PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 69 | nr 1 | 141--158
Tytuł artykułu

Suspensywność wznowienia postępowania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (aspekty procesowe)

Autorzy
Warianty tytułu
Suspensory Condition of Resumption of Proceedings in General Administrative Proceedings (Procedural Aspects)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważania odnośnie do konstrukcji uregulowanej w przepisach art. 152 Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących skutku suspensywnego w ramach wznowienia postępowania administracyjnego. Przedmiot uwagi stanowią przesłanka, forma i skutki wydawania postanowienia w tym trybie. Analizie poddano aktualną regulację oraz zgłoszono postulaty de lege ferenda. Wywody przeprowadzono z wykorzystaniem dorobku doktrynalnego i orzeczeń sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the construction regulated in the provisions of Article 152 of the Administrative Procedure Code concerning the suspensive effect within the framework of resumption of administrative proceedings. The paper focuses on the premise, form and effects of issuing a decision in this course of action. The current regulation was analyzed and de lege ferenda postulates were submitted. The analysis is based on the doctrinal works and the decisions of the administrative courts. (original abstract)
Rocznik
Tom
69
Numer
Strony
141--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021.
 • Adamiak B., [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9: Prawo administracyjne procesowe, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2020.
 • Bandarzewski K., Glosa do wyroku WSA w Łodzi z 5 sierpnia 2012 r., II SA/Łd 619/11, "Państwo i Prawo" 2014, z. 8.
 • Borkowski J., [w:] J. Borkowski (red.), J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.
 • Chróścielewski W., [w:] W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, A. Krawczyk, J. Wegner, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
 • Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.
 • Iserzon E., [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1965.
 • Jaśkowska M., [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.
 • Klat-Wertelecka L., Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 7-8.
 • Kmiecik Z.R., Kotulska M., Przedawnienie wzruszalności decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2019, nr 3.
 • Knosala E., Łaszczyca G., "Uprawdopodobnienie" i "prawdopodobieństwo" w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Wokół problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretyczno-prawne, Katowice 2001.
 • Kopacz E., Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Olsztyn 2008.
 • Krawczyk A., Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej, Warszawa 2013.
 • Łaszczyca G., Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2002.
 • Martysz C., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 2, Kraków 2005.
 • Mzyk E., Wznowienie postępowania administracyjnego (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego), Warszawa-Zielona Góra 1994.
 • Piątek W., Przedawnienie w prawie administracyjnym, Poznań 2018.
 • Sawuła R., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 16 kwietnia 2007 r., II GPS 1/07, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2.
 • Sawuła R., Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej w stanie wyższej konieczności, Rzeszów 2021.
 • Sawuła R., W kwestii suspensywności sprzeciwu prokuratora w postępowaniu administracyjnym, [w:] Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga Jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego, Warszawa 2021. Sawuła R., Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl- Rzeszów 2008.
 • Sobieralski K., Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego, Wrocław 2005.
 • Sobieralski K., Weryfikacja decyzji i postanowień w trybie wznowienia postępowania, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, cz. 5: Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, red. B. Adamiak, Warszawa 2021.
 • Stahl M., Środki prawne w postępowaniach administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" 1972, nr 92.
 • Stankiewicz R., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2021.
 • Wincenciak M., Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2019.
 • Żukowski L., [w:] L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, Przemyśl-Rzeszów 2012.
 • Żukowski L., Instytucje kontroli rozstrzygnięć w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 1985.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168; Dz.U. 2022, poz. 2000).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1980, nr 4, poz. 8).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2022, poz. 329).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.