PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | nr 4 (58) | 51--75
Tytuł artykułu

Policy Towards the 'Auditorium Culture Sector' in Poland in the First Year of the COVID-19 Pandemic: Mechanisms of Restrictions and Support with Public Funds, Including State Aid

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Objectives:The objective of the article is to describe the public policy in the first year of the COVID-19 pandemic towards the auditorium culture sector in the Republic of Poland. This policy was stretched between the anti-pandemic policyand the anti-crisis policy, and it appeared in the end as the policy for the hibernation of theauditorium culture sector.
Research Design & Methods: The methods used to prepare the article involved juridical exegesis, desk research, as well as legal, sociological, and economic analyses.
Findings:Public authorities in Poland wanted the institutions, enterprises, and creators in the auditorium culture sector to survive the period of the pandemic.
Implications / Recommendations: The article denotes what theauditorium culture sector is according to the authors. It shows the importance of operation of theatres, cinemas, museums, art galleries, historical places, cultural centres, libraries, archives, and creators for the Polish society and economy. It presents the tools of policy against the COVID-19 pandemic and seven phases of the anti-pandemic policy, with the consequences for the auditorium culture sector. It describes the scale of the disturbance in the activity of the auditorium culture sector, and mechanisms of anti-crisis and hibernating intervention towards this sector. The support intervention for the sector is described in detail; the article presents programmes and numbers. The aid for the institutions and creators in the auditorium culture sector in Poland during the first year of the COVID-19 pandemic was provided by the central government, local governments, non-governmental organisations (sectoral NGOs), public cultural institutions, and artistic schools.
Contribution / Value Added: The article based on the "lesson learnt" method brings knowledge to public policy and for decision-makers in the face of future threats of a similar type. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Anioł, W. (2018). "Fabryka, sieć, arena. Trzy paradygmaty w badaniach nad polityką publiczną". In: B. Szatur-Jaworska (Ed.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne (pp. 53-72). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Baran, J., & Lewandowski, P. (2017). Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015. Instytut Badań Strukturalnych.Biznes.gov.pl (2021). "Lista kodów PKD". Available at: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd (accessed: 15.03.2021).
 • Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy (14th edition). Pearson.
 • GUS (2020a). Pracujący w gospodarce narodowej w 2019 roku. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-za-trudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy--w-gospodarce-narodowej-w-2019-roku,7,17.html (accessed: 21.02.2021).
 • GUS (2020b). Wpływ pandemii na podmioty działające w obszarze kultury w I kwartale 2020 r. Informacja sygnalna. Available at:https://stat.gov.pl/ (accessed: 16.02.2021).
 • GUS (2020c). Wpływ pandemii na podmioty działające w obszarze kultury w II kwartale 2020 r. Informacja sygnalna Available at: https://stat.gov.pl/obszary--tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/wplyw--pandemii-covid-19-na-podmioty-dzialajace-w--obszarze-kultury-w-drugim-kwartale-2020-r-,23,2.html(accessed: 16.02.2021).
 • GUS (2021a). Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2020. Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności według stanu na 31 marca 2020 r. Plik w formacie XLSX. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty--gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-struktu-ralne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o--podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze--regon-rok-2020,7,8.html (accessed: 25.02.2021).
 • GUS (2021b). Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku. Tablice w formacie XLSX w pliku ZIP. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-te-matyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/uczest-nictwo-ludnosci-w-kulturze-w-2019-roku,6,3.html (accessed: 27.02.2021).
 • GUS (2021c). Pojęcia stosowane w statystyce pub-licznej. Pracujący w gospodarce narodowej.Available at: https://stat.gov.pl/metainforma-cje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-staty-styce-publicznej/3399,pojecie.html (accessed: 22.04.2021).
 • GUS (2021d). Działalność muzeów w 2020 r. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura--turystyka-sport/kultura/dzialalnosc-muzeow--w-2020-roku,12,4.html (accessed: 22.05.2021).
 • GUS (2021e). Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2020 r. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kul-tura/dzialalnosc-teatrow-i-instytucji-muzycznych-w-2020-roku,13,4.html(accessed: 26.05.2021).
 • GUS (2021f). Działalność galerii sztuki w 2020 r. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematycz-ne/kultura-turystyka-sport/kultura/dzialalnosc--galerii-sztuki-w-2020-roku,10,4.html (accessed: 25.05.2021).
 • GUS (2021g). Kinematografia w 2020 r.< Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura--turystyka-sport/kultura/kinematografia-w-2020-roku,22,2.html>(accessed: 27.05.2021).
 • GUS (2021h). Imprezy masowe w 2020 r. Available at: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/imprezy-masowe-w-2020-roku,15,4.html > (accessed: 27.05.2021).
 • GUS (2021i). Wpływ pandemii na podmioty działające w obszarze kultury w III kwartale 2020 r. Informacja sygnalna. Available at: <https://stat.gov.pl/obszary--tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/wplyw--pandemii-covid-19-na-podmioty-dzialajace-w--obszarze-kultury-w-trzecim-kwartale-2020-r-,23,3.html > (accessed: 20.03.2021).
 • GUS (2021j). Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2020 r. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/wyniki-finansowe-instytucji-kultury-w-okresie-ixii-2020-r-,8,16.html (accessed: 10.05.2021).
 • GUS i US w Krakowie (2020a). Kultura w 2019 r.. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2019-roku,2,17.html (accessed: 10.02.2021).
 • GUS i US w Krakowie (2020b). Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019r.. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/uczestnictwo-ludnosci-w-kulturze-w-2019-roku,6,3.html (accessed: 10.02.2021).
 • Ilczuk, D., Gruszka-Dobrzańska, E., Socha, Z., & Hazanowicz, W. (2020). Policzone i policzeni! Artyści i artystki w Polsce. Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Instytut Teatralny (2017). Teatr w Polsce 2017. Dokumentacja sezonu 2015/2016. Instytut Teatralny.
 • Instytut Teatralny (2021). Available at: https://www.instytut-teatralny.pl (accessed: 20.02.2021).
 • Komunikat Komisji (2020). "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (wersja skonsolidowana)" (Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2020 r.).
 • Krakowskie Forum Kultury (2020). "Instytucje kultury wesprą lokalnych artystów i twórców - program 'Zakupu dzieł'". Available at: http://krakowskiefo-rum.pl/aktualnosci/2020/05/06/instytucje-kultury--wespra-lokalnych-artystow-i-tworcow-program--zakupu-dziel/ (accessed: 20.02.2021).
 • Macias, S. (2020). "'Zdrowa kultura'. Wsparcie w czasie epidemii". Available at: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zdrowa-kultura-wsparcie-w--czasie-epidemii-id34097/2020/4/20/ (accessed: 20.02.2021).
 • Miasto Kraków (2020). "Kultura odporna". Available at: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124316 (accessed: 20.02.2021).
 • MKiDN (2020a). "Ponad 5 mld zł na wsparcie kultury w Polsce. Trwa stopniowe odmrażanie sektora". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ponad-5-mld-zl-na-wsparcie-kultury-w-polsce--trwa-stopniowe-odmrazanie-sektora (accessed: 22.05.2021).
 • MKiDN (2020b). "20 mln zł na stypendia dla artystów! Rozstrzygnęliśmy II część programu 'Kultura w sieci'". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/20-mln-zl-na-stypendia-dla-artystow--rozstrzygnelismy-ii-czesc-programu-kultura-w--sieci2 (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021a). "Tarcza antykryzysowa dla kultury". Available at: https://www.gov.pl/web/kultura/tarcza--antykryzysowa-dla-kultury2 (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021b). "Wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wsparcie-ministra-kultury--i-dziedzictwa-narodowego (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021c). "Dodatkowe działania MKIDN". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/dodatkowe-dzialania-mkidn (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021d). "Wsparcie Branżowe i Środowisko -we". Available at: https://www.gov.pl/web/kul-turaisport/wsparcie-branzowe-i-srodowiskowe (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021e). "Samorządy". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/samorzady (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021f). "UE". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ue (accessed 20.05.2021).
 • MKiDN (2021g). "Banki, Fundacje". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/banki-fun-dacje-ngo (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021h). "Program wsparcia dla NGO". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-wsparcia-dla-ngo (accessed: 20.05.2021).
 • MKiDN (2021i). "Uczelnie Artystyczne". Available at: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/uczelnie--artystyczne3 (accessed: 20.05.2021).
 • NCK (2020a). "Kultura w sieci - nowy program dotacyjny!" Available at: https://nck.pl/dotacje--i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-nowy--program-dotacyjny (accessed: 10.04.2020).
 • NCK (2020b). "Program dotacyjny 'Kultura w sieci'. Nabór wniosków". Available at: https://nck.pl/do-tacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/nabor-wnioskow-2020 (accessed: 10.04.2020).
 • Nielicki, A. (2021). Wpływ ustawodawstwa okresu pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Fundacja im. Stefana Batorego.
 • NID (2016). "Definicje pojęć użytych w zestawieniu różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków". Available at: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr--zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ (accessed: 14.09.2016).
 • NID (2017). "Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)". Warszawa.
 • NID (2020). "Portal mapowy". Available at: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ (accessed: 05.10.2020).
 • NIMOZ (2017). "Statystyka muzeów. Muzea w 2016 r." Available at: https://nimoz.pl/files/publications/41/Statystyka_muzeow_online.pdf (accessed: 10.02.2020).
 • NIW (2021). "Program COVID-19". Available at: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/ (accessed: 20.02.2021).
 • Otwarte dane (2020). "Dane Statystyczne Rejestru Zabytków Nieruchomych". Available at: https://dane.gov.pl/dataset/1130 (accessed: 15.06.2020).Oxford Learner's Dictionary (2021). "Auditorium". Available at: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/auditorium?q=auditorium (accessed: 15.12.2020).
 • Redakcja portalu Gdynia.pl (2020). Falochron dla kultury. Available at: https://www.gdynia.pl/korona-wirus,8402/falochron-dla-kultury,548797 (accessed: 20.02.2021).
 • Redakcja wPolityce.pl (2021). "Kultura w czasie pandemii. Wicepremier Gliński o wsparciu sektora: Nikt nie został sam, ponieważ każdy mógł dostać pomoc". Available at: https://wpolityce.pl/kultura/540616-kultura-w-czasie-pandemii-glinski--nikt-nie-zostal-sam (accessed: 30.04.2021).
 • Redakcja www.wroclaw.pl (2020). "Wrocławski Program Interwencji Społecznej. 1% stawki czynszu za pracownie artystów".Available at: https://www.wroclaw.pl/wroclawski-program-interwencji-spo-lecznej-1-procent-stawki-czynszu-za-pracownie--artystow (accessed: 20.02.2021).
 • Romańczyk, J. (2020). Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0. Available at: https://mojekatowice.pl/i,katowicki--pakiet-przedsiebiorcy-2-0,100,891419.html (accessed: 20.02.2021).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zamianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 583).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej, Dz.U. 2020 poz. 1938.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2020 poz. 433.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 566.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 658.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. 2020 poz. 697.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 792.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 878.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 964.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 1066.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 1356.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, Dz. U. 2020, poz. 1729.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 2132.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 2316.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Dz.U. 2021 poz. 152.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2021 poz. 207.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2021 poz. 267.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2021 poz. 367.
 • Samorząd Województwa Pomorskiego (2020). "Uwaga artyści! Samorząd województwa ma dla was stypendia. Można dostać nawet 5 tys. zł". Available at: https://pomorskie.eu/uwaga-artysci-samorzad--wojewodztwa-ma-dla-was-stypendia-mozna--dostac-nawet-5-tys-zl/ (accessed: 20.02.2021).
 • Słownik Języka Polskiego PWN (2007). Tom 1, A - Gar. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strefa Kultury Wrocław (2021). "Dokumenty". Available at: http://https//strefakultury.pl/programy/wroclaw-ski-program-wydawniczy/dokumenty/ (accessed: 20.02.2021).
 • Uchwała Nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą "Program wsparcia doraźnego organizacji poza-rządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19" (RM-111-47-20).
 • Urząd Miasta Gdańska (2020). Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska". Available at: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/stypendium-kulturalne-miasta-gdanska,a,170012 (accessed: 20.02.2021).
 • Urząd Miasta Katowice (2020). "Katowicki Pakiet dla Kultury". Available at: https://www.katowice.eu/dla-mieszka ca/aktualnosci?ItemID= 4096&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909} (accessed: 21.02.2021).
 • Urząd Miasta Poznania (2020). "Poznań Wspiera - pakiet działań w trosce o ludzi kultury". Available at: https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-wspiera--pakiet-dzialan-w-trosce-o-ludzi-kultury,146625.html (accessed: 20.02.2021).
 • Urząd Miasta Sopotu (2020a). "Sopocka kultura - wsparcie dla artystów, funkcjonowanie instytucji w nowej rzeczywistości". Available at: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8210/sopocka-kultura--wsparcie-dla-artystow-funkcjonowanie-instytucji--w-nowej-rzeczywistosci (accessed: 20.02.2021).
 • Urząd Miasta Sopotu (2020b). "Sopot wspiera lokalne księgarnie". Available at: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8167/sopot-wspiera-lokalne-ksiegarnie (accessed: 20.02.2021).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, Dz. U. Nr 153, poz. 1093.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U.2020.2094.
 • Ustawa z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dz. U. z 2017 r., poz. 1909.Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, Dz.U. 2019 poz. 50).
 • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1572), znowelizowana ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 569) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374.
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568.
 • Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Dz.U. 2020, poz. 694.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695.
 • Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020 poz. 875.
 • Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 1106.
 • Ustawa dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).
 • Ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 1639.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 2123.
 • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 2255;
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2021 poz. 159.
 • Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C/2016/2946, OJ C262, 19.7.2016, p. 1-50). Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX 52016XC0719 05 (accessed: 20.02.2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.