PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 6 | 605--624
Tytuł artykułu

Recommendations for Changes in the Methodology of Public EU Funds Allocation in the Context of Economic Crises, Including the COVID-19 Pandemic

Warianty tytułu
Rekomendacja zmiany kryteriów podziału funduszy UE w warunkach kryzysów, w tym kryzysu pandemicznego COVID-19
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the national allocations of EU funds under the Next Generation fund and two selected financial instruments: RRF and REACT EU, which were then interpreted due to the COVID-19 pandemic. Studies have shown that Spain, Italy and France have received more than 50% and, in the case of the REACT EU programme, 64% of the European public intervention value under the RRF instrument to combat the effects of COVID-19. It should be noted that in the current algorithm for the distribution of EU funds, the values of the identified amounts of support in selected financial instruments depend on population, GDP and unemployment. In the second part of the research, which focused on satisfaction indicators, it was shown that citizens of European Union countries value having a job more than high earnings, and this means that they value life stability more than the amount of remuneration. It has also been shown that for EU citizens, social ties are rated higher than spending free time. Taking into account the results of the research, the authors believe that when developing future methodologies for the allocation of European funds, the amount of support from European public funds should be additionally relativized to the indicator of life and time satisfaction, as well as the types and intensity of global asymmetric jumps. The pandemic or the unjustified aggression of the Russian Federation against Ukraine and the related energy crises clearly demonstrate that public funds should not be allocated from the point of view of only indicators determining the socio-economic situation of the country. Based on the research, the authors believe that quality of life indicators (finance, employment, social contacts and leisure activities) should be included as a new insight in the criteria for the distribution of EU funds. (original abstract)
Celem artykułu jest zaproponowanie zmodyfikowanego algorytmu podziału funduszy Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych, wywołanych asymetrycznymi szokami popytowymi i/lub podażowymi. Modyfikacja ta sprowadza się do uwzględnienia w procedurze podziału środków dodatkowego czynnika, którym powinien być wskaźnik jakości życia (satisfaction indicator). W przeprowadzonym badaniu przeanalizowano kryteria podziału funduszy unijnych przeznaczonych na walkę z COVID-19 między poszczególne kraje członkowskie Wspólnoty. Następnie uzależniono dostęp do nich od wskaźnika jakości życia mieszkańców w jego czterech wymiarach: finanse (wynagrodzenie), praca (zatrudnienie), kontakty społeczne oraz korzystanie z czasu wolnego. W artykule sformułowano następujące pytanie badawcze: "Czy wskaźnik jakości życia w określonych wymiarach dla społeczeństw 27 krajów członkowskich UE powinien być brany pod uwagę przy opracowywaniu przyszłej metodyki alokowania funduszy europejskich?" Przeprowadzono weryfikację następujących hipotez: H1 - Wysokość europejskich środków publicznych dla poszczególnych krajów członkowskich powinna być uzależniona od wskaźnika jakości życia, a także od rodzajów i intensywności globalnych szoków asymetrycznych. Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju są bowiem niewystraczające. H2 - Ludność krajów członkowskich UE bardziej ceni sobie pracę niż płacę, a zatem preferowana jest stabilność życia (zatrudnienie), a nie wysokość wynagrodzenia. H3 - W zakresie kontaktów społecznych oraz korzystania z czasu wolnego w krajach członkowskich UE więzi społeczne są wyżej cenione niż czas wolny. W artykule przedstawiono analizę podziału środków europejskich opartą na danych liczbowych, natomiast wskaźnik jakości życia zbadano, wykorzystując metodę korelacji i regresji. Następnie, stosując metodę indukcji, powiązano dane liczbowe z różnymi wymiarami wskaźnika jakości życia. Wyniki badań pokazują, że trzy kraje - Hiszpania, Włochy i Francja - w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) otrzymały ponad 50% wartości unijnych środków publicznych przeznaczonych na walkę ze skutkami COVID-19. W przypadku instrumentu REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) było to aż 64%. Z kolei jeśli chodzi o wskaźnik jakości życia, to ludność krajów UE przykłada większą wagę do posiadania pracy niż wysokości wynagrodzenia. Bardziej ceni zatem stabilność niż korzyści finansowe. Z porównania dwóch pozostałych wymiarów wskaźnika jakości życia, tj. kontaktów interpersonalnych i czasu wolnego, wynika, że w krajach Unii więzi społeczne są wyżej cenione niż możliwość korzystania z wolnego czasu. Autorzy rekomendują, by przy kształtowaniu przyszłych kryteriów podziału funduszy europejskich wysokość wsparcia z europejskich środków publicznych dodatkowo uzależnić od wskaźnika jakości życia mieszkańców oraz czasu, rodzaju i intensywności zewnętrznych szoków asymetrycznych o charakterze globalnym (np. pandemia COVID-19). Ograniczenie kryteriów jedynie do wskaźników powiązanych z demografią i sytuacją społeczno-gospodarczą w dobie globalizacji szoków zewnętrznych jest niewystarczające. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
605--624
Opis fizyczny
Twórcy
 • Marshal Office of the Opolskie Voivodeship
 • Warsaw School of Economics
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Konat G., Majchrzak K., Ratuszy E., Walczyk K. (2020), Koniunktura gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie epidemii, Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, https://doi.org/10.33119/978-83-8030-386-7.2020.
 • Arbolino R., Di Caro P. (2020), Can the EU funds promote regional resilience at time of Covid 19? Insights from the Great Recession, Journal of Policy Modeling, 43(1), 109-126, https://doi.org/10.1016/j. polmod.2020.10.001.
 • Baumeister Ch., Kilian L. (2015), Forty years of oil price fluctuation: Why the price of oil may still surprise us, Center for Financial Studies, Goethe University, 525, www.hdl.handle.net/10419/125831.
 • Bedrunka K. (2020), Concepts of the sustainable development of the region, in: G. Królczyk, A. Król, O. Kochan, J. Su, J. Kacprzyk (eds.), Sustainable Production: Novel Trends in Energy, Environmental and Materials Systems, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-11274-5.
 • Bedrunka K., Mach Ł., Kuczuk A. (2021), Identification and analysis of structural fund support mitigating the effects of the COVID-19 pandemic in the EU - a case study of health unit funding, Energies, 14(16), 1-15, https://doi.org/10.3390/en14164976.
 • Bochenek A. (2012), Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych, Ekonomia, 43(2), 147-159, https://doi.org/doi: 10.12775/AUNC_EKON.2012.011.
 • Boin A., Longe M., Luesinek M. (2020), Learning from the COVID-19 crisis: an initial analysis of national responses, Policy Design and Practice, 3(3), 189-204, https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1823670.
 • Cheval S., Mihai A.C., Goorgiadis T., Mathew H., Piticar A., Legates D.R. (2020), Observed and potential impact of COVID-19 pandemic on the environment, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5-10, https://doi.org/10.3390/ijerph17114140.
 • Claessens S., Klose M.A. (2013), Financial crises: explanations, types and implications, IMF Working Paper, WP/13/28.
 • Dudziński J. (2013), Kryzys surowcowy, paliwowy i żywnościowy lat 70. XX wieku a boom surowcowy XXI wieku - podobieństwa i różnice, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 33.
 • European Commission (2009), Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Economy, 7, https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication15887_en.pdf.
 • European Commission (2010), Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.
 • Gaub F., Boswinkel L. (2020), The geopolitical implications of the COVID-19 pandemic, https://doi. org/10.2861/526114.
 • Kangas R., Aarrevaara T. (2020), Higher education institutions as knowledge brokers in smart specialisation, Sustainability, 12, 3044, https://doi.org/10.3390/su12073044.
 • Kundera E. (2015), Ład ekonomiczny po wielkim kryzysie gospodarczym w koncepcji Stanisława Grabskiego, Miscellanea Historico-Iuridica, 14(1), https://doi.org/doi: 10.15290/mhi.2015.14.01.18.
 • Mach Ł., Bedrunka K., Dąbrowski I., Frącz P. (2021), The relationship between ROP funds and sustainable development - a case study for Poland, Energies, 14(9), 1-19, https://doi.org/10.3390/en14092677.
 • OECD (2020), The territorial impact of Covid -19: managing the crisis across level of government, www.oecd. org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across- levels-of-government-d3e314e1/.
 • Ponsiglione C., Quinto I., Zollo G. (2018), Regional innovation systems as complex adaptive systems: the case of lagging European regions, Sustainability, 10, 19, https://doi.org/10.3390/su10082862.
 • Ryszkiewicz A. (2012), Wybrane instrumenty polityki gospodarczej Unii Europejskiej w zakresie przezwyciężenia skutków kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe, 34, 5-29 https://ssl-kolegia.sgh. waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/ZN_34.pdf.
 • Sapir A. (2020), Why has COVID-19 hit different European Union economies so differently?, Policy Contribution, 18, Bruegel.
 • Schmidhuber J., Qiao B. (2020), Comparing Crises: Great Lockdown versus Great Recession, Food and Agriculture Organization of the United States, https://doi.org/10.4060/ca8833en.
 • Serafy S.E. (1991), The environment as capital, in: R. Costanza (ed.), Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, Columbia University Press.
 • Staniszewski R. (2020), Polish economy in quarantine-analysis of economic and social indicators as well as formal and legal solutions related to counteracting COVID-19, https://doi.org/10.13140/ RG.2.2.12309.55524.
 • Szczepański M. (2020), Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu "czarny łabędź", Przegląd Ekonomiczny, 20, 8-12, https://docplayer.pl/197944374-Pandemia-skutki-ekonomiczne-i-spoleczne.html.
 • van der Ven H., Sun Y. (2021), Varieties of crises: comparing the politics of COVID-19 and climate change, Global Environmental Politics, 21(1), 13-22, https://doi.org/https://doi.org/10.1162/ glep_a_00590.
 • World Economic Forum (2020), The deadly link between Covid-19 and air pollution, https:/www.weforum. org/agenda/2020/04/the-deadly-link-between-covid-19-and-air-pollution/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.