narzędzia do kształtowania warunków dla wzrostu gospodarczego. Celem opracowania jest próba przedstawienia wpływu ekonomicznych i instytucjonalnych zmiennych (tj. poziomu wolności gospodarczej oraz wolności politycznej, która uwzględnia prawa polityczne i swobody obywatelskie, kapitał ludzki, siłę roboczą i gromadzenie kapitału trwałego brutto) na wzrost gospodarczy, który jest obliczany w oparciu o modele ekonometryczne dla danych panelowych o efektach stałych i zmiennych. Model został zbudowany dla 119 państw świata, uwzględniając obserwacje z lat 1990, 2000 i 2010. Przeprowadzona analiza korelacyjna pozwala twierdzić, że współczynniki korelacji między większością zmiennych osiągnęły wysoki poziom, co potwierdza założenie, że wolność gospodarcza jest przesłanką rozwoju gospodarczego i przyczynia się do poprawy jakości życia. W opracowaniu został również przedstawiony model translogarytmiczny, skonstruowany na podstawie metody funkcji produkcyjnej ze stałą elastycznością substytucji (funkcja CES), która jest nieliniową modyfikacją funkcji Cobba-Douglasa. Z obliczeń wynika, że poziom wolności politycznych i gospodarczych, kształtowane przez czynniki instytucjonalne, ma znaczący wpływ na efektywność ekonomiczną. Przeprowadzona analiza potwierdza zależność między efektywnością a Indeksem Państw Upadłych, która wskazuje, że kontrola granic państwa i stabilność polityczna w znacznym stopniu wpływa na rozwój gospodarczy, natomiast wojny i konflikty mają najbardziej niszczycielski wpływ na gospodarkę. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
16--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Bibliografia
 • 1. Adkins L., Moomaw R., Savvides A., Institutions, Freedom, and Technical Efficiency, "Southern Economic Journal", 69(1), 2002, pp. 92-108.
 • 2. Aigner D., Lovell C., Schmidt P., Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, "Journal of Econometrics", 6(1), 1997, pp. 21-37.
 • 3. Battese G., Coelli T., A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data, "Empirical Economics", 20, 1995, pp. 225-232.
 • 4. Battese G., Corra G., Estimation of a production frontier with application to the pastoral zone of eastern Australa, "Journal of Agricultural Economics", 21, 1997, pp. 169-179.
 • 5. Fraser Institute Economic Freedom of the World: Annual Report, 2013. Retrieved February 1, 2015, from https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone =world&page=map&year=2013.
 • 6. Freedom House, Freedom in the world, 2013. Retrieved February 1, 2015, from https:// freedomhouse.org.
 • 7. Krasnikova T., Podvysotska T., Methodological approaches to the empirical assessment of various components of human capital in the context of the efficiency of the use of available economic resources, "Journal of National Transport University", 18, 2009, pp. 248-251.
 • 8. Lukyanenko I., Krasnikova L., Econometrics, Znannya, Kyiv, 1998.
 • 9. Meeusen W., Van den Broeck J., Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error, "Internation Economic Review", 18, 1997, pp. 435-444.
 • 10. Mochernyj S., Fundaments of economic theory, Academia, Kyiv, 2000.
 • 11. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F., Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development, "Journal of Economic Growth", 9(131)., 2004, https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85.
 • 12. The Fund for Peace, Failed States Index 2014: Somalia Displaced as Most-Fragile State, 2015, Retrieved February 1, 2015, from http://library.fundforpeace.org/fsi14-overview.
 • 13. The Fund for Peace, Failed States Index annual report, 2019, Retrieved March 1, 2019, from http://fundforpeace.org/fsi/2018/04/24/fragile-states-index-2018-annual-report/.
 • 14. The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, 2013, Retrieved February 1, 2015, from https://www.heritage.org/index/.
 • 15. Tiffin A., Ukraine: the cost of weak institutions, IMF Working Paper, WP/06/167, 2006, pp. 1-29.
 • 16. United Nations Development Programme, Human development reports, 2013, Retrieved February 1, 2015, from http://hdr.undp.org/en/data.
 • 17. World Bank, World Development Indicators, 2013, Retrieved February 1, 2015, from http://data.worldbank.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171640969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.