PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 6 | 565--586
Tytuł artykułu

The Liquidity of Shares and the Risk of Bankruptcy

Warianty tytułu
Płynność akcji i ryzyko upadłości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the article is to present the problem of the relationship between the liquidity of shares and the risk of bankruptcy. Integrating the respective approaches should reveal whether the liquidity of shares will affect the bankruptcy of a company. The study analyses companies from the Warsaw Stock Exchange included in the WIG index, from the Frankfurt Stock Exchange included in the DAX index and from the Baltic countries' market included in the OMXBBGI index listed on the Nasdaq stock exchanges in Tallinn, Riga and Vilnius. It involved several separate evaluations conducted with the use of various measures describing liquidity based on the data obtained for the Polish, German and the Baltic countries' markets, and it confirms the hypothesis put forward at the beginning of the study that there is a statistically significant relationship between the liquidity of shares and the bankruptcy risk of the company. (original abstract)
Celem artykułu jest przedstawienie problemu płynności akcji na rynku finansowym i jego wpływu na ryzyko upadłości danej spółki. Integracja tych podejść powinna pokazać, czy płynność akcji wpłynie na upadłość firmy i w jakim stopniu te oddziaływania mogą występować. W opracowaniu są analizowane: spółki z indeksu WIG (Warszawskiego Indeksu Giełdowego), głównego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, indeksu OMXBBGI notowanego na giełdzie Nasdaq w Tallinie, Rydze i Wilnie oraz spółki wchodzące w skład indeksu DAX z giełdy we Frankfurcie. Te kraje to różne gospodarki, które reprezentują UE. Siła relacji brana pod uwagę może być powiązana z cechami rynku, takimi jak wielkość kraju, płynność i dojrzałość rynku. Giełda może wpływać na aktywność gospodarczą przez tworzenie płynności. Płynne rynki akcji sprawiają, że inwestycje są mniej ryzykowne i bardziej atrakcyjne, ponieważ pozwalają oszczędzającym kupować instrumenty finansowe i sprzedawać je w razie potrzeby. Tymczasem nowe giełdy dostarczają inwestorom aktualnych i dokładnych informacji o spółkach. Celem badania jest ustalenie, czy istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy ryzykiem upadłości, płynnością akcji a możliwościami wzrostu wartości danej firmy. W tym celu przeanalizowano dwa modele dla wszystkich badanych rynków. Pierwszy model sprawdzał, czy istnieje statystycznie istotna zależność między płynnością akcji a ryzykiem upadłości. Drugi model sprawdzał natomiast, czy istnieje statystycznie istotna zależność między ryzykiem upadłości a możliwościami wzrostu wartości danej firmy. Zastosowana metoda badawcza jest zbliżona do opisanej przez Brogaard, Li i Xia (2017) w pracy Stock liquidity and default risk. Przeprowadzenie kilku odrębnych badań wykorzystujących różne miary opisujące płynność na podstawie danych uzyskanych dla rynków Polski, Niemiec i krajów bałtyckich może potwierdzić postawioną na początku badania hipotezę, że istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy płynnością obrotu i ryzykiem upadłości spółki. Niezależnie od wybranej miary płynności w większości przypadków potwierdzono związek między płynnością obrotu a ryzykiem upadłości danej spółki na giełdach papierów wartościowych w Warszawie, Frankfurcie i krajach bałtyckich. Wyniki te są zgodne z wynikami uzyskanymi przez Brogaard, Li oraz Xia (2017). Pozwala to wnioskować, że znaleziono inną zmienną, którą inwestorzy i analitycy rynku powinni wziąć pod uwagę przy wycenie papierów wartościowych i szacowaniu zwrotu z inwestycji. Dla instytucji monitorujących rynki kapitałowe i system finansowy wyniki tych prac mogą rzucić nieco światła na problem płynności całego rynku kapitałowego, co umożliwi podjęcie odpowiednich działań w celu zwiększenia tej płynności. Również w kontekście wyceny kapitału, np. przy plasowaniu akcji, sprzedaży spółki, w której przeważa podejście związane z modelem CAPM, wyniki badania mogą posłużyć do dokładniejszej i szerszej wyceny, biorącej pod uwagę charakterystykę i wrażliwość firm wskazanych w pracy. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
565--586
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Lodz
Bibliografia
  • Acharya V., Pedersen L.H. (2005), Asset pricing with liquidity risk, Journal of Financial Economics, 77(2), 375-410.
  • Achim M.V., Mare C., Borlea S.N. (2012), A statistical model of financial risk bankruptcy applied for Romanian manufacturing industry, Procedia Economics and Finance, 3, 132-137.
  • Aktas N., de Bodt E., Lobez F., Statnik J.-C. (2012), The information content of trade credit, Journal of Banking and Finance, 36, 1402-1413.
  • Altman E.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance, 4(23), 589-609.
  • Altman E.I., Hotchkiss E. (2006), Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons.
  • Altman E.I., Iwanicz-Drozdowska M., Laitinen E.K., Suvas A. (2014), Distressed firm and bankruptcy prediction in an international context: a review and empirical analysis of Altman's Z-score model, SSRN 2536340.
  • Amihud Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Financial Markets, 5, 31-56.
  • Amihud Y., Mendelson H. (1986), Asset pricing and a bid-ask spread, Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
  • Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C. (2007), Liquidity and expected returns: lessons from emerging markets, The Review of Financial Studies, 20(6), 1783-1831.
  • Bertsimas D., Lo A.W. (1998), Optimal control of execution costs, Journal of Financial Markets, 1(1), 1-50.
  • Bharath S.T., Shumway T. (2008), Forecasting default with the Merton distance to default model, The Review of Financial Studies, 21(3), 1339-1369.
  • Bhid A. (1993), The hidden costs of stock market liquidity, Journal of Financial Economics, 34(1), 31-51.
  • Bolek M. (2018), Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Bratamanggala R. (2018), Factors affecting earning per share: the case of Indonesia, International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA), 6(2), 92-100.
  • Brennan M.J., Subrahmanyam A. (1996), Market microstructure and asset pricing: on the compensation for illiquidity in stock returns, Journal of Financial Economics, 41, 441-464.
  • Brogaard J., Li D., Xia Y. (2017), Stock liquidity and default risk, Journal of Financial Economics, 124(3), 486-502.
  • Brozyna J., Mentel G., Pisula T. (2016), Statistical methods of the bankruptcy prediction in the logistics sector in Poland and Slovakia, Transformations in Business & Economics, 15(1), 80-96.
  • Campbell J.Y., Grossman S.J., Wang J. (1993), Trading volume and serial correlation in stock returns, The Quarterly Journal of Economics, 108(4), 905-939.
  • Chan H., Faff R. (2005), Asset pricing and illiquidity premium, The Financial Review, 40, 429-458.
  • Chan K.C., Wong A. (2004), Long-term effects following voluntary move from American Stock Exchange to Nasdaq, Review of Accounting and Finance, 3(2), 48-61, https://doi.org/10.1108/eb043402.
  • Chava S., Jarrow R.A. (2004), Bankruptcy prediction with industry effects, Review of Finance, 8, 537-569.
  • Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A. (2000), Commonality and liquidity, Journal of Financial Economics, 56(1), 3-28.
  • Danbolt J., Hirst I.R., Jones E. (2011), The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth?, The European Journal of Finance, 17(1), 1-25.
  • Dater V., Hirst I.R., Jones R. (1998), Liquidity and stock returns: an alternative test, Journal of Financial Markets, 1, 203-219.
  • Edelman R.B., Baker H.K. (1990), Liquidity and stock exchange listing, Financial Review, 25(2), 231-249.
  • Ezzamel M., Willmott H., Worthington F. (2008), Manufacturing shareholder value: the role of accounting in organizational transformation, Accounting, Organizations and Society, 33(2-3), 107-140.
  • Fang F., Oosterlee C. W. (2009), A novel pricing method for European options based on Fourier-cosine series expansions, SIAM Journal on Scientific Computing, 31(2), 826-848.
  • Franc-Dąbrowska J., Zbrowska M. (2008), Prognozowanie finansowe dla spółki X - spółka logistyczna, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 251-270.
  • Fraser D.R., Groth J.C., Byers S.S. (1996), Liquidity revisited, Studies in Economics and Finance, 17(1), 3-32, https://doi.org/10.1108/eb028724.
  • Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa spółki, in: Duraj J. (ed.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Geetha C., Mohidin R., Chandran V.V., Chong V. (2011), The relationships between inflation and stock market: evidence from Malaysia, United States and China, International Journal of Economics and Management Science, 1(1), 1-16.
  • Goldstein I., Guembel A. (2008), Manipulation and the allocational role of prices, The Review of Economic Studies, 75(1), 133-164.
  • Goyenko R.Y., Holden C.W., Trzcinka C.A. (2009), Do liquidity measures measure liquidity?, Journal of Financial Economics, 92(2), 153-181.
  • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji, 6, 35-39.
  • Hasbrouck J. (2009), Trading costs and returns for US equities: estimating effective costs from daily data, The Journal of Finance, 64(3), 1445-1477.
  • Hearn B., Piesse J., Strange R. (2010), Market liquidity and stock size premia in emerging financial markets: the implications for foreign investment, International Business Review, 19(5), 489-501.
  • Holder-Webb L.M., Wilkins M.S. (2000), The incremental information content of SAS No. 59 going-concern opinions, Journal of Accounting Research, 38(1), 209-219.
  • Kliestik T., Vrbka J., Rowland Z. (2018), Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(3), 569-593.
  • Korajczyk R.A., Sadka R. (2008), Pricing the commonality across alternative measures of liquidity, Journal of Financial Economics, 87(1), 45-72.
  • Kumar P.R., Ravi V. (2007), Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques - a review, European Journal of Operational Research, 180(1), 1-28.
  • Lesmond D.A. (2005), Liquidity of emerging markets, Journal of Financial Economics, 77(2), 411-452.
  • Lischewski J., Voronkova S. (2012), Size, value and liquidity. Do they really matter on an emerging stock market?, Emerging Markets Review, 13(1), 8-25.
  • Liu W. (2006), A liquidity-augmented capital asset pricing model, Journal of Financial Economics, 82(3), 631-671.
  • Lyandres E., Zhdanov A. (2013), Investment opportunities and bankruptcy prediction, Journal of Financial Markets, 16, 439-476.
  • Martınez M.A., Nieto B., Rubio G., Tapia M. (2005), Asset pricing and systematic liquidity risk: an empirical investigation of the Spanish stock market, International Review of Economics & Finance, 14(1), 81-103.
  • Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, 2, 205-235.
  • Merton R.C. (1974), On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, The Journal of Finance, 29(2), 449-470.
  • O'Connell M., Ward A.M. (2020), Shareholder theory/shareholder value, in: S. Idowu et al. (eds), Encyclopedia of Sustainable Management, Springer.
  • Olbryś J. (2013), Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zarządzanie i Finanse, 11(3), 65-77.
  • Ooghe H., Balcaen S. (2007), Are failure prediction models widely usable? An empirical study using a Belgian dataset, Multinational Finance Journal, 11(1/2), 33-76.
  • Ozdenoren E., Yuan K. (2008), Feedback effects and asset prices, The Journal of Finance, 63(4), 1939-1975.
  • Pastor L., Stambaugh R.F. (2003), Liquidity risk and expected stock returns, Journal of Political Economy, 111, 642-685.
  • Penman S.H. (1996), The articulation of price-earnings ratios and market-to-book ratios and the evaluation of growth, Journal of Accounting Research, 34, 235-259.
  • Polk C., Sapienza P. (2008), The stock market and corporate investment: a test of catering theory, The Review of Financial Studies, 22(1), 187-217.
  • Reisz A.S., Perlich C. (2007), A market-based framework for bankruptcy prediction, Journal of Financial Stability, 3, 85-131.
  • Sadka R. (2006), Momentum and post-earnings announcement drift anomalies: the role of liquidity risk, Journal of Financial Economics, 80, 309-349.
  • Soboleva Y.P., Matveev V.V., Ilminskaya S.A., Efimenko I.S., Rezvyakova I.V., Mazur L.V. (2018), Monitoring of businesses operations with cash flow analysis, International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(11), 2034.
  • Utami W., Wahyuni P.D., Nugroho L. (2020), Determinants of stock liquidity: forward-looking information, corporate governance, and asymmetric information, The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(12), 795-807.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.