PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | Zmiany w gospodarce światowej wywołane pandemią COVID-19 | 140--159
Tytuł artykułu

Działania dostosowawcze Unii Europejskiej w zakresie transportu w sytuacji pandemii COVID-19

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego rozdziału jest przedstawienie działań podjętych przez Unię Europejską, które wpłynęły na sektor transportu. W rozdziale zostały uwzględnione działania natury ogólnej, które miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń, a równocześnie wpływały na przepływ ludzi i towarów, działania dotyczące poszczególnych gałęzi transportu mające na celu wsparcie podmiotów transportowych w sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 (podrozdział 7.2) oraz działania związane bezpośrednio z ograniczeniem przemieszczeń ludności w obrębie oraz do i z krajów trzecich (podrozdział 7.3). Takie scharakteryzowanie podjętych działań pozwala na prześledzenie szybkości reakcji i elastyczności w dostosowywaniu zaleceń i narzędzi, pozostających w dyspozycji instytucji unijnych, oraz ich przełożenia na działania na szczeblu państw członkowskich. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie unijnych dokumentów i źródeł wskazujących, kiedy i czego dotyczyły podejmowane działania w okresie od stycznia 2020 roku do maja 2022 roku.(fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dziembała M., Talar S., red. (2021), Podmioty i powiązania w gospodarce światowej w obliczu pandemii COVID-19, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Hale T., Angrist N., Goldszmidt R., Kira B., Petherick A., Phillips T., Webster S., Cameron-Blake E., Hallas L., Majumdar S., Tatlow H. (2021), A Global Panel Database of Pandemic Policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker), "Nature Human Behaviour", Vol. 5, s. 529-538, https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8 (dostęp: 23.05.2022).
 • Hirsch C. (2020), Europe's Coronavirus Lockdown Measures Compared, March 31, 2020, https://www.politico.eu/article/europes-coronavirus-lockdown-measures-compared/ (dostęp: 28.05.2022).
 • Janse K.A., Tsanova I. (2020), What We Can Learn from Europe's Response to the COVID-19 Crisis, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/ 08/europe-response-covid-19-coronavirus-economic-crisis-euro-fiscal-monetary- policy-green-deal/ (dostęp: 23.05.2022).
 • Kahn S. (2021), The Covid-10 Pandemic, What Lessons for the European Union?, European issues, No. 617, 21st December 2021, https://www.robert-schuman.eu/en/doc/ questions-d-europe/qe-617-en.pdf (dostęp: 23.05.2022).
 • Komisja Europejska [KE] (2020a), Komunikat Komisji w sprawie ulepszenia mechanizmu uprzywilejowanych korytarzy dla transportu w celu utrzymania dobrej kondycji gospodarki w okresie ponownego nasilenia się pandemii COVID-19, COM(2020) 685 final, Bruksela, dnia 28.10.2020.
 • Komisja Europejska [KE] (2020b), Komunikat prasowy, 13 maja 2020, Bruksela Turystyka i transport: wytyczne Komisji dotyczące bezpiecznego powrotu do podróżowania i ożywienia turystyki w Europie w 2020 r. i kolejnych latach*, https://ec. europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_854 (dostęp: 25.05.2022).
 • Komisja Europejska [KE] (2021a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady "Wspólna droga do bezpiecznego i trwałego ponownego otwarcia", COM(2021) 129 final, Bruksela, dnia 17.3.20, https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0129 (dostęp: 25.05.2022).
 • Komisja Europejska [KE] (2021b), Report from the Commission to the European Parliament and the Council pursuant to Article 16(1) of Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic, COM(2021) 649 final, Brussels, 18.10.2021, https://ec. europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v2_1.pdf (dostęp: 25.05.2022).
 • Komisja Europejska [KE] (2022a), Transportation during the pandemic, https://ec. europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/transportation-during- pandemic_en (dostęp: 12.05.2022).
 • Komisja Europejska [KE] (2022b), Kalendarium działań UE, https://ec.europa.eu/info/ live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_pl (dostęp: 12.05.2022).
 • Komisja Europejska [KE] (2022c), Travel during the coronavirus pandemic, https://ec. europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus- pandemic_en (dostęp: 12.05.2022).
 • Kos B., Krawczyk G., Mercik A., Tomanek R. (2021), Mobilność miejska w czasie pandemii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Oxford COVID-19 Government Response Tracker [OxCGRT] (2022a), COVID-19: International and Domestic Travel, https://ourworldindata.org/covid-international- domestic-travel (dostęp: 31.05.2022).
 • Oxford COVID-19 Government Response Tracker [OxCGRT] (2022b), Restrictions on internal movement during the COVID-19 pandemic, May 29, 2022, https://ourworld indata.org/grapher/internal-movement-covid?region=Europe (dostęp: 31.05.2022).
 • Parlament Europejski [PE] (2022), Utworzenie komisji specjalnej ds. pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ TA-9-2022-0069_PL.html (dostęp: 23.05.2022).
 • Rada Europejska [RE] (2021), Komunikat prasowy z 15 maja 2020, "Europe brings home over half a million stranded citizens. An unprecedented challenge!" says President Charles Michel, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/ 05/15/europe-brings-home-over-half-a-million-stranded-citizens-an-unprecedented- challenge/ (dostęp: 12.05.2022).
 • Rada Europejska [RE] (2022), Działania Rady w reakcji na Covid-19: kalendarium, https:// www.consilium.europa.eu/pl/policies/coronavirus/timeline/ (dostęp: 12.05.2022).
 • Unia Europejska [UE], Re-open EU, https://reopen.europa.eu/pl/ (dostęp: 20.05.2022).
 • Wolff S., Ladi S. (2020), European Union Responses to the Covid-19 Pandemic: Adaptability in Times of Permanent Emergency, "Journal of European Integration", Vol. 42(8), s. 1025-1040, https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1853120 (dostęp: 23.05.2022).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.