PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 35 | 51--63
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie cen ziemi w różnych województwach i latach a ich wpływ na poziom dzierżaw i wskaźniki produkcyjne i finansowe gospodarstw roślinnych

Warianty tytułu
Diversification of Agricultural Land Prices in Various Voivodships and Years and Their Impact on the Level of Rents and Production and Financial Indicators of Plant Farms
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the article is to determine the diversification of agricultural land prices in three voivodships: Lubelskie, Mazowieckie and Wielkopolskie in 2010-2017 along with searching for its causes and impact on other factors determining the efficiency of production on plant farms type 15 (according to FADN specializing in the cultivation of cereals, plants oily and high-protein). The work uses FADN and GUS (Central Statistical Office) data. Relations between land prices and rentals and basic indicators of economic and financial efficiency were analyzed. Based on the research, a positive impact of low land prices on the efficiency of agricultural activity was indicated. It was also pointed out that the premises for the different methods of settling rent costs arising from the data and the large variation in the level of rents paid. (original abstract)
Celem artykułu jest określenie zróżnicowania cen ziemi rolnej w trzech województwach: lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim w latach 2010-2017 wraz z poszukiwaniem jego przyczyn i wpływu na inne czynniki warunkujące efektywność produkcji w gospodarstwach roślinnych typu 15 (według FADN specjalizujące się w uprawie zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych). W pracy wykorzystano dane FADN oraz GUS. Analizie poddano związki cen ziemi z dzierżawami i podstawowymi wskaźnikami efektywności ekonomicznej i finansowej. Na podstawie badań wskazano na pozytywny wpływ niskich cen ziemi na efektywność działalności rolniczej. Wskazano również na wynikające z danych przesłanki różnego sposobu rozliczania kosztów dzierżaw oraz duże zróżnicowanie poziomu płaconych czynszów. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
51--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Biernat Jarka A. , Dzierżawa jako sposób zwiększenia powierzchni gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim, [Lease as a way to increase the area of farms in the Masovian Voivodship] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 450, 2006.
 • 2. Jarka S., Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce,[The importance of renting agricultural land in Poland] Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, 2010.
 • 3. Klare K., Peters W., Endwicklungder kaufpreise auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der Bundesrepublik Deutchland, [Development of purchase prices on the agricultural land market in the Federal Republic of Germany] Landbauforschung Volkenrode, vol.30, 2, 1980.
 • 4. Kołodziejczak M., Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej, [Efficiency of using production factors in Polish agriculture against the background of the European Union] Wieś i rolnictwo, 167, 2015.
 • 5. Kurdyś-Kujawa A., Oleńczuk -Peszel A., Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce, [Changes in the amount of rent and risk in farm activity in Poland]. Roczniki Akademii rolniczej w Poznaniu, 28, Ekonomia, 2013.
 • 6. Kuźmiński W., Ekonometryczny model cen gruntów rolnych, [Econometric model of agricultural land prices] Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, 42, t. 1, 2015.
 • 7. Laskowska E., Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, [Investing on the agricultural land market in Poland]. Roczniki Nauk Rolniczych, s. G., t. 98, z. 3, 2011.
 • 8. Lichorowicz A., Dzierżawa, [Lease] [w]Panowicz-Lipska (red.), System prawa prywatnego, [Private Law System],Wydawnictwo C.H. Beck . Warszawa, 2011.
 • 9. Marks -Bielska R. , Zielińska A. , 2014: Dzierżawa rolnicza w kontekście torii agencji, [Agricultural lease in the context of agency theory]. Polityka Gospodarcza, 22 , 2011.
 • 10. Majchrzak A., Determinanty trwałości gospodarowania na tle wybranych państw Europy Zachodniej, [Determinants of sustainability of farming against the background of selected Western European countries] Progress in Economics Science, 1, 2014.
 • 11. Musiał W., T. Wojewodzic T., Innowacyjność w zakresie gospodarki rolnej w regionach o rozdrobnieniu agrarnym, [Innovation in the field of agriculture in regions with agrarian fragmentation] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 2014.
 • 12. Suchoń A., Dzierżawa gruntów rolnych a rozwój obszarów wiejskich, [Agricultural land lease and rural development] Studia Iuridica Agraria, t.6, 2007.
 • 13. Walczak D., Wybrane problemy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników Polce, [Selected problems of additional retirement security for Polish farmers] Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 342, 2007.
 • 14. Wilkin J., Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, [Multifunctionality of villages and agriculture and sustainable development] Wieś i rolnictwo, t. 153, nr 4, 2011.
 • 15. Zadura A, Dzierżawcy pod ochroną, [Leaseholder under protection] Rolnik dzierżawca,8 (185), 2012.
 • 16. Ziętara W., Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodark, [Lease of land in agricultural holdings as bioeconomy entities] Roczniki SERiA, t. 18., z.2, 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171641283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.