PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 69 | nr 1 | 7--22
Tytuł artykułu

Praktyczne problemy doręczeń w postępowaniu administracyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
Practical Problems of Deliveries in Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszone zostało zagadnienie praktycznych i prawnych problemów doręczeń w postępowaniu administracyjnym. Zakomunikowanie oświadczenia woli lub wiedzy organu administracji publicznej stanowi jeden z najistotniejszych elementów postępowania administracyjnego. Od skutecznego, w świetle przepisów prawa, doręczenia zależy bowiem zaistnienie aktu administracyjnego w obrocie prawnym, a także wiele innych, znaczących okoliczności (np. bieg terminów czy zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu). Z instytucją doręczenia, w szczególności w tradycyjnej postaci, wiąże się wiele trudności, które mogą zaważyć na całym procesie konkretyzacji prawa materialnego, a w konsekwencji doprowadzić do uchylenia decyzji administracyjnej lub postanowienia. Remedium na wskazane problemy można upatrywać w postępującej elektronizacji doręczeń. Co jednak istotne, dopiero weryfikacja w praktyce rozwiązań przyjętych na płaszczyźnie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych pozwoli ocenić, czy uda się pokonać występujące obecnie trudności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the practical and legal problems of deliveries in administrative proceedings. Communicating a declaration of will or knowledge of a public administration body is one of the most important elements of administrative proceedings. The existence of an administrative act in legal transactions, as well as many other significant circumstances (e.g., the running of time limits or ensuring the parties to actively participate in the proceedings) depends on effective, in the light of the provisions of law, deliveries. The institution of deliveries, in particular in its traditional form, is associated with many difficulties that may affect the entire process of specifying substantive law and, consequently, lead to the repeal of an administrative decision or order. The remedy for the indicated problems can be seen in the progressive electronization of deliveries. Nevertheless, only the practical verification of the solutions adopted at the level of the Act of 18 November 2020 on electronic delivery will allow to assess whether it will be possible to overcome the current difficulties. (original abstract)
Rocznik
Tom
69
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamiak B., Komentarz do art. 129, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis 2021.
 • Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986.
 • Borkowski J. (aktualizacja Adamiak B.), [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1962.
 • Gibasiewicz D., Praktyczne problemy związane z odbiorem korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej, [w:] Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym , red. R. Dowgier, M. Popławski, Białystok 2016.
 • Golęba A., Komentarz do art. 39, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, LEX/el. 2019.
 • Korzeniowska-Polak A., Problematyka doręczeń w przypadku wielości stron postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2007, z. 8.
 • Kościuk D.J., Realizacja zasady oficjalności doręczeń w postępowaniach administracyjnych po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2021, nr 8, DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.8.5.
 • Łaszczyca G., Doręczenie zastępcze w kodeksie postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1997, z. 10.
 • Łaszczyca G., Komentarz do art. 43, [w:] C. Martysz, A. Matan, G. Łaszczyca, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1: Komentarz do art. 1-103, LEX/el. 2010.
 • Łaszczyca G., Matan A., Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan, Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, LEX/el. 1998.
 • Przybysz P.M., Komentarz do art. 43, [w:] idem, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022.
 • Wilbrandt-Gotowicz M., Komentarz do art. 7, [w:] K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, M. Świerczyński, K. Świtała, K. Wojsyk, M. Wilbrandt-Gotowicz, Doręczenia elektroniczne. Komentarz, LEX/el. 2021.
 • Wróbel A., Komentarz do art. 129, [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2022. Netografia e-Doręczenia, Pytania i odpowiedzi, https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/pytania-i-odpowiedzi (dostęp: 26.04.2022).
 • Hasło: Dozorca, [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/dozorca;2453896.html (dostęp: 26.04.2022).
 • Poczta Polska, List polecony, https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/wysylka/listy/list-polecony (dostęp: 26.04.2022).
 • Rojek-Socha P., Trudne początki e-doręczeń - niejasne przepisy, nie w pełni funkcjonalny system, 5.07.2021, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/e-doreczenia-problemy-z-przepisamiaktami- wykonawczymi-i,509226.html (dostęp: 26.04.2022).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021, poz. 735, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 176).
 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2022, poz. 569, ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656490

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.