PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 95--126
Tytuł artykułu

Wpływ struktury stawek podatku akcyzowego na rynek poszczególnych wyrobów akcyzowych

Warianty tytułu
Impact of the Structure of the Excise Duty Rate on the Market of Individual Excise Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System poboru akcyzy w Unii Europejskiej, a także w Polsce, oparty głównie na procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jest najszczelniejszym systemem poboru podatków. Bardzo duży wpływ na rynek wyrobów akcyzowych ma ustalenie stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino i napoje fermentowane oraz papierosy, tytoń do palenia czy wyroby nowatorskie do 2027 r. (na okres pięciu lat). W przypadku napojów alkoholowych ustalone stawki akcyzy utrzymują relację stawki podatkowej między napojami wysokoprocentowymi, takimi jak wódka, a napojami niskoprocentowymi, takimi jak piwo i wino. Jednak ze względu na dużą wrażliwość na zmiany cen w przypadku relatywnie tanich pojedynczych napojów niskoalkoholowych, takich jak piwo, ich spożycie może być ograniczone kosztem napojów wysokoalkoholowych. W przypadku wyrobów tytoniowych, a zwłaszcza papierosów, relacja obciążenia akcyzą papierosów tanich do drogich zostanie utrzymana w dłuższej perspektywie, ponieważ po pierwszym roku obowiązywania nowych stawek równomierny wzrost opłaty będzie wynikał z zastosowania wyższej stawki kwotowej. Jednakże w odniesieniu do produktów alternatywnych dla papierosów, takich jak e-papierosy i produkty nowatorskie, taka równowaga nie została zachowana, ponieważ stawki dla wyrobów nowatorskich znacznie wzrosły, podczas gdy stawki dla e-papierosów pozostały niezmienione. Stawki na tradycyjne papierosy również pozostały niezmienione w pierwszym roku, zwiększono jedynie stawkę minimalną, ale w mniejszym stopniu niż inflacja. W rezultacie nawet papierosy objęte tą minimalną stawką są realnie nie mniej dostępne ekonomicznie. Ponadto rynek nadal oferuje papierosy po cenach znacznie niższych od średniej ważonej wartości papierosów w poprzednim roku. Na strukturę rynku nie powinny jednak wpływać planowane podwyżki stawek podatku akcyzowego na tytoń do palenia, wyroby innowacyjne i papierosy, począwszy od 2023 r., ponieważ rosną one równo (poza e-papierosami) o 10% na wszystkie produkty i są realizowane poprzez zwiększenie stawki kwotowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The excise duty collection system in the European Union as well as in Poland based mainly on the procedure of suspended excise duty collection here is the tightest tax collection system. Setting excise duty rates for ethyl alcohol, beer, wine and fermented beverages as well as cigarettes, smoking tobacco or innovative products until 2027 (for a five-year period), has a very large impact on the market of these products. In the case of alcoholic beverages, the established excise duty rates maintain the tax rate relationship between high-percentage beverages such as vodka and low-percentage beverages such as beer and wine. However, due to the high sensitivity of price changes in the case of relatively cheap individual low-alcohol beverages such as beer, their consumption may be limited at the expense of high-alcohol beverages. In the case of tobacco products, and especially cigarettes, the relationship of the excise tax burden on cheap cigarettes to expensive cigarettes will be maintained in the long term, because beyond the first year of application of the new rates, an equal increase in the charge due to the quota rate was applied. However, with regard to alternative products to cigarettes, such as e-cigarettes and novel products, such a balance was not maintained, as the rates for novel products significantly increased while the rates for e-cigarettes were left unchanged. The rates on traditional cigarettes were also left unchanged in the first year, increasing only the minimum rate, but to a lesser extent than inflation. As a result, even cigarettes covered by his minimum rate are realistically not less economically available. In addition, the market continues to offer cigarettes at prices well below the weighted average value of cigarettes in the previous year. The structure of the market should not, however, be affected by the planned increases in excise tax rates on smoking tobacco, innovative products and cigarettes, starting from 2023, because they increase equally (except for e-cigarettes) by 10% on all products, and are implemented by increasing the amount rate.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--126
Opis fizyczny
Twórcy
  • BBGTAX Kancelaria Podatkowa
Bibliografia
  • Ceglarz J., Frączyk J., Polska krajem taniego alkoholu. Tu inflacja aż tak nie doskwiera, 2021, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/w-polsce-alkohol-tani-jak-malo-gdzie-przez-10-lat-sporo-sie-zmienilo/eyt3g5q (dostęp: 30.06.2022).
  • Chojna-Duch E., Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2010.
  • Druk nr 1673. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, b.d., https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1673 (dostęp: 30.06.2022).
  • Raport z badania KANTAR, Warszawa 2020.
  • Regulacja rynku wyrobów tytoniowych w Polsce w ujęciu zdrowotnym i fiskalnym, FPP-CALE 2020.
  • Zgliczyński W., Pinkas J., Polityka regulacyjna państwa a wybory prozdrowotne, [w:] Współczesne wyzwania zdrowia publicznego, red. J. Pinkas, Warszawa 2021.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.