PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 16 | nr 1 | 45--58
Tytuł artykułu

Klauzula liquidation preference w świetle swobody umów oraz wybranych instytucji prawa handlowego

Autorzy
Warianty tytułu
Liquidation Preference Clause in the Light of Freedom of Contracts and Selected Institutions of Commercial Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia klauzuli liquidation preference, opisanie jej rodzajów, a także omówienie jej zastosowania w świetle zasady swobody umów oraz niektórych instytucji polskiego prawa handlowego. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę formalno-dogmatyczną norm prawnych, analizę orzecznictwa i doktryny prawa, metodę komparatystyczną. Klauzula liquidation preference uprawnia niektórych wspólników spółki do zaspokojenia swoich roszczeń w określonej wysokości przed pozostałymi wspólnikami w razie wystąpienia zdarzenia likwidacyjnego (liquidation event). Zdarzenie likwidacyjne może być rozumiane zarówno jako likwidacja spółki, jak i jako zdarzenia niezwiązane z likwidacją, takie jak sprzedaż czy połączenie spółek. Granice klauzuli liquidation preference wyznacza zasada swobody umów. Autor artykułu opowiada się za dopuszczalnością takiego skonstruowania klauzuli liquidation preference, że w przypadku skorzystania z niej powoduje ona wyłączenie niektórych wspólników od partycypacji w przychodzie uzyskanym w związku ze zdarzeniem likwidacyjnym. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych zawarcie klauzuli liquidation preference w umowie spółki kapitałowej jest możliwe z zastosowaniem instytucji uprzywilejowania udziałów/akcji lub przyznania uprawnień osobistych określonym wspólnikom/akcjonariuszom. Zdaniem autora właściwszą - z uwagi na cel klauzuli liquidation preference - instytucją jest przyznanie uprawnień osobistych określonym wspólnikom: jest to prawo podmiotowe, związane z osobą wspólnika/akcjonariusza, a nie prawo związane z udziałami/akcjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the notion of liquidation preference clause, to describe its types, as well as to discuss its application in the light of the principle of freedom of contracts and certain institutions of Polish commercial law. The article uses the following research methods: formal-dogmatic analysis of legal norms, analysis of case law and legal doctrine, comparative method. The liquidation preference clause entitles certain shareholders of the company to be satisfied in a certain amount before the other shareholders in case of a liquidation event. A liquidation event may be understood both as liquidation of the company and events unrelated to the liquidation, such as sale or merger of companies. The limitations of the liquidation preference clause are set by the principle of freedom of contract. The author of this article advocates the admissibility of such a construction of the liquidation preference clause, that in case of its application excludes some partners from participation in income obtained in connection with the liquidation event. Pursuant to the provisions of the Polish Commercial Companies Code, there is a possibility to include the liquidation preference clause in the capital company agreement, by using the institution of preference of shares or granting personal rights to certain shareholders. In the opinion of the author the more appropriate institution considering the purpose of the liquidation preference clause is granting of personal rights to certain shareholders, which is an entity right connected with the person of the shareholder, and not a right connected with shares. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
45--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Bibliografia
 • Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Feld B., Mendelson J., Venture Deals. Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist, Hobo-ken, New Jersey, 2016.
 • Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2021.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, Warszawa 2018.
 • Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych, Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz. Art. 227-300, Warszawa 2018.
 • Potrzeszcz R., Siemiątkowski T. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2011.
 • Ramsinghani M., The Business of Venture Capital. Insights from Leading Practitioners on the Art of Raising a Fund, Deal Structuring, Value Creation, and Exit Strategies, Hoboken, New Jersey, 2014.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Sołtysiński S. (red.), System Praw Prywatnego, T. 17A Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015.
 • de Vries H., van Loon M., Mol S., Venture Capital Deal Terms: A Guide to Negotiating and Struc-turing Venture Capital Transactions,Utrecht 2016.Wilmerding A., Term Sheets & Valuations. An Inside Look at the Intricacies of Term Sheets & Valu-ations, New York 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.